26 april 2020

BrightPensioen en de Werkvereniging

BrightPensioen heeft als ambitie het pensioenstelsel te veranderen. Omdat het niet meer aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Maar ook ons sociale zekerheidsstelsel sluit steeds minder aan bij de moderne arbeidsmarkt. Het is is afgestemd op mensen die in vast dienstverband werken. Voor mensen die op een andere manier werken, bijvoorbeeld als zzp’er, past het minder.

De Werkvereniging, een initiatief van Roos Wouters, komt op voor de belangen van wat zij ‘modern werkenden’ noemt. De Werkvereniging wil een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen, in plaats van aan je arbeidsvorm. Omdat deze missie goed aansluit bij waar BrightPensioen voor staat, is Bright medestander van de Werkvereniging. Op deze manier kunnen we onze stem in Den Haag laten horen.

Image

Roos Wouters, ‘onze’ vrouw in Den Haag, aan het woord

“Het is gewoon niet meer zo dat werkenden veertig jaar bij dezelfde baas willen of kunnen blijven”, vertelt Roos Wouters, oprichter en aanjager van de Werkvereniging. “Daarom is het raar dat de arbeidsmarkt daar nog wel op ingericht is.” Met de Werkvereniging wil ze daar verandering in brengen door op te komen voor de belangen van de modern werkenden.

Modern werkenden, wie zijn dat?

Roos: “Dat iedereen die met enige regelmaat van werk wisselt. Zzp’ers, zelfstandigen die daarnaast een vaste baan hebben en werkenden met meerdere contracten. Iedereen dus, die werkvormen combineert of afwisselt. En dat zijn er naar schatting drie tot vier miljoen. Dat is bijna de helft van alle werkenden in Nederland. Zij hebben last van het huidige systeem. Omdat ze gaten in hun pensioenopbouw hebben of steeds moeten wisselen van arbeidsongeschiktheidsverzekering.”

Wat stelt de Werkvereniging voor?

Roos: “Pensioenopbouw, een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een opleidingsbudget zijn nu nog gekoppeld aan het contract met de werkgever. Wij stellen voor die arbeidsvoorwaarden te koppelen aan de werkende. Zodat niet alleen je pensioenopbouw, maar bijvoorbeeld ook je opleidingsbudget meebeweegt met jouw leven en jouw carrière. Nu stopt je werkgever geld in een opleidingsfonds. Wissel je van baan, dan ben je dat geld kwijt. Terwijl je nog evenveel behoefte hebt aan opleiding en ontwikkeling.”

Wat doet de Werkvereniging?

Roos: “De Werkvereniging komt op voor de belangen van alle modern werkenden. We zetten hen centraal en pleiten voor hun gezamenlijke belang. We doen dat sinds 2017 door bekendheid te geven aan de mogelijkheden die er zijn binnen de huidige wet- en regelgeving. We koppelen initiatieven zoals BrightPensioen en schenkkringen aan elkaar. Zodat ze elkaar versterken en de modern werkenden weten wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld via het Platform Vernieuwen doen we samen.”

We doen dat steeds vaker door in Den Haag te laten horen hoe de wet- en regelgeving anders moet. Wat moet er veranderen om modern werken mogelijk te maken? De minister zoekt nieuwe gesprekspartners en weet ons te vinden.”

Heb je een voorbeeld?

Roos: “Wij zijn gevraagd input te leveren voor de plannen voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Wij hebben de input van 23 zelfstandigenorganisaties – waaronder BrightPensioen – verwoord. De consensus was dat als er een regeling voor arbeidsongeschiktheid moet komen, dit niet een verplichte AOV voor zzp’ers zou moeten worden, maar een arbeidsongeschiktheidsvoorziening, onafhankelijk van arbeidsvorm. Dus één voorziening voor alle werkenden. Helaas heeft de Stichting van de Arbeid deze input grotendeels naast zich neergelegd.”

Wat kunnen de Bright-deelnemers doen?

Roos: “Als wij kunnen laten zien wat modern werkenden wél en wat ze niet willen, worden we steeds vaker serieus genomen in Den Haag. Om goed zicht te houden op wat modern werkenden vinden, hebben we Jouw Stem ontwikkeld. Een online vragenlijst die iedere modern werkende kan invullen.

Als je Jouw Stem via de Werkvereniging laat horen, dan komen we beter beslagen ten ijs in Den Haag. En kunnen we duidelijk maken dat mensen niet zozeer de zekerheid van eenzelfde baan voor het leven willen, maar zekerheid van inkomen en leuk werk. Want dat zijn toch echt twee verschillende dingen.”

Meer weten over de Werkvereniging of deelnemer worden, surf naar werkvereniging.nl.