1 februari 2015

Moneywise, een website via welke je bankspaar- en lijfrenteproducten kunt afsluiten, schreef daags voor de lancering van BrightPensioen – en naar  alle waarschijnlijkheid in samenswerking met Brand New Day – een zogenaamd onafhankelijk vergelijkingsrapport tussen BrightPensioen, het ZZP-pensioen en Brand New Day. Hierin werd ten onrechte geschreven dat BrightPensioen en het ZZP Pensioen niet zouden voldoen aan de AFM eisen. Moneywise bleek zich niet te realiseren dat BrightPensioen en het ZZP Pensioen een andere vergunning hadden dan Brand New Day. 

Verkeerde conclusies MoneyWise

De conclusie van het rapport was gebaseerd op drie punten:

  1. De financiële bijsluiter zou ontbreken op de website(s)
  2. BrightPensioen zou een Dienstverleningsdocument moeten hebben
  3. De pensioenindicator zou verkeerde rendementen weergeven

Alle drie de punten zijn aantoonbaar onjuist.

  1. De financiële bijsluiter stond gewoon in ons documentencentrum en bij inschrijving werden nieuwe deelnemers hierop geattendeerd.
  2. Een dienstverleningsdocument is niet van toepassing op BrightPensioen. BrightPensioen is een beleggingsinstelling en geen financieel dienstverlener, zoals de Wet op het Financieel Toezicht deze definieert.
  3. Ten tijde van de lancering gaf de pensioenindicator een nettorendement aan. Omdat in de branche gebruikelijk was (maar niet verplicht) met een bruto-rendement te rekenen, is de tool direct aangepast (een dag later). Hiervan was Moneywise op de hoogte, maar ze koos er bewust voor om dit in haar rapport te laten staan.

ICBE Vergunning

BrightPensioen heeft op 19 december 2014 de ICBE vergunning verkregen en voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving die de AFM (Autoriteit Financiële Markten) stelt.

Het was dan ook zeer dubieus dat MoneyWise, zonder contact met Bright te zoeken en zaken te verifiëren, een rapport naar de pers stuurde waarin – ten onrechte – geschreven werd dat BrightPensioen niet aan de wet zou voldoen. Diverse media hebben dit klakkeloos overgenomen. Bovendien werd later duidelijk dat Moneywise tegen betaling.

Moneywise rapport aangepast

MoneyWise heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt ten aanzien van BrightPensioen en gaf vervolgens aan dat BrightPensioen wel voldeed aan de wet en het artikel aangepast.

Net als Loyalis vonden wij het dubieus en verdacht dat BrightPensioen en het ZZPpensioen vergeleken zijn met een product van Brand New Day dat zelfs niet bleek te bestaan! En dat dit niet bestaande product als beste werd bestempeld. Dat product kwam meer dan een jaar later beschikbaar en kon niet online worden afgesloten.

Mogelijke belangenverstrengeling

Van de drie ZZP-pensioenaanbieders kunnen alleen de producten van Brand New Day via de site van Moneywise afgesloten worden. Moneywise ontvangt als bemiddelaar van Brand New Day hiervoor een vergoeding. Net zoals ze in opdracht van Brand New Day blogs schrijft die gunstig zijn voor Brand New Day.

Het betrof hier dus  een rapport van een zich als vergelijkingswebsite presenterende bemiddelaar van Brand New Day.

MoneyView

Het is goed dat er ook écht onafhankelijke financiële benchmark instituten bestaan, zoals Moneyview. In tegenstelling tot MoneyWise verdient MoneyView verdient geen geld aan het afsluiten van producten.

BrightPensioen heeft sinds 2017 al diverse malen de hoogste waardering van 5 sterren voor haar producten mogen ontvangen.