Naar blog overzicht
04 jan 2015

Column Peter Verhaar

Afbeelding van Sjaak Zonneveld Geschreven door Sjaak Zonneveld

Veel bedrijfstakken worden grondig door elkaar geschud. Denk maar aan de reiswereld, de taxiwereld of de warenhuizen. Dat opschudden is uiteindelijk goed voor ons consumenten, want dit soort bedrijfstakken worden gedomineerd door enkele aanbieders die vaak de markt onderling verdelen en de kosten, vaak verdoezeld, hoog houden. De pensioenwereld is ook zo’n wereld en de sector lijkt immuun voor verandering. Wat moet het heerlijk rustig zijn geweest bij de pensioenfondsen. Klanten die niet weg kunnen als ze ontevreden zijn. Een overheid die maatregelen neemt om de bestaande orde te beschermen en voor de consument bepaalt hoeveel pensioenpremie afgedragen moet worden en hoeveel pensioen je daarvoor krijgt. Geen enkele druk om de kosten te beperken, jonge deelnemers die willens en wetens moeten opdraaien voor oudere deelnemers die veel langer blijven leven en daarvoor in het verleden veel te weinig betaald hebben. Maar het is een bedrieglijke rust.

Van defined benefit naar defined contribution

Want eindelijk lijkt er iets te veranderen. Het zijn de bedrijven die het niet meer pikken. Zij willen geen blanco check meer uitschrijven en gedwongen worden bij te storten als het even tegenzit. Zij willen dat de werknemers (mede) de risico’s gaan dragen. Daarom zien we steeds meer bedrijven overstappen van ‘defined benefit’ (pensioen=zeker) naar ‘defined contribution’ (premie=zeker). Deze bedrijven maakten daarmee ook een einde aan het sprookje van een ‘gegarandeerd pensioen’. Een koude douche voor veel mensen, maar wel de realiteit. Er zijn altijd en overal risico’s, dus maak ze maar helder. Maar ook de werknemer werd wakker. Als er toch geen garantie is, waarom dan niet een eigen pensioenrekening? Een rekening waarop de werkgever en werknemer geld storten waarmee gespaard en/of belegd wordt?

Verplicht pensioenfonds

Helaas, de meeste mensen zitten in een verplicht pensioenfonds en het zijn met name de bedrijfstakpensioenfondsen – en dat zijn de grootste fondsen in Nederland (zoals ABP en PFZW) – die niet toe zijn aan een individueel systeem. Ze willen onder druk van de vakbonden en de pensioenlobby (de Pensioenfederatie) vasthouden aan een verplichting om mee te doen, ook al wil de werknemer dat zelf helemaal niet. En individuele pensioenrekeningen waarover de werknemer zelf de baas is, vinden zij helemaal een gruwel. We moeten en zullen collectief delen, ook al weet een werknemer niet wat dit voor hem of haar betekent.

Eigen verantwoordelijkheid

Bij BrightPensioen geloven we in eigen verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer heeft bij ons een eigen pensioenrekening. Die deelnemer bepaalt zelf hoeveel geld hij of zij stort en de resultaten van de beleggingen (indexbeleggen) bepalen het uiteindelijke pensioen. En als je een tijdje geen geld wilt of kunt storten, dan hoeft dat niet. Dat zal wel jouw pensioen verlagen en dat zullen we je dan ook melden. Dus géén garanties, wél volledige zeggenschap én tegen een vaste, lage vergoeding zonder verborgen kosten.

Kosten – laat je adviseren

Het ontbreken van verborgen kosten is van belang. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat kosten een grote impact hebben op het op te bouwen vermogen en dus op het te behalen pensioen. Het lijkt zo weinig, 1% kosten per jaar, maar gerekend over 20 tot 30 jaar – en bij pensioen moet je zolang denken – kan het tot wel 25% minder pensioenopbouw leiden. Bij BrightPensioen rekenen we een vast bedrag per jaar als vergoeding voor onze werkzaamheden. Onze werklast neemt namelijk niet toe of af als jouw pensioenvermogen toeneemt. Onze concurrenten daarentegen, rekenen een percentage over het opgebouwde bedrag. In het begin is dat natuurlijk heel weinig, maar dit loopt gaandeweg behoorlijk op. Vooral aan het eind van de rit is het heel veel. We zijn daarom vaak voordeliger, maar niet voor iedereen. Laat je daarom goed adviseren!

Geen betutteling, wel dienstverlening

BrightPensioen meent dat sparen voor pensioen niet ingewikkeld hoeft te zijn. Onze informatie is dan ook helder. Wij geloven ook niet in dure kantoren en hebben ook geen dure mensen nodig. Onze kosten zijn dan ook laag en daar profiteert de deelnemer van. En bij BrightPensioen geloven we niet in betutteling, maar wel in dienstverlening. Welkom!
Peter Verhaar