Aangifte doen? Lees in deze blog hoe je jouw inleg bij Bright doorgeeft.

20 december 2020

Oud regime lijfrente versus nieuw regime lijfrente

Jouw BrightPensioen rekening valt onder het zogenoemde “nieuwe regime” lijfrente. Hiervoor gelden andere fiscale spelregels dan voor “oud regime” lijfrente. Wanneer is er sprake is van oud regime en nieuw regime? En wat zijn de verschillen tussen beide regimes? Dat lees je in deze blog.

Wanneer is er sprake van een oud regime lijfrente?

Oud regime lijfrente is een term die de Belastingdienst gebruikt voor:

 • koopsompolissen (éénmalige lijfrentestortingen) welke zijn afgesloten vóór 1 januari 1992, en;
 • lijfrenteverzekeringen met een ingangsdatum vóór 16 oktober 1990 waarvan periodiek premies zijn betaald vóór 1 januari 2001. Hierbij geldt dat de premies niet meer verhoogd mogen zijn na 16 oktober 1990.

Wat zijn de verschillen tussen oud en nieuw regime?

Ingangsdatum lijfrente-uitkering:

Oud regime: Volledig vrije keuze.
Nieuw regime: De uitkering kan ingaan vóór je de AOW-leeftijd hebt bereikt, maar mag niet later dan vijf jaar na je AOW-leeftijd. Laat je de uitkering ingaan voordat je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan ben je verplicht een uitkering aan te kopen met een looptijd van minimaal twintig jaar na AOW-leeftijd.

Hoogte tijdelijke lijfrente uitkering:

Oud regime: Volledig vrij qua looptijd en hoogte uitkering.
Nieuw regime: Startdatum vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd en minimale looptijd bedraagt vijf jaar. In 2022 is de jaarlijkse uitkering maximaal € 22.735.

Looptijd tijdelijke lijfrente-uitkering:

Oud regime: Een tijdelijke lijfrente-uitkering is mogelijk, maar op dat moment valt de lijfrente onder het nieuwe regime en vervallen de ‘oud regime rechten’. Een uitzondering hierop vormt de verzekerde tijdelijke lijfrente.
Nieuw regime: Wil je eerder met pensioen dan op je AOW-leeftijd? Dan dien je een uitkering aan te kopen die minimaal loopt tot twintig jaar na de AOW-leeftijd. Gedurende de vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd, mag je ook een lijfrente aanschaffen met een looptijd korter dan twintig jaar. De minimale looptijd bedraagt vijf jaar.

‘Lump sum’ uitkering:

Oud regime: Het is mogelijk de volledige lijfrente ineens laten uitkeren. Dit is meestal niet aantrekkelijk, omdat de inkomstenbelasting progressief over het gehele bedrag wordt geheven.
Nieuw regime: Bij een lijfrente hoger dan € 4.607 (2022) wordt er naast de inkomstenbelasting ook een boete van 20% (de revisierente) over de volledige uitkering in rekening gebracht door de Belastingdienst.

Schenken: 

Oud regime: De lijfrente kan geschonken worden aan (klein)kinderen of aan andere begunstigden. De begunstigden betalen hierover inkomstenbelasting.
Nieuw regime: Het is niet mogelijk de lijfrente te schenken aan derden.

Overhevelen

Het is mogelijk lijfrente van het oude regime over te hevelen naar BrightPensioen. Bedenk wel dat wanneer je een oud regime lijfrentepolis overhevelt naar BrightPensioen, deze onder het nieuwe regime komt te vervallen en dat daarmee de fiscale regels voor het nieuwe regime zullen gelden.

Onze oplossing voor jou

Wat maakt Bright uniek?

 • Wij zijn tegen variabele kosten

  Wij verdienen niet aan jouw pensioen, maar aan een lidmaatschap.

 • Wij zijn een social enterprise

  Wij gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Wij werken met een coöperatie

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst: slim en eerlijk.