Naar blog overzicht
3 minuten
14 aug 2023

Hoe werkt een dividenduitkering door het Bright LifeCycle Fonds?

Afbeelding van Redactie BrightPensioen Geschreven door Redactie BrightPensioen

Dit jaar moet het Bright LifeCycle Fonds voor het eerst dividend uitkeren. Hoe werkt dit? En wanneer gebeurt dit? In dit blog leggen we het uit. Alvast een waarschuwing: het is een beetje ingewikkeld (maar we proberen het simpel uit te leggen).

Wat is dividenduitkering?

Als Bright-lid beleg je in het Bright LifeCycle Fonds. Dit fonds belegt in ETF’s – mandjes van (voornamelijk) aandelen – en Green Bonds: groene obligaties. Jouw vermogen kan groeien doordat de beurskoersen stijgen. Maar ook door dividend en couponrente.

Dividend is de winst die bedrijven uitkeren aan de aandeelhouders. Obligaties zijn leningen. Couponrente is de vergoeding (rente) die een (obligatie) belegger ontvangt voor het uitlenen van geld.

Bij Bright kennen we twee soorten dividenden:

1. Het dividend dat het Bright LifeCycle Fonds ontvangt

Dit dividend bestaat uit zowel het dividend van de aandelen (ETF’s) als de couponrente op de obligaties. Dit dividend wordt automatisch herbelegd, waardoor jouw pensioenpot kan doorgroeien zonder dat het geld ‘stilstaat’. Dit zie je verder niet, het zit verwerkt in de koers.

2. Het dividend dat het Bright LifeCycle Fonds verplicht moet uitkeren aan de deelnemers

Naast het dividend dat het Bright LifeCycle Fonds ontvangt, is het fonds zelf ook verplicht om dividend uit te keren. Deze verplichting is om de status van fiscale beleggingsinstelling (FBI) te kunnen houden. Door deze FBI status is het Bright LifeCycle Fonds vrijgesteld van vennootschapsbelasting en wordt dividendlekkage zoveel mogelijk voorkomen.  

Ook deze vorm van dividend wordt automatisch herbelegd. Als deelnemer wordt je er niet beter of slechter van, want het dividend dat een fonds uitkeert, komt uit het vermogen van het fonds zelf. Als het EUR 100 euro waard is en EUR 0,50 dividend uitkeert, is het fonds na het uitkeren van dividend 99,50 euro waard. Aan de waarde van de rekening van de deelnemer verandert niets. Maar als gezegd: het is nodig om de FBI status te houden.

Wanneer moet er dividend worden uitgekeerd?

Of het Bright Lifecycle Fonds dividend moet uitkeren is afhankelijk van hoeveel inkomsten het fonds heeft ontvangen. Zo kunnen de inkomsten het ene jaar groot genoeg zijn om uit te moeten keren en het andere jaar niet. Voorgaande jaren hoefde het Bright Lifecycle Fonds nog geen dividend uit te keren: in 2023 voor het eerst wel (op 31 augustus).

Totaal is er uitgekeerd:
Neutraal: € 652.292,00
Defensief: € 15.226,00

Per participatie:
Neutraal: € 0,0246703435
Defensief: € 0,0068041222

Hoe zit het met dividendbelasting?

Het Nederlandse belastingtarief voor ontvangen dividend is 15%. Onze pensioenrekeningen zijn hiervan uitgesloten, omdat het geblokkeerde lijfrenterekeningen (box 1) zijn. Je hoeft dus geen dividendbelasting te betalen over het uitgekeerde dividend op jouw pensioenrekening. 

Voor de beleggingsrekeningen (box 3) ontkomen we niet aan de belasting. Alleen: deze belasting kun je als deelnemer volgend jaar terug ontvangen via de aangifte inkomstenbelasting.

Op het financiële jaaroverzicht 2023 zie je hoeveel dividendbelasting er is ingehouden. Dit vul je in op jouw aangifte inkomstenbelasting over 2023. Vervolgens krijg je het dividend terug.

Per saldo is het dus ‘vestzak-broekzak’. Je wordt er niet rijker of armer van. Waarom dan deze – op het oog ingewikkelde – manier van werken? Dat is noodzakelijk voor het Bright LifeCycle Fonds om de FBI status te kunnen behouden. En dat is wél gunstig voor onze leden, zoals hierboven uitgelegd (waaronder dividendlekkage zoveel mogelijk voorkomen).