24 oktober 2017

Amsterdam, 24 oktober 2017. BrightPensioen is een crowdfunding gestart die klanten – die BrightPensioen zelf deelnemers noemt – in staat stelt extra aandelen in het bedrijf te verwerven. Alle deelnemers zijn al aandeelhouder omdat ze voor hun inschrijfgeld van 100 direct aandelen kregen. Dat is een unicum in het Nederlandse pensioenlandschap. Het aandelenpakket dat BrightPensioen nu exclusief beschikbaar stelt voor hun deelnemers bedraagt € 380.000. De prijs per aandeel is € 0,25. Aandelen worden aangeboden per blok van 100. Hiervoor ontvangt men dan 400 aandelen. De crowfunding ging zondag jl. van start en er is inmiddels voor bijna drie kwart van het bedrag ingetekend.

Deze crowdfunding maakt deel uit van de tweede investeringsronde van BrightPensioen die het anderhalf jaar geleden startte. In deze ronde haalt het bedrijf in totaal € 1,5 miljoen op. Hiervan is driekwart reeds geïnvesteerd door Allianz, crowdfunders en informal investors. Nu is bekend gemaakt dat de resterende 25% exclusief voor deelnemers is gereserveerd.

Met aandelenpakket meerderheid aandelen in handen deelnemers

Karin Jakobsen, oprichter van BrightPensioen: “We hebben bij de start van de tweede crowdfundingsronde aangegeven dat we dit bedrag gebruiken om te investeren in sales, de operatie te financieren tot break-even en om het product- en dienstenaanbod verder uit te breiden. En dat gaat goed. In 12 maanden is het aantal deelnemers vervijfvoudigd.”

De eerste crowdfunders in april 2014 betaalden € 0,20 per aandeel. Allianz is in juni 2016 ingestapt op € 0,25 per aandeel en voor deelnemers geldt nu nog steeds deze prijs. Vanaf 1 januari 2018 wordt de prijs € 0,33 per aandeel en krijgen nieuwe deelnemers nog 300 aandelen voor hun € 100 inschrijfgeld. De eerste deelnemers van BrightPensioen kregen nog 500 aandelen voor hun inschrijfgeld van € 100. Vanaf juni 2016 krijgen nieuwe deelnemers nog 400 aandelen voor dat inschrijfbedrag.

Samen bouwen en winst ook naar de deelnemers

BrightPensioen doet sowieso veel samen met de deelnemers. Van de jaarlijkse ledenvergadering wordt een inspirerend event gemaakt. Er wordt samengewerkt met zelfstandige professionals die tevens klant zijn. Zo zijn de websitebouwers, SEO-specialisten, ontwerpers, tekstschrijvers, bestuursleden en social media specialisten allemaal klanten van BrightPensioen.

Jakobsen: “Samen met alle deelnemers bouwen wij aan het pensioen van de toekomst. Onze missie is (pensioen)vermogensopbouw bieden tegen kostprijs in ruil voor een lidmaatschap. Hoe meer deelnemers, hoe lager deze kostprijs. En dat levert weer meer pensioen op. We hebben geen winstdoelstelling maar een resultaatdoelstelling. Resultaat in de vorm van goede rendementen en tevreden deelnemers. Resultaat in de vorm van enthousiaste medewerkers en maatschappelijke betrokkenheid. En maken we winst? Dan delen de deelnemers mee via een dividenduitkering.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen me:
Sjaak Zonneveld, commercieel directeur van BrightPensioen, 020 – 7070540 of sjaak@brightpensioen.nl