24 april 2014

1 mei informatie-sessie voor (potentiële) investeerders
24 april 2014. BrightNL, de eerste pensioeninstelling voor zelfstandigen, heeft in drie weken tijd via een crowdfundingcampagne al de helft van haar beoogde financiering binnen. Vanwege grote belangstelling is er op 1 mei in Rotterdam op het kantoor van Symbid een extra informatie-sessie voor (potentiële) investeerders en andere geïnteresseerden. BrightNL heeft als doel om in totaal EUR 300.000 op te halen. Deze campagne is één van de grootste die tot dusverre op het crowdfundingplatform van Symbid plaatsvindt. BrightNL kiest voor crowdfunding omdat dit bij het coöperatieve karakter past en om een breed draagvlak te creëren onder de doelgroep. Investeren in deze unieke propositie kan een interessant rendement opleveren.

Wat is BrightNL?

BrightNL wordt de eerste pensioeninstelling voor zelfstandigen, zoals zzp’ers, zelfstandig ondernemers en DGA’s, maar ook werknemers zonder pensioenregeling kunnen bij BrightNL terecht. BrightNL gaat pensioenopbouw tegen kostprijs aanbieden. Deelnemers betalen daarnaast alleen een jaarlijkse vaste bijdrage van EUR 210,-. Dit unieke verdienmodel is helder en eerlijker omdat elke deelnemer – ongeacht de hoogte van het gespaard vermogen – een zelfde bedrag voor de dienstverlening betaalt. Ook uniek is dat iedere deelnemer tevens aandeelhouder – en dus mede-eigenaar – van de pensioeninstelling wordt.

Waarom crowdfunding?

BrightNL is niet van een bank of verzekeraar, maar wordt van de deelnemers zelf. De oprichters hebben gekozen voor crowdfunding om ook voor de financiering niet van een bank of verzekeraar afhankelijk te zijn. BrightNL wil de financiering bij voorkeur zoveel mogelijk door toekomstige deelnemers laten doen, om op deze manier een breed draagvlak te creëren onder de doelgroep van zelfstandigen.

Waarom investeren?

Investeren in BrightNL is interessant vanwege de unieke propositie en het verwacht rendement. Het verwacht rendement is afhankelijk van het aantal deelnemers na vijf jaar. Het neutrale scenario is gebaseerd op 30.000 deelnemers na vijf jaar. In dit scenario wordt een gemiddeld rendement van 22,8 procent per jaar verwacht. In het optimistisch scenario (60.000 deelnemers) is het te verwachten rendement 36,8 procent per jaar en in het pessimistisch scenario (15.000 deelnemers) is dit nog altijd 6,4 procent per jaar. Investeerders wordt gevraagd vijf jaar te blijven zitten; BrightNL verwacht gedurende deze jaren geen dividend uit te keren.

Extra informatiesessie 1 mei in Rotterdam

De eerste informatiesessie in Amsterdam drie weken geleden trok veel geïnteresseerden. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn en om geïnteresseerden in de regio Rotterdam / Den Haag van dienst te zijn, is er op 1 mei een extra sessie in Rotterdam. Deze vindt plaats op het kantoor van Symbid, Marconistraat 16. De oprichters van BrightNL zullen een korte presentatie geven en daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen.

Over BrightNL

BrightNL (www.hetpensioenvoorzelfstandigen.nl) is een initiatief van Annemieke Beijerinck, Karin Jakobsen en Sjaak Zonneveld. Peter Verhaar, mede-oprichter van ALEX Vermogensbank, is niet-uitvoerend bestuurslid bij BrightNL.

Over Symbid Corp

Symbid is een beursgenoteerd online financieringsplatform dat particuliere investeerders, MKB-ondernemers en start-ups bij elkaar brengt. Ondernemingen kunnen online hun onderneming en bedrijfsplan pitchen voor investeerders, en investeerders krijgen de kans om te investeren in rendabele en grensverleggende ideeën. Symbid brengt hiermee alle partijen voor een succesvolle financiering bij elkaar op één platform. Symbid wordt wereldwijd gezien als voorloper in online financiering. Meer informatie over Symbid kunt u vinden op: www.symbid.com. Symbid staat genoteerd op de US OTC Markets als SBID. http://www.symbid.com/

Voor meer informatie over BrightNL kunt u contact opnemen met:
Sjaak Zonneveld op 06-365 71532 of Sjaak.zonneveld@brightnl.com

Voor meer informatie over Symbid kunt u contact opnemen met:
Mark Beers op 0637 231 292 of mark.beers@sharpefinancial.com