Image

Algemene Ledenvergadering (ALV) deelnemerscoöperatie BrightPensioen 2023

Dit jaar is het een feestelijke en heel belangrijke ALV. We zullen een toelichting geven op een op handen zijnde structuurwijziging. We hebben hier eerder over gecommuniceerd en jullie input gevraagd. We kijken ook terug op 10 jaar Bright en aansluitend heffen we het glas tijdens het Bright Future Festival.

Hieronder vind je de stukken voor de ALV van BrightPensioen Coöperatief U.A. (BrightPensioen).

De ALV is terug te kijken via de terugkijk link. Vanaf minuut 57:30 gaat het over deze structuurwijziging. De notulen van de ALV vind je hier.

Agenda en stukken

Vragen aan het bestuur?

Omdat het een uitdaging is om alle vragen tijdens de ALV live te beantwoorden, verzoeken we iedereen om dit zo veel mogelijk voorafgaand te doen via dit formulier op de pagina van de deelnemerscoöperatie. We zullen elke vraag individueel beantwoorden en een aantal plenair, tijdens de ALV.

Image

<- Links het bestuur van BrightPensioen            Rechts het bestuur van de coöperatie ->