Naar blog overzicht
31 aug 2017

Samenvoegen van kleine pensioenen is symptoombestrijding

Afbeelding van Sjaak Zonneveld Geschreven door Sjaak Zonneveld

Vandaag in het nieuws: het kabinet wil dat vanaf 2018 kleine pensioenen niet meer worden afgekocht maar automatisch worden overgedragen als je van baan wisselt. Maar eigenlijk is dat symptoombestrijding. We kunnen beter het probleem oplossen dat mensen steeds van pensioenuitvoerder (moeten) veranderen Je verandert toch ook niet van bank als je van baan wisselt?

Het probleem

Mensen wisselen steeds vaker van werkgever en werken niet altijd in vast dienstverband. Daardoor heeft een 35-jarige al snel een stuk of vijf pensioenpotjes. Die moeten allemaal geadministreerd worden en dat kost geld. Soms nog meer dan er überhaupt in die potjes zit. Daarom kopen pensioenuitvoerders die potjes graag af. Dan krijg je als deelnemer een éénmalig bedrag en de pensioenuitvoerder is van die kosten af. Maar… jij hebt daardoor minder pensioen en bovendien moet je direct belasting betalen over dat bedrag.

De oplossing van het kabinet

Ons kabinet wil dat pensioenfondsen stoppen met het afkopen van kleine pensioenen. Het geld is immers bedoeld voor pensioen. Als oplossing heeft men bedacht deze pensioentjes over te dragen naar één van de bestaande potjes als iemand van werk verandert. Daardoor komen er minder pensioenpotjes die geadministreerd moeten worden en dat scheelt kosten. Logisch toch?

Haken en ogen

Minder potjes administreren betekent minder kosten. Maar… er zijn nog steeds kosten gemoeid met het overdragen van een pensioenpotje. En wat als ik vanuit loondienst zzp’er word? Of als mijn nieuwe werkgever geen pensioenregeling heeft? Dan valt er niets over te dragen. En wat als dat pensioenpotje  bij een pensioenfonds staat met een hoge dekkingsgraad en mijn nieuwe werkgever aangesloten is bij een pensioenfonds met lage dekkingsgraad?

Arbeidsmarkt

Ons pensioenstelsel dateert uit de tijd dat mensen hun leven lang in dezelfde branche werkten. Hierdoor sluit het niet meer aan bij de huidige arbeidsmarkt en daar is bovenstaand probleem een gevolg van. De titel van het NOS artikel zegt genoeg: Kleine pensioentjes van ‘jobhoppers’ samengevoegd. De term jobhopper is een anachronisme. Regelmatig van baan of arbeidsvorm wisselen is inmiddels de norm.

De oplossing: helemaal niets meer overdragen

Waarom zouden we continu pensioenpotjes moeten blijven overdragen? Waarom moet je überhaupt van pensioenuitvoerder wisselen als je van baan wisselt? Je wisselt toch ook niet elke keer van bank als je van baan wisselt? Logischer is een bankrekening voor je salaris en een pensioenrekening voor je pensioen. Als je van baan wisselt verandert er niets. En als zzp’er stort je zelf op die rekeningen.

Iedereen een eigen pensioenpot

De SER adviseert een eigen pensioenpot voor iedereen, de AFM pleit voor een persoonlijke pensioenrekening voor iedere Nederlander en ook DNB wil naar een eigen pensioenpot. Het wordt tijd dat ook kabinet kiest voor een arbeidsvormneutraal pensioen waarin iedere Nederlander een eigen pensioenrekening heeft. Dan is bovengenoemd probleem vanzelf opgelost.