15 augustus 2016

Sociaal ondernemen
De wereld om ons heen maakt belangrijke veranderingen door. Die gaan gepaard met grote uitdagingen. Dit besef dringt steeds meer door en zorgt dat mensen er iets aan willen bijdragen om het beter te maken. Vaak lijken die initiatieven – groot en klein – op elkaar. En mensen weten niet altijd dat dit ook dichtbij kan zijn. Nudge wil dat mensen en organisaties elkaar kunnen vinden. Om zo samen op te kunnen trekken. Dat versnelt en versterkt. En dat is precies wat we willen.
Nudge
Vriend van Nudge
Als vernieuwende speler in pensioenland wil BrightPensioen op haar beurt niet alleen een goed pensioen bieden, maar ook bijdragen aan verandering in deze markt en de maatschappij. We willen onze doelgroep pensioenbewuster maken, want pensioen moet anders in Nederland. Flexibeler. Duurzamer. Eerlijker. Niet collectief maar coöperatief. Daarom zijn wij BrightPensioen gestart en daarom zijn wij sinds vorige maand vriend van Nudge.
Ambitie
Nudge is een bedrijf dat blijvende gedragsveranderingen wil realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. BrightPensioen heeft de ambitie om de beste en meest duurzame pensioenaanbieder van Nederland worden. Zonder winstdoelstelling, maar met een resultaatdoelstelling. Resultaat in de vorm van goede rendementen, tevreden deelnemers en maatschappelijke betrokkenheid. En het pensioengeld wordt bij ons volledig duurzaam belegd. Daarin zijn we als pensioenuitvoerder uniek in Nederland. Door samen te werken met andere sociaal ondernemers, vergroten we onze sociale impact.