Vragen over Nabestaandenverzekering

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Kan ik kiezen uit verschillende dekkingen?

  De Bright Nabestaandenverzekering is alleen af te sluiten met een gelijkblijvende dekking. Dat betekent dat het verzekerde bedrag in de basis gelijk blijft tot aan de einddatum van de verzekering.

  Wel kun je het bedrag zelf tussentijds aanpassen, als jouw persoonlijke situatie verandert. Bijvoorbeeld omdat je pensioenpot is gegroeid. Je kunt dan het verzekerde bedrag verlagen. En daardoor kan je premie lager worden.

 • Wat is het verschil tussen "verzekerde" en "verzekeringnemer"?

  • De “verzekerde” is degene op wiens leven de verzekering is afgesloten.
  • De “verzekeringnemer” is degene die de verzekering afsluit.

  Vaak is dit dezelfde persoon, maar dat hoeft niet. Het kan belastingtechnisch interessant zijn om onderscheid te maken tussen de verzekerde en verzekeringnemer. Bijvoorbeeld omdat je getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden.

  Bij aanmelding voor de Bright Nabestaandenverzekering kun je in het aanmeldformulier aangeven of de verzekerde en verzekeringnemer dezelfde persoon zijn of niet.

 • Hoeveel premie kan het mij schelen als ik het verzekerde bedrag verlaag?

  Bij de Bright Nabestaandenverzekering kun je het verzekerde bedrag tussentijds kosteloos verlagen. En dat kan flink aan premie schelen. Hoeveel? Dat verschilt per persoon en situatie. Hieronder een aantal voorbeelden.

  Jenna is 30 jaar, niet-roker en sluit een Bright Nabestaandenverzekering af voor 35 jaar. Het verzekerde bedrag is € 250.000. De premie is op dat moment € 11,82 per maand. Na tien jaar is haar pensioenpot gegroeid en past ze het verzekerde bedrag aan naar € 150.000. Haar premie wordt verlaagd naar € 6,70 per maand.

  Zou Jenna roken? Dan zou haar premie in eerste instantie € 25,97 per maand zijn. En na de aanpassing van het verzekerde bedrag naar € 150.000, zou haar premie € 13,14 per maand worden (ja, roken scheelt veel).

  Amir is 45 jaar, niet-roker en sluit een Bright Nabestaandenverzekering af voor 30 jaar. Het verzekerd bedrag is € 250.000. Hij betaalt een premie van € 35,25 per maand. Na tien jaar verlaagt Amir het verzekerde bedrag naar € 150.000. Zijn premie wordt € 17,49 per maand.

  Rens is 25 jaar, niet roker en sluit een Bright Nabestaandenverzekering af voor 45 jaar. Het verzekerd bedrag is € 500.000. Hij betaalt een premie van € 20,88 per maand. Na dertig jaar verlaagt Rens het verzekerde bedrag naar € 300.000. Zijn premie wordt € 2,91 per maand.

  Deze voorbeelden zijn ter illustratie! Er kunnen geen rechten aan de voorbeelden worden ontleend.

 • Wat is het verschil tussen de Bright Nabestaandenverzekering, een overlijdensrisicoverzekering en een nabestaandenpensioen?

  De Bright Nabestaandenverzekering is een overlijdensrisicoverzekering, soms ook wel levensverzekering genoemd. Kenmerkend is dat zo’n verzekering een bedrag uitkeert aan ‘begunstigden’ in het geval dat de verzekerde (die meestal ook de verzekeringnemer is) overlijdt.

  Bij een nabestaandenpensioen of partnerpensioen – wat uitsluitend bestaat bij tweede pijler pensioenregelingen – hebben de nabestaanden recht op een uitkering als de pensioendeelnemer voortijdig overlijdt.

