21 november 2018

Er is geen pensioenakkoord. Na jaren praten en onderhandelen is de polder er niet uit. Rutte gaf de FNV de schuld. ‘Ze laten de kans liggen om de komende jaren kortingen te voorkomen, om weer perspectief te bieden op indexatie’. Hiermee wordt gesuggereerd dat er bij een nieuw pensioenakkoord meer geld beschikbaar zou komen. Voor alle duidelijkheid: door een pensioenakkoord gaat er geen cent meer of minder de pensioenpotten in.

Wat wil ons kabinet?

Kabinet Rutte III wil een nieuw pensioenstelsel, waarbij mensen voor hun eigen, persoonlijke pensioenpotten sparen en waarbij er een eind komt aan de doorsneesystematiek. Door de doorsneesystematiek subsidieren jongeren de ouderen. Een terechte wens want zo’n stelsel is eerlijker, eenvoudiger en toekomstbestendiger. Het gaat dus om verandering in de verdeling van gelden. En die verandering kost geld.

Wat wil de FNV

De achterban van de FNV bestaat voor het grootste deel uit ouderen. Zij hebben juist een belang bij het behoud van die doorsneesystematiek. Ouderen willen eerder met pensioen en ze willen een hoger pensioen. Niet vreemd dat de FNV een lagere AOW leeftijd eist en een hogere rekenrente. Dat laatste zorgt voor nog meer verschuiving van geld van jong naar oud. Want nogmaals: door geen van deze maatregelen komt er meer pensioengeld bij.

Verantwoordelijkheid nemen

Het kabinet moet niet verwachten dat de FNV dit aan hun vergrijsde achterban wil verkopen. Het kabinet moet de verantwoordelijkheid nemen en de transitie naar een nieuw stelsel dan maar op andere manieren afdwingen.

Als de FNV iets minder voor ouderen en wat meer voor de zwakkeren in de samenleving zou opkomen, dan kan ze een nieuw pensioenstelsel wel verkopen aan haar achterban. Want juist een pensioenstelsel met persoonlijke pensioenpotten kan ervoor zorgen dat mensen met zware beroepen wél eerder met pensioen kunnen.