Deelnemerscoöperatie BrightPensioen

Op deze pagina vind je alle informatie van en over de deelnemerscoöperatie van BrightPensioen, het bestuur en wat de rol van de coöperatie is ten opzichte van de NV en het Bright LifeCycle Fonds.

Image

Wat doet de deelnemerscoöperatie voor Bright-leden?

Elke deelnemer is lid van de deelnemerscoöperatie. De deelnemerscoöperatie is één van de aandeelhouders van BrightPensioen. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen leden punten naar voren brengen waarover gestemd kan worden tijdens de aandeelhoudersvergadering (AVA). Op deze manier heb je als deelnemer zeggenschap over de beheerder van jouw (pensioen)vermogen.

Image

Bright Pensions NV

BrightPensioen – officieel Bright Pensions NV – is een beleggingsinstelling. BrightPensioen heeft een ICBE vergunning. Dat staat voor Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten. Bright is de beheerder van een eigen fonds, het Bright LifeCycle Fonds. Het dagelijks bestuur van BrightPensioen bestaat uit Peter Verhaar (voorzitter), Karin Jakobsen (financieel directeur) en Sjaak Zonneveld (commercieel directeur).

Image

Het Bright LifeCycle Fonds

Het Bright LifeCycle Fonds is het fonds waar het geld van onze deelnemers in is belegd. BrightPensioen – de NV – is niet de juridische eigenaar van het fonds. Dat is Stichting Bright LifeCycle Fund. Dus mocht BrightPensioen ooit failliet gaan, dan heeft dat geen gevolgen voor het fondsvermogen. Het bestuur van het stichting Bright LifeCycle Fund wordt gevormd door de deelnemerscoöperatie.

Image

Hoe verhouden de verschillende entiteiten zich tot elkaar?

 • Bright Pensions NV – BrightPensioen – is de beheerder van het Bright LifeCycle Fonds, waarin het geld van de deelnemers wordt belegd.
 • BrightPensioen Coöperatief UA is de deelnemerscoöperatie en één van de aandeelhouders van Bright Pensions NV.
 • Stichting Bright LifeCycle Fund is juridische eigenaar van het Bright LifeCycle Fonds.
 • Het bestuur van Stichting Bright LifeCycle Fonds wordt gevormd door het bestuur van de deelnemerscoöperatie.
Image

Veelgestelde vragen over de coöperatie

 • Wat houdt "aandeelhouder worden" precies in?

  Bij BrightPensioen krijg je voor het inschrijfgeld certificaten van aandelen BrightPensioen*). Je wordt lid van onze deelnemerscoöperatie en via deze coöperatie word je mede-eigenaar van BrightPensioen. De coöperatie is nl. één van de aandeelhouders van BrightPensioen. 

  Er is een coöperatiebestuur en een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Daar kan iedere deelnemer zaken ter tafel brengen. Het bestuur kan deze punten – als aandeelhouder van BrightPensioen – inbrengen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van BrightPensioen.

  Naarmate het aantal deelnemers groeit, groeit het aandelenbelang – en daarmee de zeggenschap – van de deelnemerscoöperatie. Als er in de toekomst winst kan worden gedeeld, dan delen de leden hierin mee. 

  *) De certificaten worden toegekend nadat je betalend lid bent geworden. Als nieuw lid zou je immers BrightPensioen alweer kunnen verlaten, voordat je ook maar een keer lidmaatschap hebt betaald. En op die manier zou je anders, door je meermaals in te schrijven, certificaten BrightPensioen kunnen ‘verzamelen’. Vandaar dat deze pas definitief toegewezen worden nadat je betalend lid bent geworden. Bright spant zich in om eenmaal per jaar de nieuwe certificaten toe te kennen.

 • Wie is/wordt eigenaar van BrightPensioen?

  BrightPensioen is eigendom van de oprichters, de crowdfunders, Allianz, enkele informal investors, en de deelnemerscoöperatie.

  De deelnemers zijn via een deelnemerscoöperatie aandeel(certificaat)houder en het aandeel van deze coöperatie groeit, naarmate het aantal deelnemers groeit. Op deze manier borgen we dat deelnemers zeggenschap hebben over hun pensioen.

  Wij vonden het vreemd dat deelnemers die in Nederland verplicht zijn aangesloten bij een pensioenfonds, daarover weinig te zeggen hebben. Het pensioengeld is immers van de deelnemers, dus daarom zouden de deelnemers hier ook iets over te zeggen moeten hebben. Wij vonden dat dit anders moest.