  Bij BrightPensioen (derde pijler) gaat het opgebouwde pensioenvermogen altijd naar je nabestaanden. Met de Bright Nabestaandenverzekering kun je dit bedrag aanvullen, tot het bedrag dat je aan pensioen wilt opbouwen. Zodat jouw nabestaanden altijd een volwaardig bedrag krijgen, mocht je komen te overlijden. Daarmee is het een alternatief op het nabestaandenpensioen (die je dus bij tweede pijler pensioenregelingen kan hebben). En daarom hebben wij gekozen voor de term nabestaandenverzekering.

  Wat het anders maakt dan een standaard overlijdensrisicoverzekering: je kunt het verzekerde bedrag tussentijds kosteloos verlagen, naarmate jouw pensioenpot groeit. En daardoor kun je in de loop van de tijd steeds minder premie gaan betalen. Daarnaast is de premie sowieso scherp en is het acceptatiepercentage hoog. De Bright Nabestaandenverzekering is exclusief voor Bright-leden.

 • Op welke manier kunnen mijn nabestaanden de uitkering laten uitkeren?

  Als de verzekerde persoon komt te overlijden, dan kan de uitkering gestort worden op een beleggingsrekening bij Bright. De uitkering kan ook gestort worden op een andere (bank)rekening. De nabestaande(n) kan zichzelf hiermee periodiek een bedrag uitkeren.

  Met het geld op je pensioenrekening bij Bright, dit gaat ook naar je nabestaanden, kunnen zij een uitkering aankopen. Meer daarover lees je in dit blog.

 • Is de uitkering belast?

  Over de uitkering van de Bright Nabestaandenverzekering betalen nabestaanden geen inkomstenbelasting. Standaard is de verzekeringnemer (de persoon die de verzekering afsluit) dezelfde persoon als de verzekerde (dus de persoon bij wiens overlijden er uitgekeerd wordt). In dat geval kan het zijn dat er erfbelasting betaald moet worden. De hoogte is afhankelijk van de relatie tussen de verzekerde en de begunstigde(n) én het eventuele extra/andere vermogen dat geërfd wordt. Als de begunstigde(n) ook verzekeringnemer(s) is (zijn), dan is bij sommige samenlevingsvormen geen erfbelasting verschuldigd. Je kunt dit doorgeven tijdens het afsluiten van de verzekering of door contact op te nemen met Dazure.

  Vermogen bij Bright

  Het geld op je pensioenrekening bij Bright gaat ook naar je nabestaande(n).

  Met dit bedrag kunnen zij een nabestaandenlijfrenteuitkering aanschaffen. Over deze uitkering is inkomstenbelasting verschuldigd. De hoogte van de inkomstenbelasting hangt af van de persoonlijke financiële situatie van de persoon die de uitkering ontvangt. De nabestaandenlijfrenteuitkering is vrijgesteld van erfbelasting, maar kan wel de partnervrijstelling voor de erfbelasting verlagen (dit heet pensioenimputatie). Als een kind de nabestaandenlijfrente erft, dan wordt de vrijstelling van het kind niet gekort.

  Het is mogelijk in plaats van een nabestaandenlijfrenteuitkering te nemen, de lijfrente af te kopen. Ofwel: de lijfrente wordt uitgekeerd. Over het afgekochte bedrag is inkomstenbelasting verschuldigd. Eventueel teveel betaalde inkomstenbelasting kan teruggevraagd worden bij de Belastingdienst, via de IB-aangifte van de overledene.

 • Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?

  Voor de verzekeraar is het belangrijk om het risico op overlijden in te kunnen schatten. Met de uitkomst van de gezondheidsverklaring kan een passende premie worden bepaald. Zo wordt het meestal ook mogelijk voor mensen met een verhoogd risico op overlijden om zich te verzekeren. Soms is het risico te groot, waardoor het niet mogelijk is iemand te verzekeren. Dit wordt bepaald door de medisch adviseur aan de hand van de ingevulde gezondheidsverklaring. De medisch adviseur is namens de verzekeraar verantwoordelijk voor de risicobeoordeling. In de meeste gevallen is het overigens gewoon mogelijk om je te verzekeren voor de premie die je bij de aanvraag is aangeboden.

