17 maart 2021

BrightPensioen en de SFDR (in jip-en-janneketaal)

Vorige week ging belangrijke nieuwe regelgeving van de EU live: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze Europese richtlijn en heeft als doel om meer inzicht te geven over duurzaamheidsrisico’s bij beleggingsfondsen en dwingt financiële partijen transparant te communiceren over hoe ze duurzaamheidsrisico’s in hun dienstverlening integreren.

Hierdoor kunnen beleggers meer inzicht krijgen in hoe duurzaam beleggingsfondsen zijn. Beleggingsfondsen moeten hier verplicht over gaan rapporteren.

Wij zijn er blij mee! ImageWant zo komen we weer een stapje dichterbij een eerlijkere, transparantere en duurzamere financiële wereld.

Ook voor Bright, als beleggingsinstelling, gelden deze regels. Informatie over onze duurzame beleggingen, onze beleggingsstrategie, de samenstelling van onze portefeuilles vind je op onze website.

Licht- en donkergroene beleggingen

In lijn met de SFDR wordt door de markt onderscheid gemaakt tussen donkergroene, lichtgroene en grijze beleggingen. Lichtgroen staat voor beleggingen die ESG (Environmental, Social & Governance) en SRI (Socially Responsible Investing) kenmerken promoten dan wel bevorderen. Met donkergroen beleggen wordt impact beleggen bedoeld.

Hoe groen is Bright?

Bright belegt in lichtgroene beleggingen (ESG-beleggingen), in donkergroene beleggingen (greenbonds), duurzame bedrijfsobligaties en staatobligaties. Volledig donkergroen beleggen kunnen we helaas (nog) niet. Dat heeft te maken met onze spreidingseisen en rendementscriteria.

Simpeler gezegd: met alleen donkergroene beleggingen kunnen wij op dit moment niet voldoende spreiding halen over verschillende regio’s en sectoren. Dit is heel belangrijk voor een gezond beleggingsbeleid, een gezond rendement en om (te grote) risico’s te beperken.

Wel hebben we de ambitie om hier stappen in te blijven zetten. Richting een klimaatneutrale en maatschappelijk verantwoorde portefeuille, die ook qua spreiding en rendement gezond is.

Op onze pagina over duurzaam beleggen lees je meer.

Bright en de SFDR

De SFDR zoals die nu gestart is, zien wij als een eerste stap. Beleggingsinstellingen moeten vanaf 10 maart een helder en compleet beleggingsbeleid, beloningsbeleid en prospectus hebben. Inclusief onder andere specificatie van de wel of niet duurzame beleggingen (lichtgroen, donkergroen, grijs) en eventuele duurzaamheidsrisico’s. Ons beleggingsbeleid, beloningsbeleid en prospectus vind je in het documentencentrum.

Komend jaar wordt er inhoudelijk meer bekend over de SFDR. Bijvoorbeeld hoe beleggingsfondsen moeten gaan monitoren en rapporteren. Daar wordt op dit moment invulling aan gegeven door de EU. Zodra dit bekend wordt gemaakt en ook gepubliceerd wordt (door de fondsen waar wij in beleggen), delen wij dit natuurlijk op onze website.

Duurzaam = slim en slim = duurzaam

Duurzaam beleggen is trouwens ook slim beleggen. En met slim beleggen bedoelen wij: breed gespreid, tegen lage kosten (daarom beleggen wij tegen kostprijs), voor de lange termijn en zonder te veel (onnodig) risico te nemen.

Als je dit combineert, duurzaam beleggen en slim beleggen, kun je én een mooi rendement halen én je geld investeren in een duurzame toekomst.