15 januari 2014

Vorige week was het weer zover. Een ambtenaar pleitte voor verplicht pensioen voor zzp’ers. Weliswaar de  hoogste ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken, maar toch een ambtenaar. Iemand die zijn leven lang veilig in loondienst is geweest en die denkt te weten wat het beste is voor de zzp’er. Recent was ik panellid bij de Pensioenexpeditie waar aan de mensen in de zaal de vraag werd gesteld: ‘Moeten zzp’ers verplicht worden te sparen voor hun pensioen?’ Ruim de helft van de deelnemers stak zijn hand op. Toen ik vervolgens vroeg: ‘Wie van jullie is zelf zzp’er?, gingen alle handen weer naar beneden. Het is makkelijk beslissen over een ander.

Vrijheid en flexibiliteit

Pensioen verplichten druist tegen het principe van vrij ondernemerschap in. Veel mensen gaan voor zichzelf beginnen, juist omdát ze over bepaalde zaken zelf willen beslissen. En zeker als startende zelfstandige wil je al het geld dat je verdient investeren in je bedrijf en niet verplicht een deel daarvan opzij leggen voor pensioen. Als je voor jezelf begint geef je zekerheden op en daar krijg je vrijheid voor terug. Een zzp’er heeft flexibiliteit te bieden en dat is waar veel werkgevers naar op zoek zijn. Daar moeten werkgevers dan wel extra voor betalen, want de zzp’er heeft ten opzichte van een medewerker in vaste dienst extra kosten zoals die voor pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Maar aan dat extra betalen schort het nogal eens door de huidige arbeidsmarkt en zelfstandigen krijgen vaak nauwelijks meer betaald dan iemand in loondienst.

Zelfstandigen Zonder Keuze

Tegelijkertijd is er een (groeiende) groep zzp’ers die eigenlijk helemaal niet ondernemend is en die liever een vast contract zou hebben. Mensen die hun baan verloren hebben en dan maar zzp’er geworden zijn. Die mensen zijn feitelijk gedwongen en ik noem ze daarom zzk’ers: Zelfstandigen Zonder Keuze. Voor die mensen is het te hopen dat ze uiteindelijk gewoon weer in loondienst terechtkomen, wanneer over een poosje de arbeidsmarkt weer zal aantrekken. Wellicht mede geholpen door de uitstroom van Babyboomers. En dan zullen tevens de échte zzp’ers weer tarieven kunnen vragen, waardoor ze die extra kosten zoals voorzieningen voor de oude dag kunnen dragen. En heb met de échte zelfstandigen geen medelijden, die redden zich heus wel.  Bovendien bestaat er altijd nog een vangnet dat AOW heet.

Alternatieven

Voor zelfstandigen bieden de broodfondsen een mooi alternatief voor de dure arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. BrightPensioen biedt een alternatief voor te dure individuele pensioenregelingen. Wij geloven in de kracht van samen, en daarom moeten zoveel mogelijk zelfstandigen meedoen met BrightPensioen.