 • Wat is een gezondheidsverklaring of eGV?

  Een elektronische gezondheidsverklaring (eGV) is een vragenlijst waarbij jou een aantal vragen worden gesteld over de gezondheid en wanneer bepaalde situaties, bijvoorbeeld klachten, ziektes of operaties, zich hebben voorgedaan. Soms wordt ook gewerkt met een uitgebreide elektronische gezondheidsverklaring (UeGV), voor hogere verzekerde bedragen.

  De medische gegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door de kandidaat verzekerde en de medische afdeling. Hier wordt erg zorgvuldig mee omgegaan (op basis van AVG richtlijnen).

 • Kan ik op elk moment de verzekering opzeggen of stoppen?

  De persoon die de verzekering heeft afgesloten, kan op ieder moment de verzekering stoppen. Stop je de Bright Nabestaandenverzekering binnen dertig dagen nadat wij je de eerste versie van de polis hebben gegeven? Dan krijg je de betaalde premie terug. Wel kan het zijn dat daar de gemaakte kosten vanaf getrokken worden. De bemiddelingskosten (afsluitkosten) krijg je niet terug. Na deze dertig dagen krijg je de al betaalde maandpremie niet meer terug. Heb je de premie meer dan één maand vooruit betaald, dan krijg je die wel terug.

  De Bright Nabestaandenverzekering heeft geen afkoopwaarde. Dat betekent dat als je de verzekering stopt, je geen geld terugkrijgt.

 • Ik heb al een overlijdensrisicoverzekering, moet ik die melden?

  Ja. Een overlijdensrisicoverzekering (orv), levensverzekering of nabestaandenverzekering die je in de afgelopen drie jaar (t.o.v. de dag van aanvraag) hebt afgesloten (of geprobeerd hebt af te sluiten), moet je opgeven tijdens het aanmelden voor de Bright Nabestaandenverzekering. Deze vraag krijg je standaard te zien tijdens het aanmelden. Dit heeft te maken met een totale risicobeoordeling.

 • Kan ik mijn partner of kind(eren) meeverzekeren?

  Ja, je kunt je partner meeverzekeren. Tijdens het aanmelden voor de Bright Nabestaandenverzekering kun je een tweede verzekerde opgeven. Je partner wordt dan toegevoegd aan de polis. Als je partner lid is van Bright, kan hij of zij er ook voor kiezen om zelf een nabestaandenverzekering afsluiten via de website.

  Een kind meeverzekeren kan alleen als het kind 18 jaar of ouder is. Aangezien een verzekerde minimaal 18 jaar oud moet zijn, is het niet mogelijk om een jonger kind te verzekeren op de polis.

 • Kan ik het verzekerde bedrag tussentijds verlagen of verhogen?

  Ja, je kunt het verzekerde bedrag tussentijds aanpassen. Houd wel rekening met het minimale (€ 25.000) en maximale (€ 75.000 – € 500.000, afhankelijk van je leeftijd) bedrag van de verzekering.

  Het verlagen van het verzekerd bedrag kan iedere maand. De nieuwe premie gaat de daaropvolgende maand in. Hieruit volgt geen nieuwe medische beoordeling.

  Het verhogen van het verzekerd bedrag is ook mogelijk, maar het kan wel zijn dat je opnieuw een medische beoordeling moet doen. Maak je géén gebruik van het optierecht? Dan vindt er standaard een nieuwe medische beoordeling plaats.

