12 juni 2021

Lijfrente onderzoek i.s.m. Elsevier

Zoals je weet zetten wij ons in voor een eerlijker en duurzamer pensioenstelsel. In samenwerking met Elsevier Weekblad starten we daarom een kort onderzoek onder onze zzp-leden, waarvan de uitkomsten in juli in een artikel verschijnen. Dit willen wij ook gebruiken als input richting de politiek.

Eén van de oneerlijke aspecten van ons pensioenstelsel is bijvoorbeeld dat wie is aangewezen op de derde pijler, op een aantal fronten in het nadeel is ten opzichte van de tweede pijler. Wij schreven daar eerder al dit opiniestuk over voor het FD. Ook worden wij regelmatig geraadpleegd door de politiek.

Mooi om te zien dat het werkt: in het Verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer voor het Ministerie van SZW wordt hoofdstuk vijf aan lijfrente besteed. Hierin werden we zelfs indirect genoemd.

“Het starten met individueel pensioensparen vinden velen die er gebruik van willen maken ingewikkeld, blijkt uit gesprekken die wij voerden met een werkgeversorganisatie, zzp-organisaties en een aanbieder van zzp-pensioen.”

De rekenkamer trekt dezelfde conclusie als wij. Het is te complex om je inleg te berekenen, het is vervelend dat de jaarruimte bepaald wordt door het jaar ervoor en je kunt onvoldoende inleggen.

Ze adviseert dan ook om al per 2022 de fiscale ruimte te verhogen van 13,3% naar 30%! Daarnaast lezen we (vanaf pagina 52) nog een aantal conclusies en aanbevelingen die wij onderschrijven. Er wordt zelfs geadviseerd om de term lijfrente te laten vervallen en een andere naam te geven, zoals “aanvullend pensioensparen”.

“Zelfs de makers van Monopoly hebben na 85 jaar besloten afscheid te nemen van de kanskaart ‘lijfrente vervalt, u ontvangt f 100’, omdat hij uit de tijd is.”

Helaas besloot Koolmees deze week nog niet per 2022 wijzigingen te willen doorvoeren. Dat vinden wij jammer, maar we blijven doorvechten voor deze gewenste wijzigingen.

Onderzoek voor Elseviers Weekblad

In juli verschijnt er in Elseviers Weekblad een uitgebreid artikel over lijfrente. Daarin komt Bright ook aan bod en voor dat artikel doen we een kort, anoniem onderzoek onder de zzp Bright-leden, waarvan de uitkomsten in het artikel gepresenteerd zullen worden. Daarnaast kunnen wij de uitkomsten gebruiken als input richting de politiek. Doe je mee?

Deelname is volledig anoniem en binnen twee minuten gedaan.

Start het onderzoek