1 februari 2015

Rapport Moneywise

Moneywise, een website via welke je bankspaar- en lijfrenteproducten kunt afsluiten, schreef ten tijde van de lancering van BrightPensioen een zogenaamd onafhankelijk vergelijkingsrapport. Hierin werd ten onrechte geschreven dat BrightPensioen en het ZZP Pensioen niet zouden voldoen aan de AFM eisen. Moneywise bleek niet door te hebben dat BrightPensioen en het ZZP Pensioen een andere vergunning hebben dan Brand New Day. 

Verkeerde conclusies MoneyWise

De conclusie van het rapport was gebaseerd op drie punten:

  1. De financiële bijsluiter zou ontbreken op de website
  2. BrightPensioen zou een Dienstverleningsdocument moeten hebben
  3. De pensioenindicator werkte met een netto-rendement wat niet zou mogen

Alle drie de punten zijn aantoonbaar onjuist.

  1. De financiële bijsluiter stond in ons documentencentrum. Bij de inschrijving worden deelnemers hierop geattendeerd.
  2. Een dienstverleningsdocument is niet van toepassing op BrightPensioen omdat BrightPensioen een beleggingsinstelling is en geen financieel dienstverlener, zoals de Wft (Wet op het Financieel Toezicht) deze definieert.
  3. Ten tijde van de lancering gaf de pensioenindicator een netto-rendement aan. Een dag na de lancering werden we erop geattendeerd dat het in de branche gebruikelijk is (maar op dat moment niet verplicht) met een bruto-rendement te rekenen. Daarop is de tool direct aangepast de dag erna stond een versie live die met bruto-rendement rekende.

ICBE Vergunning

BrightPensioen heeft op 19 december 2014 de ICBE vergunning verkregen en voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving die de AFM (Autoriteit Financiële Markten) stelt. Het is dan ook zeer dubieus dat MoneyWise, zonder contact met Bright te zoeken en zonder zaken goed te verifiëren, een rapport naar de pers gestuurd heeft waarin – ten onrechte – geschreven werd dat BrightPensioen niet aan de wet zou voldoen. Diverse media hebben dit klakkeloos overgenomen en op dat moment was de schade geleden.

Moneywise rapport aangepast

MoneyWise heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt ten aanzien van BrightPensioen en geeft aan dat BrightPensioen wel voldoet aan de wet en het artikel aangepast.

Net als Loyalis vinden wij het dubieus en verdacht dat BrightPensioen en het ZZPpensioen vergeleken zijn met een niet bestaand product van Brand New Day. En dat dat niet bestaande product als beste werd bestempeld. Dat product kwam pas bijna een jaar later (!) beschikbaar en kon niet online worden afgesloten.

Mogelijke belangenverstrengeling

Van de drie ZZP-pensioenaanbieders kunnen alleen de producten van Brand New Day via de site van Moneywise afgesloten worden. Moneywise ontvang hiervoor een vergoeding. Dus hoe onafhankelijk is een dergelijke beoordeling van een zich als vergelijkingswebsite presenterende bemiddelaar?

MoneyView

Het is goed dat er ook écht onafhankelijke financiële benchmark instituten bestaan, zoals Moneyview. Als enige aanbieder van ZZP-pensioen heeft BrightPensioen tot dusverre ieder jaar de hoogste waardering van 5 sterren op productvoorwaarden mogen ontvangen.