  Optierecht en de voorwaarden

  Het is mogelijk om jaarlijks gebruik te maken van het optierecht. Ofwel: je kunt per polisverjaardag het verzekerde bedrag (beperkt) verhogen, zonder opnieuw de medische beoordeling te moeten doen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • de verzekering is per ingangsdatum zonder premieverhoging geaccepteerd;
  • de verhoging is niet meer dan 15% van het laatst verzekerde bedrag;
  • het leeftijdsafhankelijke maximale verzekerde bedrag mag door de verhoging niet worden overschreden;
  • het verzekerde bedrag kan na toepassen van het optierecht niet hoger zijn dan twee keer het bedrag dat per ingangsdatum is verzekerd;
  • de verzekerde is in het afgelopen jaar direct voor het verzoek tot verhoging niet onder behandeling en/of controle geweest bij een medisch specialist voor:
    • hart- en/of vaataandoeningen;
    • kwaadaardige aandoeningen;
    • ziekten van de hersenen of zenuwen.

  De verhoging via optierecht gaat in op de eerstvolgende premievervaldatum, tenminste één maand nadat het schriftelijke verzoek tot verhoging is ontvangen. Het optierecht vervalt zodra de verzekerde de 55-jarige leeftijd heeft bereikt of wanneer er drie jaar achter elkaar geen gebruik is gemaakt van het optierecht.

  Wil je het verzekerde bedrag veranderen of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via: bnv@brightpensioen.nl of 020 – 70 70 540.

 • Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over de verzekering?

  Heb je algemene vragen over de Bright Nabestaandenverzekering of wil je een wijziging doorgeven? Neem dan contact met ons op via: bnv@brightpensioen.nl of 020 – 70 70 540.

  Heb je medische vragen, vragen over de aanvraag of medische check of vragen over Dazure? Dan kun je contact opnemen met Dazure via: servicedesk@dazure.nl of 076 – 53 10 758.

 • Wat zijn de kosten van de Bright Nabestaandenverzekering?

  Je betaalt maandelijks een premie en eenmalig de afsluitkosten.

  De premie van de Bright Nabestaandenverzekering is afhankelijk van het bedrag dat je wilt verzekeren, de looptijd, jouw gezondheid en je leeftijd. De doorlopende kosten zijn al verwerkt in deze premie. Dit zijn de kosten voor de administratie, het incasseren van de premie en het beheer van de verzekering. Daarnaast betaal je eenmalig de afsluitkosten (bemiddelingskosten) van € 150.

 • Welk bedrag kan ik maximaal verzekeren voor mijn nabestaanden?

  Bij het afsluiten van de Bright Nabestaandenverzekering bepaal je zelf het te verzekeren bedrag. Dit is minimaal € 25.000.

  Afhankelijk van je leeftijd kun je onderstaande bedragen maximaal verzekeren:
  • € 500.000 t/m 50 jaar
  • € 300.000 vanaf 51 t/m 60 jaar
  • € 75.000 vanaf 61 t/m 65 jaar

  NB: het verzekerde bedrag op je polis blijft gelijk, tenzij je dit zelf aanpast. Als je bijvoorbeeld € 500.000 hebt verzekerd tot je 65ste, dan blijft dit in principe zo. Het bedrag wordt niet automatisch verlaagd naar bovenstaande bedrag (vanaf bijvoorbeeld je 51ste of 61ste). Wel kun je natuurlijk zelf tussentijds de keuze maken om het verzekerde bedrag te verlagen.

 • Wat gebeurt er met mijn nabestaandenverzekering als ik een inlegpauze neem?

  Ook met een inlegpauze kun je als Bright-lid gebruik blijven maken van de Bright Nabestaandenverzekering. Deze verzekering sluit je namelijk af bij Dazure, BrightPensioen is de verbonden bemiddelaar. Eventuele aanpassingen kun je gewoon aan ons doorgeven.

  Als je op een later moment weer gaat inleggen, is het wél slim om je nabestaandenverzekering opnieuw goed te checken en eventueel aan te passen. Zo is de verzekering altijd passend op jouw persoonlijke situatie en pensioenopbouw.