23 februari 2018

Het financieel jaaroverzicht van BrightPensioen

Het financieel jaaroverzicht dat je kunt zien onder ‘Documenten’, als je inlogt op jouw deelnemersomgeving kun je gebruiken voor je aangifte inkomstenbelasting. Het kan zijn dat je een pensioenrekening (lijfrente) hebt (Box1), of een beleggingsrekening (Box3 ), of beide. In het laatste geval heb je twee verschillende rekeningnummers om in te loggen op jouw Bright deelnemersomgeving.

Pensioenrekening (Box1)

  • “Uitgaven lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen – inleg 2018” (zie onderstaand plaatje) vul je bij de aangifte inkomstenbelasting in bij ‘Uitgaven lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen’ in Box 1.
  • “Beleggingen – Andere belegging – Certificaten Bright Pensions N.V. – 1/1/2018 is zichtbaar bij deelnemers die voor 1-1-2018 klant zijn geworden. Dit is de waarde per 1 januari 2018 aan van jouw investering in BrightPensioen, van de certificaten op aandelen die je hebt gekregen voor het inschrijfgeld. Dit telt mee als Box3 vermogen.

Beleggingsrekening (Box3)

  • Als je een beleggingsrekening hebt moet je de waarde van je beleggingen op 1 januari 2018¬†aangeven als Box3 vermogen bij je belastingaangifte (zie onderstaand plaatje).

Op alle overzichten

  • Bij de sectie ‘Certificaten Bright Pensions N.V.’ (zie plaatje hieronder) vind je het totaal aantal certificaten op aandelen Bright Pensions NV dat je eind 2018 in bezit had. Als deze pas in 2018 zijn (bij)gekocht, dan hoef je de waarde hiervan nog niet op te geven als Box3 vermogen voor de aangifte van 2018, omdat de peildatum voor de aangifte 1 januari 2018 is.
Image