14 december 2015

Het effect van herbalanceren

Het beleggingsbeleid van BrightPensioen is gericht op een stabiele vermogensgroei waarbij we de risico’s zo goed mogelijk beheersen. Een belangrijke techniek die we hiervoor toepassen is herbalanceren. Op deze pagina leggen we uit hoe dit werkt, wat het effect ervan is en waarom dit bij BrightPensioen geen extra kosten met zich mee hoeft te brengen.

Wat is herbalanceren?

Onze beleggingsportefeuille is samengesteld volgens een bepaald risicoprofiel. Dit bepaalt de samenstelling van de portefeuille. Dat noemen we ook wel de ‘beleggingsmix’: de procentuele verdeling van de beleggingen over beleggingscategorieën. Bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Een portefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties heeft een beleggingsmix van 60/40. In sommige periodes renderen aandelen beter dan obligaties en andersom. De beleggingsmix kan daardoor gaan afwijken van de beoogde beleggingsmix. Door te herbalanceren breng je de samenstelling en risicoverdeling weer terug in overeenstemming met de beoogde beleggingsmix.

Hoe werkt het?

Bij het herbalanceren worden de beleggingen die het relatief beter gedaan hebben over een bepaalde periode verkocht. Daarmee wordt een deel van de winst genomen en herbelegd in markten die het minder goed hebben gedaan. In periodes van stijgende beurs betekent dit dat we een deel van de winst op (risicovolle) aandelen omzetten in (risicomijdende) obligaties. In tijden van een tegenvallende beurs, herinvesteren we de waarde van verkochte obligaties juist in aandelen. Door te herbalanceren wordt een stabielere vermogensgroei bereikt en het is mogelijk extra rendement te realiseren.

Extra rendement

Dit artikel van Morgan Stanley (Engels) legt goed uit hoe het werkt en wat het effect van herbalanceren kan zijn. Op basis van historische cijfers heeft men berekend dat herbalanceren over een periode van 20 jaar of langer tot wel 1% extra rendement kan opleveren. Het geeft tevens aan dat het grootste effect te verwachten is bij een beleggingsmix van 60/40. Dat is ook de samenstelling van neutrale subfonds van BrightPensioen.

Image

Zonder extra kosten

Met het kopen en verkopen van beleggingen zijn kosten gemoeid. Doordat BrightPensioen maandelijks belegt, herstellen wij de van tevoren bepaalde beleggingsmix iedere maand zo goed mogelijk. Op deze manier herbalanceren we automatisch, zonder dat hier (extra) kosten mee zijn gemoeid.

Wanneer de afwijking per beleggingscategorie groter is dan 10% ten opzichte van de vastgestelde beleggingsmix, zal er actief worden geherbalanceerd. Dit zal in de regel niet noodzakelijk zijn. Op deze manier is het mogelijk een extra rendement te behalen en de risico’s te beperken, zonder dat hiervoor extra kosten gemaakt worden.