16 september 2019

Samen met SharePeople roepen we de media en politiek op om de groep zzp’ers die wél pensioen opbouwt en zich wél heeft ingedekt tegen het risico op arbeidsongeschiktheid niet te vergeten tijdens het bedenken van allerlei nieuwe regelingen. Uit onderzoek onder onze deelnemers blijkt namelijk dat 80% tot deze groep ‘vergeten zzp’ers’ behoord.

De media en politiek schetsen een te eenzijdig beeld. ‘De’ zzp’er zou geen pensioen opbouwen en niks tegen het risico op arbeidsongeschiktheid hebben geregeld. Verplichting wordt dan ook vaak genoemd als de enige oplossing.
Om een tegengeluid te kunnen laten horen op de negatieve beeldvorming, hebben we onze leden gevraagd of zij iets hebben geregeld voor het risico op arbeidsongeschiktheid. En wat blijkt? Maar liefst 80% van de respondenten heeft wel degelijk iets geregeld. Alleen niet altijd via een traditionele verzekering. Van de 20% zzp’ers die niets hebben geregeld, zegt 40% dat het wel op hun to-do lijst staat. De resultaten hebben we in een infographic weergegeven.

Image