21 oktober 2019

Deze week werd bekend dat Nederland voor het tweede achtereenvolgende jaar op nummer 1 staat in de Mercer Global Pension index. Nederland keert de hoogste pensioenen uit ter wereld, toonde de OESO in haar laatste rapport aan. Dus als er één volk tevreden zou moeten zijn… Maar als we zo’n goed pensioenstelsel hebben, waarom zijn er dan dat zo weinig Nederlanders tevreden over dat pensioenstelsel?

Hoe doen andere landen het?

In de meeste andere landen – en ook de andere landen uit de top-3, Australië en Denemarken – sparen mensen voor een eigen, individuele pensioen. Inleg plus rendement resulteert in een pot geld en die pot geld resulteert in pensioen. Geen gedoe met rekenrentes, dalende dekkingsgraden of pensioenkortingen. Iedereen een eigen, individuele pensioenpot. Helder en simpel.

Ruzie over de pot met geld

Het pensioen van de meeste Nederlanders zit in een collectieve pot. En wat gebeurt er als je geld van veel mensen in een grote pot stopt, zonder dat duidelijk is wat van wie is? Dan ontstaat er ruzie. En dat is wat er nu gebeurt. Als je de rekenrente gaat verhogen – iets wat de 50-PLUS partij wil – verschuif je geld van jongeren naar ouderen. Ga je de pensioenen korten, dan zijn gepensioneerden de dupe en blijft er meer over voor jongeren.

Oplossing: iedereen een eigen pensioenpot

Als deelnemer wil je duidelijkheid. Je wilt weten waar je aan toe bent en wat van jou is. Je wilt zien wat je hebt ingelegd, wat het rendement is geweest en hoeveel pensioen dat oplevert. Dat ziet een pensioenfondsdeelnemer nu niet. Er is onzekerheid en iedereen is bang dat hij benadeeld wordt. Een pensioenstelsel met individuele pensioenpotjes geeft die duidelijkheid wél. Wat van jou is, is van jou.

Pensioen is onzeker. Wen er maar aan

Denemarken en Australië zijn al lang geleden overgestapt van een systeem zoals Nederland heeft naar een systeem met individuele pensioenen. In die landen wordt niet zoveel over pensioen geklaagd als in Nederland. Men weet daar dat pensioenen niet zeker zijn. Logisch. Het bestaat voor het grootste deel uit rendement en dat is nooit zeker. In Nederland hebben pensioenfondsen ons jaren laten geloven dat dat anders was. Dat was niet waar. Wen er maar aan.