Koppel pensioenopbouw zzp’er aan omzetaangifte.

Deze maand pleitten de jongerenafdelingen van de politieke partijen voor het verplichten van pensioen voor zzp’ers. En gisteren meende ook een Eurocommissaris dat zzp’ers verplicht een pensioenfonds in moeten. Maar verplicht pensioen gaat tegen het principe van vrij ondernemerschap in. BrightPensioen komt met een beter voorstel. Amweb berichtte hier als volgt over:

Sjaak Zonneveld: ‘Koppel pensioenopbouw zzp’er aan omzetaangifte’

De pensioenopbouw van zzp’ers en de daarbij horende fiscale voordelen zouden moeten worden gekoppeld aan de omzetaangifte die zelfstandigen elk kwartaal doen. Dat stelt commercieel directeur Sjaak Zonneveld van BrightPensioen. Volgens hem zullen veel meer zzp’ers hierdoor pensioen op gaan bouwen, zonder dat het verplicht wordt.

Zelfstandigen doen volgens Zonneveld op dit moment weinig aan hun pensioen vanwege onder andere de fiscale complexiteit. Het is ingewikkeld om uit te rekenen hoeveel pensioen een zzp’er mag opbouwen. “Hiervoor moet de zzp’er eerst kosten maken door een (financieel) adviseur in te schakelen alvorens überhaupt aan pensioen te beginnen. Bovendien moet de zzp’er achteraf zijn fiscale voordeel terugvragen”, aldus de commercieel directeur en medeoprichter van Bright Pensioen.

Belemmeringen wegnemen

Andere belemmeringen zijn menselijk uitstelgedrag, terughoudendheid om geld definitief vast te zetten en kennisgebrek. Onderzoek van GfK wees vorig jaar uit dat een groot deel van de zzp’ers geen weet heeft van de fiscale voordelen bij pensioenopbouw.

“De oplossing ligt daarom in het eenvoudiger maken, de fiscale voordelen laten zien, het uitstelgedrag beïnvloeden en de mogelijkheid bieden het vermogen eerder aan te spreken indien noodzakelijk”, schrijft Zonneveld met twee collega’s in een memo met de titel ‘Zo krijg je de zzp’er aan pensioen’.

Fiscale oudedagrekening

Zijn oplossing heet de fiscale oudedagrekening. Nu nog kan een zzp’er slechts een keer per jaar achteraf het fiscale voordeel van pensioen (lijfrente) verrekenen. In Zonnevelds voorstel wordt bij de aangifte van de omzetbelasting elk kwartaal een percentage van de omzet (bijvoorbeeld 10%) op een rekening opzijgezet.

Zzp’ers wordt het zo makkelijk gemaakt, aldus het betoog. Ze hoeven niet meer te berekenen wat ze maximaal mogen storten. Bovendien wordt direct duidelijk dat pensioen (lijfrente) een aantrekkelijke aftrekpost is. “Bovendien volgt de beloning direct doordat er minder omzetbelasting betaald hoeft te worden”, aldus Zonneveld.

Geen revisierente

Zonneveld wil daarnaast dat in meer gevallen de revisierente kan vervallen. Sinds 2016 kunnen zzp’ers lijfrente aanwenden in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente wordt berekend. Zelfstandigen zouden er volgens hem ook baat bij hebben als die regeling geldt wanneer ze in zwaar weer komen doordat ze een tijd geen opdrachten hebben. “Een zzp’er heeft immers ook geen recht op een WW-uitkering. Het laten vervallen van de revisierente voor dergelijke gevallen zal de drempel sterk verlagen geld opzij te zetten voor later.”

Opt-out

Hij wijst er bovendien op dat het systeem werkt met een opt-out: je doet standaard mee, tenzij je aangeeft niet op deze manier pensioen te willen opbouwen. Zonneveld noemt dat “bewezen effectief”. Meer mensen zullen de fiscale oudedagsrekening aan laten staan en dus pensioen opbouwen.

Voorstellen om zelfstandigen verplicht pensioen op te laten bouwen worden door die groep meestal met weinig enthousiasme ontvangen. Het druist in tegen hun ondernemerschap. Die drempel hoopt Zonneveld weg te nemen. “Wij zijn ervan overtuigd dat zzp’ers op deze manier beter voor hun oude dag zullen gaan zorgen en dat dit voorstel – anders dan verplichten – wel op bijval van zzp’ers en zzp-organisaties zal kunnen rekenen”, besluit hij zijn memo.

Uitleg Fiscale oudedagrekening

BrightPensioen biedt nu al een dergelijke oplossing door een gecombineerde beleggings- en pensioenrekening. Wil je meer weten hoe we dit kunnen doen? Bel ons op 020-7070540

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000