 • Wat is het verschil tussen "certificaten van aandelen" en "aandelen"?

  Bij BrightPensioen krijg je voor een deel van het inschrijfgeld certificaten van aandelen BrightPensioen*.

  Een certificaat van aandelen is een waardepapier dat verbonden is aan een aandeel. Bij BrightPensioen zijn de aandelen gecertificeerd, zodat we de kracht van deelnemers kunnen bundelen in de coöperatie. Je hebt samen een grotere stem, dan als individuele aandeelhouder. Ook werkt dit efficiënter dan met duizenden individuele aandeelhouders.

  Het aandeel zelf wordt beheerd door (het bestuur van) de deelnemerscoöperatie. Iedere certificaathouder heeft recht op een eventueel economisch voordeel (winstuitkering) en mag meepraten en stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de deelnemerscoöperatie. Leden kunnen bij de ALV punten inbrengen voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Op deze AVA worden de Bright-leden vertegenwoordigd door het bestuur van de deelnemerscoöperatie.

  *) De certificaten worden toegekend nadat leden betalend lid zijn geworden. Wij spannen ons in om eenmaal per jaar de nieuwe certificaten toe te kennen.

 • Wat gebeurt er als BrightPensioen failliet gaat?

  Mocht BrightPensioen failliet gaan, dan heeft dit géén gevolgen voor het (pensioen)vermogen van de deelnemers. BrightPensioen is een beleggingsinstelling met een ICBE vergunning. Het vermogen van onze deelnemers staat gescheiden van Bright bij een bewaarbank. In ons geval is dat CACEIS (voorheen KAS BANK). Maar ook als CACEIS failliet zou gaan, heeft dit géén impact op het vermogen van de deelnemers.

  Het juridisch eigendom van dit vermogen (aandelen en obligaties) ligt bij de Stichting Bright Lifecycle Fonds. Anders dan bij spaargeld bij een bank of verzekeringspolissen bij een verzekeraar, gaan de aandelen en obligaties van klanten niet mee bij een eventueel faillissement. Daarom bestaat er ook geen depositogarantiestelsel voor dit pensioen)vermogen. Dat is simpelweg niet nodig.

  Mocht BrightPensioen ooit failliet gaan zal er – in samenspraak met het bestuur van de deelnemerscoöperatie en tevens het bestuur van de Stichting Bright Lifecycle Fonds – een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aangesteld worden. Sowieso kan een deelnemer op ieder gewenst moment het vermogen naar een andere aanbieder overhevelen.

  Dus wat er ook met BrightPensioen of met CACEIS gebeurt, jouw vermogen staat veilig. Nog veiliger dan bij een bank of verzekeraar…

 • Waar vind ik het certificaat van mijn aandelen?

  De certificaten worden eenmaal per jaar geüpload in de portal. Dat gebeurt meestal in maart. Alle leden die voor maart dit jaar lid zijn geworden, kunnen het certificaat vinden op de startpagina van de portal, onderaan. Iedereen die na maart lid is geworden, zal het certificaat in het voorjaar van het volgend jaar ontvangen.

 • Wat is agio? En wat is een agio terugstorting?

  Agio is het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de waarde die wordt betaald bij uitgifte van het aandeel.

  De nominale waarde van het aandeel van BrightPensioen bedraagt € 0,01.

  Op het moment dat de buffers en financiële reserves van BrightPensioen groot genoeg zijn, kan ervoor gekozen worden een deel van de agioreserve terug te betalen aan de aandeelhouders. Op die manier kunnen aandeelhouders meedelen in de winst. Ook al mag er nog geen dividend uitgekeerd worden, omdat de verliezen uit het verleden nog niet volledig zijn goedgemaakt.

  Op zijn vroegst zal een mogelijke agio terugbetaling plaats kunnen vinden in 2022, en dan alleen als onze liquiditeit en solvabiliteit dit toestaan en de terugbetaling de continuïteit van BrightPensioen niet in gevaar brengt.

Stel een vraag aan het coöperatiebestuur

Staat jouw vraag er niet tussen? Of altijd al iets willen vragen aan het bestuur van de deelnemerscoöperatie? Hieronder kan het.

 • Deze vraag wordt doorgestuurd naar het bestuur van de deelnemerscoöperatie
 • Graag het e-mailadres waarmee je bekend bent bij Bright
Image