23 februari 2018

Ondernemers of zzp’er hebben vaak een wisselend inkomen. Daarom vinden sommigen het lastig aan al het begin van het jaar geld vast te zetten voor pensioen. Bovendien is meestal nog niet bekend wat de winst het jaar ervoor was. Sommige ondernemers leggen daarom aan het eind van het jaar de jaarruimte ineens in. Dat mag natuurlijk. Maar vanuit oogpunt van risicospreiding en rendement is maandelijks inleggen verstandiger. Je stapt dan steeds op verschillende beurskoersen in. Dus hoe kun je al wel beginnen zonder je geld definitief vast te zetten?

De oplossing

Deze uitdagingen zijn te ondervangen door een gratis tweede (beleggings)rekening te openen, waarop je vrij kunt beleggen. Je geld wordt in het Bright LifeCycle fonds belegd, alleen staat dit vermogen niet vast. Daardoor kun je indien noodzakelijk in de loop van het jaar het vermogen alsnog aanwenden. Bijvoorbeeld als de zaken minder lopen dan verwacht. Mocht het wél allemaal lopen zoals verwacht, dan kun je het vermogen voor het einde van het jaar van deze beleggingsrekening overzetten naar je pensioenrekening. Hier zijn verder geen (transactie)kosten aan verbonden.

Op deze manier kun je gespreid beleggen en blijf je flexibel tot het einde van het jaar.