7 december 2018

In onze campagne om zzp’ers te bewegen pensioen op te bouwen, noemen we een totaal bedrag van 1,2 miljard. Het exacte bedrag is moeilijk te berekenen maar een goede schatting valt zeker te maken. Voor de berekening hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van het CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistieken en Inkomensongelijkheid personen). Hierbij hebben we verschillende methodes gehanteerd en daarvan hebben we het gemiddelde genomen..

Gemiddeld inkomen

De gemakkelijkste methode is te kijken naar het totaal aantal zzp’ers, hoeveel ze gemiddeld verdienen en hoeveel de fiscale  jaarruimte – gebaseerd op dat gemiddelde – is. Hierbij hebben we de zzp’ers die student zijn en de zzp’ ers die al gepensioneerd zijn er uit gefilterd. Daarbij kwamen we op een bedrag van € 2.932.804.531.

Omdat we weten dat een deel van de zzp’ ers te weinig verdient om hun inleg af te kunnen trekken hebben we slechts 60% van dit bedrag genomen. Omdat over inkomens boven de 100K geen aftrek voor lijfrente meer geldt is een correctie gedaan van nog eens 7,7%  Via deze methode kwamen we uit op € 1.675.042.132 aan jaarruimte en maximaal € 2.141.031.296 aan reserveringsruimte.

Voor het berekenen van de belastingteruggave hebben we uitsluitend het tarief van 40.85% gehanteerd. Er zullen zzp’ ers zijn die in het 52% tarief vallen, maar er zullen er ook zijn die minder dan 40.85% betalen vanwege de andere fiscale regelingen, zoals zelfstandigenaftrek. Volgens deze methode komen we uit op een bedrag van € 1.558.865.995

Mediaan inkomen

Het lastige van de berekening is dat een gemiddelde niet alles zegt. Daarom hebben we bovengenoemde berekening gemaakt voor het mediaan inkomen. En dat ligt een stuk lager. Via deze methode kwamen we uit op € 986.201.175 aan jaarruimte en maximaal € 1.260.557.893 aan reserveringsruimte. Bij een belastingtarief van 40.85% resulteert dit in een teruggave van € 917.801.079.

Nemen we het gemiddelde van € 917.801.079 en € 1.558.865.995 komen we uit op een bedrag van € 1.238.333.538.

Tweede methode

We hebben – naast gemiddelde en mediaan – nog een methode gebruikt, waarbij de inkomens van de zzp’ ers verdeeld zijn in 10 groepen (decielen), van de 10% minst verdienende zzp’ ers tot de 10% meest verdienende zzp’ ers. Deze methode is wat complexer uit te leggen maar waarschijnlijk nauwkeuriger. Het daadwerkelijke bedrag aan aftrek is namelijk afhankelijk van de onderliggende inkomensverdeling. Zo hebben de eerste vijf decielen een te laag inkomen om fiscaal voordeel te hebben bij het inleggen voor pensioen. Per deciel, dus per inkomenscategorie is de jaarruimte berekend.

Bij deze methode kwam het gemiddelde hoger uit, namelijk op € 1.373.208.908.

De cijfers

Alle cijfers zijn terug te vinden in deze sheet

Conclusie

Een keiharde berekening is niet te maken, maar gezien de verschillende manieren van berekenen en de uitkomsten kunnen we stellen dat een bedrag van 1,2 miljard een realistische schatting is.

Bereken jouw jaarruimte