1 februari 2015

Rapport Moneywise

Moneywise, een site via welke je onder andere bankspaar- en lijfrenteproducten kunt afsluiten schreef ten tijde van de lancering van BrightPensioen een zogenaamd onafhankelijk vergelijkingsrapport. Hierin werd onder andere ten onrechte geschreven dat BrightPensioen en het ZZP Pensioen niet zouden voldoen aan de AFM eisen. Moneywise had echter niet door dat BrightPensioen en het ZZP Pensioen een andere vergunning hebben dan Brand New Day. 

Verkeerde conclusies MoneyWise

De conclusie van het rapport was gebaseerd op drie punten:

  1. De financiële bijsluiter zou ontbreken op de website
  2. BrightPensioen zou een Dienstverleningsdocument moeten hebben
  3. De pensioenindicator werkte met een netto-rendement wat niet zou mogen

Alle drie de punten zijn aantoonbaar onjuist.

  1. De financiële bijsluiter stond in ons documentencentrum. Bij de inschrijving worden deelnemers hierop geattendeerd.
  2. Een dienstverleningsdocument is niet van toepassing op BrightPensioen omdat BrightPensioen een beleggingsinstelling is en geen financieel dienstverlener, zoals de Wft (Wet op het Financieel Toezicht) deze definieert.
  3. Ten tijde van de lancering gaf de pensioenindicator een netto-rendement aan. Een dag na de lancering werden we erop geattendeerd dat het in de branche gebruikelijk is (overigens op dat moment niet verplicht) met een bruto-rendement te rekenen. Daarop is de tool direct aangepast de dag erna stond een versie live die met bruto-rendement rekende.

ICBE Vergunning

BrightPensioen heeft op 19 december 2014 de ICBE vergunning verkregen en voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving die de AFM (Autoriteit Financiële Markten) stelt. Daarom vinden wij het vreemd en zeer kwalijk dat MoneyWise, zonder contact met Bright te zoeken en zonder zaken goed te verifiëren, een rapport naar de pers gestuurd heeft waarin – ten onrechte – geschreven werd dat BrightPensioen niet aan de wet zou voldoen en diverse media hebben dit klakkeloos overgenomen.

Moneywise rapport is aangepast

We hebben MoneyWise direct gevraagd het rapport aan te passen. MoneyWise heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt ten aanzien van BrightPensioen en geeft aan dat BrightPensioen wel voldoet aan de wet en het artikel aangepast.
Net als Loyalis vinden wij het vreemd dat BrightPensioen en het ZZPpensioen vergeleken werden met een niet bestaand product van Brand New Day. En dat dat niet bestaande product als beste werd bestempeld. Dat product kwam meer dan een half jaar later beschikbaar en kan nog altijd niet online worden afgesloten. Van de drie aanbieders kunnen alleen de producten van Brand New Day via de site van Moneywise afgesloten worden. Moneywise ontvang hiervoor een vergoeding.
Wij zijn blij met objectieve beoordelingen van écht onafhankelijke vergelijkingssites, zoals bijvoorbeeld die van Moneyview.