1 januari 2021

Wijziging inschrijfgeld

BrightPensioen sloot 2020 af met zwarte cijfers. Oftewel: de inkomsten waren hoger dan de uitgaven en er is voor het eerst sprake van een (bescheiden) winst. Daarom passen we begin 2021 het inschrijfgeld aan.

Tot winstgevendheid

Sinds de lancering in 2015 was het inschrijfgeld € 100. Nieuwe deelnemers kregen hiervoor een aantal – afhankelijk van het instapmoment – certificaten van aandelen BrightPensioen. Hoe eerder je erbij was, hoe meer certificaten van aandelen. Op deze manier financierden deelnemers (mede) de opstartfase van BrightPensioen. In ruil hiervoor werden zij mede-eigenaar en delen zij mee in de winst, zodra we die kunnen uitkeren.

Vanaf 2021

Nu we zwarte cijfers schrijven, is het niet meer noodzakelijk dat elke deelnemer € 100 in BrightPensioen investeert. Vanaf 1 januari 2021 wordt het inschrijfgeld daarom € 50. Daarvoor willen we nieuwe leden nog steeds certificaten van aandelen geven, alleen zat Bright die eerst moeten inkopen van andere aandeelhouders.

Zeggenschap

Aan de zeggenschap verandert niets. Als lid van de deelnemerscoöperatie heeft ieder Bright-lid één stem in de jaarlijkse ALV. Dit staat los van het aandelenbelang en is gekoppeld aan het lidmaatschap van BrightPensioen. Als lid heb je dus niet meer of minder zeggenschap als je meer of minder certificaten hebt. Leden die weggaan bij BrightPensioen hebben geen zeggenschap meer. Ze houden wel het economisch eigendom (meedelen in de winst) van de certificaten van aandelen.

Tot € 5.000 geen lidmaatschap, maximaal één jaar

Nog een wijziging. Tot nu betaalden nieuwe leden het lidmaatschap vanaf het moment dat er € 3.000 aan vermogen was opgebouwd, voor een periode van maximaal twee jaar. We hebben gemerkt dat dit een verkeerd incentive gaf: het werkte uitstelgedrag in de hand. Iets wat we juist willen ontmoedigen, omdat dit op pensioendatum een hoop geld scheelt. En Bright wil juist dat deelnemers maximaal pensioen kunnen opbouwen.

We verlagen nog steeds de instap. Door het lidmaatschap in het begin kosteloos te houden. Alleen voor een hoger bedrag, gedurende een kortere periode. Dus tot € 5.000 is het lidmaatschap gratis, voor een periode van maximaal één jaar.