15 mei 2015

Oud regime lijfrente versus nieuw regime lijfrente

Jouw BrightPensioen rekening valt onder het zogenoemde ‘nieuwe regime’ lijfrente. Hiervoor gelden andere fiscale spelregels dan voor ‘oud regime’ lijfrente. In dit document leggen we uit wanneer er sprake is van oud regime en nieuw regime, wat de verschillen zijn tussen beide regimes en wat de consequenties zijn van het overhevelen van oud naar nieuw regime.

Wanneer is er sprake van een oud regime lijfrente?

‘Oud regime lijfrente’ is een term die de Belastingdienst gebruikt voor:

  • koopsompolissen (éénmalige stortingen) welke zijn afgesloten vóór 1 januari 1992; en
  • lijfrenteverzekeringen met een ingangsdatum vóór 16 oktober 1990 waarvan periodiek premies zijn betaald vóór 1 januari 2001. Hierbij geldt dat de premies niet meer verhoogd mogen zijn na 16 oktober 1990!

Wat zijn de verschillen tussen oud en nieuw regime?

Ingangsdatum lijfrente-uitkering:

Oud regime: Volledig vrije keuze.
Nieuw regime: De uitkering kan ingaan vóór je de AOW leeftijd hebt bereikt, maar mag niet later dan vijf jaar na je AOW-leeftijd. Laat je de uitkering ingaan voordat je de AOW leeftijd hebt bereikt, dan ben je verplicht een uitkering aan te kopen met een looptijd van minimaal 20 jaar na AOW leeftijd.

Hoogte tijdelijke lijfrente uitkering:

Oud regime: Volledig vrij qua looptijd en hoogte uitkering.
Nieuw regime: Startdatum vanaf het bereiken van de AOW leeftijd en minimale looptijd bedraagt vijf jaar. In 2019 is de jaarlijkse uitkering maximaal € 21.741.

Looptijd tijdelijke lijfrente-uitkering:

Oud regime: Een tijdelijke lijfrente-uitkering is mogelijk, maar op dat moment valt de lijfrente onder het nieuwe regime en vervallen de ‘oud-regime rechten’. Een uitzondering hierop vormt de verzekerde tijdelijke lijfrente.
Nieuw regime: wil je eerder met pensioen dan op je AOW-leeftijd, dan dien je een uitkering aan te kopen die minimaal loopt tot 20 jaar na de AOW leeftijd. Gedurende de vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd mag je ook een lijfrente aanschaffen met een looptijd korter dan 20 jaar. De minimale looptijd bedraagt vijf jaar.

‘Lump sum’ uitkering:

Oud regime: Het is mogelijk de volledige lijfrente ineens laten uitkeren. Dit is meestal niet aantrekkelijk omdat de inkomstenbelasting progressief over het gehele bedrag wordt geheven.
Nieuw regime: Bij een lijfrente hoger dan € 4.404 (2019) wordt er naast de inkomstenbelasting ook een boete van 20% (de revisierente) over de volledige uitkering in rekening gebracht door de Belastingdienst.

Schenken: 

Oud regime: De lijfrente kan geschonken worden aan (klein)kinderen of aan andere begunstigden. De begunstigden betalen hierover inkomstenbelasting.
Nieuw regime: Het is niet mogelijk de lijfrente te schenken aan derden.

Overhevelen

Het is mogelijk lijfrente van het oude regime over te hevelen naar BrightPensioen. Bedenk wel dat wanneer je een oud regime lijfrentepolis overhevelt naar BrightPensioen, deze onder het nieuwe regime komt te vervallen en dat daarmee de fiscale regels voor het nieuwe regime zullen gelden.