8 december 2022

Koppel pensioenopbouw zzp’er aan omzetaangifte

Politiek Den Haag maakt zich druk over het pensioen voor zzp’ers. Pensioenfondsen mogen gaan experimenteren, iets waarover we al eerder hebben uitgelegd waarom dat niet zal helpen.  BrightPensioen heeft een beter voorstel. Koppel de pensioenopbouw van de zzp’ er aan de omzetaangifte. Zodat elke zzp’ er  (semi)automatisch voor zijn pensioen kan sparen.

De belangrijkste obstakels waarom zzp’ers nu geen pensioen opbouwen?

  • De meeste zzp’ers zijn niet op de hoogte van het belastingvoordeel dat pensioensparen met zich meebrengt.
  • In tegenstelling tot werknemers moeten zzp’ers eerst inleggen voor hun pensioen en vervolgens het belastingvoordeel terug claimen.
  • Het berekenen van de inleg is complex en gebaseerd op het inkomen van het vorig jaar.

Dit kan opgelost worden door de pensioenopbouw te koppelen aan de omzetaangifte die de zzp’er elk kwartaal doet. Automatisch kan (bijvoorbeeld) 10% opzij gezet worden. De zzp’er kan kiezen uit één van de ‘geaccrediteerde’ aanbieders van individuele pensioenproducten. Deze zijn immers bij de AFM bekend. Dat deze manier van nudging werkt is al aangetoond in andere landen (bijvoorbeeld in het VK met NEST). De voordelen zijn evident:

  • In plaats van zelf die ingewikkelde jaarruimte te moeten berekenen ziet de zzp’ er bij de aangifte direct hoeveel er maximaal mag worden ingelegd.
  • In plaats van achteraf de betaalde belasting terug te moeten vragen, betaalt de zzp’ er op voorhand al minder belasting.
  • Het staat standaard ‘aan’ maar kan eenvoudig ‘uit’ gezet worden (opt-out).

Als extra stimulans zou het behoud van aftrekposten als de zelfstandigenaftrek hiervan afhankelijk gemaakt worden.

Op deze manier wordt het een stuk eenvoudiger en wordt de zzp’er direct beloond met het fiscaal voordeel.

Verruim opnamemogelijkheden

Een extra stimulans voor pensioensparen is het verruimen van de mogelijkheid om de opzij gezette buffer voor later aan te kunnen spreken in geval van noodzaak. Een zzp’ er heeft immers geen recht op inkomen wanneer er geen opdrachten zijn. Sinds 2016 mag dit bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Maar er zijn meer redenen waarom het inkomen kan wegvallen. Dat hebben veel zzp’ers tijdens corona gemerkt.

In plaats van de oorzaak van de inkomensval te kijken, zou gekeken kunnen worden naar de (hoogte van) de inkomensval zelf. Is het inkomen in een gegeven jaar onder een bepaald niveau, dan worden de mogelijkheden om deze buffer aan te spreken verruimd.

In de media

Diverse media hebben in het verleden al over dit voorstel bericht: