Deelnemerscoöperatie BrightPensioen

Op deze pagina vind je alle informatie van en over de deelnemerscoöperatie van BrightPensioen, het bestuur en wat de rol van de coöperatie is ten opzichte van de NV en het Bright LifeCycle Fonds.

Coöperatiebestuur deelnemerscoöperatie BrightPensioen 2022

Dit doet de deelnemerscoöperatie voor leden

Elke deelnemer is lid van de deelnemerscoöperatie. De deelnemerscoöperatie is één van de aandeelhouders van BrightPensioen. Het bestuur van de coöperatie behartigt de belangen van de leden en stemt namens de leden tijdens de aandeelhoudersvergadering (AVA). Enkele weken voorafgaand aan de AVA is er daarom een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle Bright leden. Zij kunnen punten naar voren brengen – agenderen – waarover gestemd kan worden tijdens de AVA. De ALV verleent het bestuur een volmacht om haar te vertegenwoordigen op de AVA. Het bestuur stemt zoals zij door haar leden wordt geïnstrueerd en stelt vragen namens de leden.

Image

Bright Pensions NV

BrightPensioen – officieel Bright Pensions NV – is een beleggingsinstelling. BrightPensioen heeft een ICBE vergunning. Dat staat voor Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten. BrightPensioen is de beheerder van het Bright LifeCycle Fonds. Het bestuur van BrightPensioen bestaat uit Peter Verhaar (voorzitter), Karin Jakobsen (financieel directeur) en Sjaak Zonneveld (commercieel directeur).

Image

Het Bright LifeCycle Fonds

Het Bright LifeCycle Fonds is het fonds waar het geld van onze deelnemers in is belegd. BrightPensioen – de NV – is niet de juridische eigenaar van het fonds. Dat is Stichting Bright LifeCycle Fund. Dus mocht BrightPensioen ooit failliet gaan, dan heeft dat geen gevolgen voor het fondsvermogen. Het bestuur van het stichting Bright LifeCycle Fund wordt gevormd door het bestuur van de deelnemerscoöperatie.

Image

Hoe verhouden de verschillende entiteiten zich tot elkaar?

 • Bright Pensions NV – BrightPensioen – is de beheerder van het Bright LifeCycle Fonds, waarin het geld van de deelnemers wordt belegd.
 • BrightPensioen Coöperatief UA is de deelnemerscoöperatie en één van de aandeelhouders van Bright Pensions NV.
 • Stichting Bright LifeCycle Fund is juridische eigenaar van het Bright LifeCycle Fonds.
 • Het bestuur van Stichting Bright LifeCycle Fonds wordt gevormd door het bestuur van de deelnemerscoöperatie.
Image

Veelgestelde vragen over de coöperatie

 • Wat houdt "aandeelhouder worden" precies in?

  Bij BrightPensioen wordt iedere klant ook lid van onze deelnemerscoöperatie en via deze coöperatie word je mede-eigenaar van BrightPensioen. De coöperatie is namelijk één van de aandeelhouders van BrightPensioen. 

  Er is een coöperatiebestuur en een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar kan iedere deelnemer zaken ter tafel brengen. Het bestuur kan deze punten – als aandeelhouder van BrightPensioen – inbrengen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van BrightPensioen.

  Naarmate het aantal deelnemers groeit, groeit het aandelenbelang – en daarmee de zeggenschap – van de deelnemerscoöperatie. Als er in de toekomst winst kan worden gedeeld, dan delen de leden hierin mee.

 • Wie is/wordt eigenaar van BrightPensioen?

  BrightPensioen is eigendom van de oprichters, de crowdfunders, Allianz, enkele informal investors en de deelnemerscoöperatie.

  De deelnemers zijn via een deelnemerscoöperatie certificaathouder. Op deze manier borgen we dat deelnemers zeggenschap hebben over hun pensioen en dat – als Bright winst kan uitkeren, de deelnemers daarvan meeprofiteren.

  Waarom? Wij vinden het vreemd dat deelnemers die in Nederland (verplicht) zijn aangesloten bij een pensioenfonds, weinig over hun pensioen te zeggen hebben. Het is jouw pensioen, dus jij zou er dan ook iets over te zeggen moeten hebben. Wij vinden dat dit anders en beter kan en doen dit daarom met onze deelnemerscoöperatie.

 • Wat gebeurt er als BrightPensioen failliet gaat?

  Mocht BrightPensioen failliet gaan, dan heeft dit géén gevolgen voor het (pensioen)vermogen van de deelnemers. BrightPensioen is een beleggingsinstelling met een ICBE vergunning. Instellingen zoals Bright moeten het geld en de beleggingen van beleggers scheiden hun eigen vermogen.
  Het vermogen van onze deelnemers staat daarom gescheiden van Bright bij een bewaarbank. In ons geval is dat CACEIS. Maar ook als CACEIS failliet zou gaan, heeft dit géén impact op het vermogen van de deelnemers.

  Het juridisch eigendom van dit vermogen (aandelen en obligaties) ligt bij de Stichting Bright Lifecycle Fonds. Anders dan bij spaargeld bij een bank of verzekeringspolissen bij een verzekeraar, gaan de aandelen en obligaties van klanten van een beleggingsinstelling niet mee bij een eventueel faillissement. Daarom bestaat er ook geen depositogarantiestelsel voor dit pensioen)vermogen. Beleggers zijn al beschermd bij een faillissement van de beleggingsinstelling.

  Mocht BrightPensioen ooit failliet gaan, dan zullen toezichthouder DNB en de curator – hopelijk in samenspraak met het bestuur van Bright en het bestuur van de deelnemerscoöperatie (tevens het bestuur van de Stichting Bright Lifecycle Fonds) – een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aangesteld worden.

  Uiteindelijk beslissen de curator en DNB wie de nieuwe beheerder wordt. En als die nieuwe beheerder je niet bevalt: als deelnemer kun je op ieder gewenst moment het vermogen naar een andere aanbieder overhevelen.

  Dus wat er ook met BrightPensioen (of met CACEIS) gebeurt, jouw vermogen staat veilig.

 • Waar vind ik het certificaat van mijn aandelen?

  Tot 1 januari 2021 betaalde elk nieuwe lid € 100 inschrijfgeld, waarvoor deelnemers certificaten van aandelen kregen. Deze werden maximaal eens per jaar, meestal in maart, definitief toegekend aan de leden die inmiddels betalend lid waren.

  Ben je deelnemer geworden voor 1 januari 2021? Dan kun je deze certificaten terugvinden in de online portal.

  Ben je na 1 januari 2021 lid geworden? Dan betaalde je € 50 inschrijfgeld, waardoor er minder geld overbleef voor certificaten van aandelen (zoals hier uitgelegd). Bright mocht vanaf dat moment ook geen extra certificaten van aandelen meer uitgeven en zou deze moeten inkopen van andere aandeelhouders. Zo lang de verliezen uit het verleden nog niet zijn goedgemaakt, is inkopen van eigen aandelen alleen niet toegestaan.

  Daarom moeten wij op een alternatieve manier Bright-leden die na 1 januari 2021 lid zijn geworden, deelnemerscertificaten toekennen. Binnenkort zullen we hier meer over vertellen.

  Meer achtergrondinformatie vind je op deze pagina.

Stel een vraag

Heb je vragen aan het bestuur? Stel ze hier.

 • Deze vraag wordt doorgestuurd naar het bestuur van de deelnemerscoöperatie
 • Graag het e-mailadres waarmee je bekend bent bij BrightPensioen
Image