Naar blog overzicht
04 jan 2018

Door deze blog stop je met roken

Afbeelding van Sjaak Zonneveld Geschreven door Sjaak Zonneveld

Deze week zullen weer duizenden Nederlanders een poging doen te stoppen met roken. Een grote uitdaging want roken is een lastige verslaving om vanaf te komen. Ik kan het weten: ik heb zelf tot mijn veertigste gerookt.

Stop je als roken 3x zo duur wordt?

Als ik rokers vraag of ze zouden stoppen als het roken tweemaal zo duur zou worden, zeggen de meesten dat ze dan vermoedelijk zouden stoppen. En als het driemaal zo duur wordt twijfelt vrijwel niemand. Nou beste rokers, stop dan maar meteen want roken is veel duurder dan je dacht. En dat komt door… je pensioen!

Pensioen en roken

Wanneer je met pensioen gaat, krijg je een uitkering tot aan je dood. De levensverwachting van een 65-jarige is volgens het CBS 19,8 jaar. Dus bij een pensioenleeftijd van 67 geniet een Nederlander gemiddeld nog 17,8 jaar van zijn pensioen.

Maar voor rokers gelden andere cijfers toonde datzelfde CBS aan. Zware rokers sterven gemiddeld 13 jaar eerder, matige rokers 9 jaar en lichte rokers 5 jaar. Oftewel: het pensioen van een zware roker duurt gemiddeld slechts (17,8 – 13 =) 4,8 jaar, dat van een matige roker (17,8 – 9 =) 8,8 jaar en van een lichte roker (17,8 – 5 =) 12,8 jaar. En dat terwijl je als roker wél evenveel pensioenpremie betaalt als een niet-roker.

Daardoor betaalt een zware roker ruim tweederde teveel aan pensioenpremie, een matige roker ongeveer de helft en de lichte roker betaalt bijna een derde teveel. In pensioenlingo noemt men dat solidariteit 1).

Zoveel kost het

Over hoeveel geld hebben we het dan? Als we een matige roker nemen met een gemiddeld inkomen (€ 36.000) die bij een gemiddeld pensioenfonds is aangesloten (premie 21%) met een gemiddelde AOW-franchise (€ 13.000) dan kost zijn pensioen (€ 36.000 – € 13.000) x 21% = € 4.830 per jaar. Omdat we concludeerden dat de matige roker ongeveer de helft aan pensioen gaat meemaken, betaalt hij eigenlijk de helft (€ 2.415) teveel, oftewel 200 per maand. Als matige roker ben je per maand zo’n 100 aan sigaretten kwijt en daarnaast nog eens 200 aan gemist pensioen. En als je meer verdient en/of meer rookt wordt het nog veel duurder.

Wat doe je?

Wil je graag het pensioen blijven sponsoren van je niet-rokende medemens? Of stop je nu je weet dat dat pakje sigaretten echt al drie keer zo duur is dan je dacht?

In ieder geval wensen we je een gelukkig en gezond 2018!
1) Solidariteit binnen ons pensioenstelsel betekent het simpelweg dat de ene groep mensen betaalt voor de andere. Jongeren voor ouderen, laag-opgeleiden voor hoog-opgeleiden en rokers voor niet-rokers. Dit is het geval bij collectieve (werkgevers)pensioenen.
Bij individuele pensioenoplossingen zoals BrightPensioen is geen sprake van ‘solidariteit’. In geval van voortijdig overlijden gaat de waarde van je (resterende) pensioenpot naar je nabestaanden.