Naar blog overzicht
3 min minuten
14 aug 2023

Hoe werkt een dividenduiterking door het Bright LifeCycle Fonds?

Afbeelding van Kelly Simaela Geschreven door Kelly Simaela

Dit jaar moet het Bright LifeCycle Fonds voor het eerst dividend uitkeren. Hoe werkt dit? Wanneer gebeurt dit? Is dit gunstig of ongunstig? In dit blog leggen we het uit. Alvast een waarschuwing: het is best ingewikkeld…

Wat is dividenduitkering?

Als Bright-lid beleg je in het Bright LifeCycle Fonds. Dit fonds belegt in ETF’s – mandjes van (voornamelijk) aandelen – en Green Bonds: groene obligaties. Jouw vermogen kan groeien doordat de beurskoersen stijgen. Maar ook door dividend en couponrente.

Dividend is de winst die bedrijven uitkeren aan de aandeelhouders. Couponrente is de vergoeding (rente) die een (obligatie) belegger ontvangt voor het uitlenen van geld. Obligaties zijn namelijk leningen.

Bij Bright kennen we twee soorten dividenden:

1. Het dividend dat het Bright LifeCycle Fonds ontvangt.

Dit dividend bestaat uit zowel het dividend van de aandelen (ETF’s) als de couponrente op de obligaties. Dit dividend wordt automatisch herbelegd, waardoor jouw pensioenpotje kan doorgroeien zonder dat het geld ‘stilstaat’.

2. Het dividend dat het Bright LifeCycle Fonds verplicht moet uitkeren aan de deelnemers. 

Naast het dividend dat het Bright LifeCycle Fonds ontvangt, is het fonds zelf ook verplicht om dividend uit te keren. Deze verplichting is om de status van fiscale beleggingsinstelling (FBI) te kunnen houden. Door deze FBI status is het Bright LifeCycle Fonds vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt door deze status dividendlekkage zoveel mogelijk voorkomen.  

Ook deze vorm van dividend wordt automatisch herbelegd.

Wanneer moet er dividend worden uitgekeerd?

Of het Bright Lifecycle Fonds dividend moet uitkeren is afhankelijk van hoeveel inkomsten het fonds heeft ontvangen. Zo kunnen de inkomsten het ene jaar groot genoeg zijn om uit te moeten keren en het andere jaar niet. Voorgaande jaren hoefde het Bright Lifecycle Fonds nog geen dividend uit te keren: dit jaar voor het eerst wel (op 31 augustus). Vandaar dat we nu deze uitleg hierover geven.

Hoe zit het met dividendbelasting?

Het Nederlandse belastingtarief voor ontvangen dividend is 15%. Onze pensioenrekeningen zijn hiervan echter uitgesloten omdat het geblokkeerde lijfrenterekeningen (Box 1) zijn. Je hoeft dus geen dividendbelasting te betalen over het uitgekeerde dividend op jouw pensioenrekening. 

Voor de beleggingsrekeningen (Box 3) ontkomen we niet aan de belasting. Alleen: deze belasting kun je als deelnemer volgend jaar weer terug ontvangen via de aangifte inkomstenbelasting.

Op het volgende financiële jaaroverzicht over 2023 zie je hoeveel dividendbelasting er is ingehouden. Dit vul je in op jouw aangifte inkomstenbelasting over 2023. Vervolgens krijg je het dividend weer terug. 

Per saldo is het dus ‘vestzak-broekzak’. Je wordt er niet rijker of armer van. Waarom dan deze – op het oog ingewikkelde – manier van werken? Dat is noodzakelijk voor het Bright LifeCycle fonds om de FBI status te kunnen behouden. En dat is wél gunstig voor onze leden, zoals hierboven uitgelegd.