11 november 2014

nicoletteSinds 1992 werk ik regelmatig als ZZP’er. Alles bij elkaar nu al zo’n 12 jaar. In 1996 heb ik mijn eerste koopsompolis gekocht teneinde iets aan pensioen te doen. Inmiddels is gebleken dat ook ik met mijn pensioen bij verschillende verzekeraars geïnvesteerd heb in de beruchte woekerpolissen. Of al het geld dat ik daar – in magere jaren met de nodige moeite – voor vrijgemaakt heb, me ook daadwerkelijk nog iets aan pensioen zal opleveren, moet ik maar afwachten.

Vertrouwen

Het feit dat verzekeraars om te beginnen dit soort producten verkochten alsmede de wijze waarop zij deze hele affaire ‘afhandelen’, schept bij mij geen vertrouwen dat traditionele verzekeraars nog in staat zullen zijn om met eerlijke pensioenoplossingen te komen voor mensen zoals ik.

Eerste kennismaking met BrightPensioen

Het Financiële Dagblad heeft meerdere keren aandacht besteed aan BrightPensioen. Ik ben BrightPensioen gaan volgen nog vóór de crowdfunding. Ik heb me verdiept in het concept en de oprichters. De eenvoud en de transparantie van BrightPensioen bieden mij een concreet antwoord op mijn behoefte om als ZZP’er toch aan pensioenopbouw te doen. De oprichters zijn capabel. Zij omringen zich met kritische, capabele mensen, zoals Peter Verhaar. Hun drijfveer sluit goed aan bij mijn behoefte enerzijds en de manier waarop ik zelf ook bouw aan organisaties en opereer. Ze zijn niet op zoek naar een manier om snel rijk te worden, maar opereren vanuit het principe ‘creating shared & sustainable value’.

Helderheid over de kosten

Wat me daarnaast aanspreekt is het feit dat BrightPensioen voor en door de deelnemers werkt. Ik weet precies welke kosten ik betaal voor de organisatie (€ 210 per jaar). Het door mij ingelegde geld staat daar los van en blijft van mij. Ik beslis zelf wat wanneer gebeurt met het door mij ingelegde geld. Pensioen is iets wat ik ‘gewoon’ goed geregeld wil hebben, zonder dat ik een financieel expert hoef te worden. Als deelnemer ben ik actief betrokken bij en heb ik zeggenschap over BrightPensioen doordat ik automatisch ook lid ben van de coöperatie, die meebeslist over het reilen en zeilen van BrightPensioen. Als iets niet consistent voelt met de uitgangspunten, dan kan ik de organisatie daarop aanspreken.

Crowdfunder en bestuurder

Kortom, toen de crowdfunding van start ging, besloot ik om te investeren in Brightpensioen opdat er zo snel mogelijk een eerlijke en valide pensioenoplossing komt voor mensen zoals ik. Zodra de vergunning er is, zal ik tevens pensioen gaan opbouwen bij BrightPensioen. Puttend uit mijn uitgebreide ervaring als bestuurder in commerciële organisaties die van praten over ‘de klant centraal’ naar doen willen, zie ik mijn rol in het coöperatie bestuur als iemand die ‘de zaag scherp houdt’ en constructief kritisch de organisatie BrightPensioen scherp houdt op de doelstellingen waarmee en waarom het begonnen is.

Laten zien dat het anders kan

Met BrightPensioen hebben we als ZZP’ers, zelfstandigen en iedereen voor wie het Nederlandse pensioenstelsel geen eerlijke en valide oplossing te bieden heeft, de mogelijkheid te laten zien hoe het ook kan. Daar ga ik voor. En uiteraard voor een goed pensioen!
Nicolette Wuring, crowdfunder en deelnemer