Vragen over Veiligheid

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Hoe is het toezicht geregeld bij BrightPensioen?

  BrightPensioen staat – net als alle andere financiële instellingen in Nederland – onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Er wordt streng gekeken of wij onze financiën op orde hebben en of wij goede dienstverlening bieden aan onze klanten.

 • Hoe voorkomt SharePeople misbruik?

  SharePeople is een ‘Semco-style’ oplossing. Er wordt uitgegaan van vertrouwen. En vertrouwen is goedkoper dan (alles) controleren. Zo worden je beloften, zoals het niet ziek zijn bij start deelname of het door jou gekozen inkomensniveau, niet vooraf gecontroleerd.

  Er vindt pas controle plaats zodra je je ziek meldt. Dan wordt – namens de deelnemers – gecontroleerd of je je aan je belofte hebt gehouden en wordt je gevraagd jouw inkomensgegevens (bijvoorbeeld btw-aangifte) te delen. Dit scheelt naar schatting meer dan > 98% werk ten opzichte van een één-op-één-controle vooraf. En daarmee kan SharePeople voordeliger werken dan traditionele verzekeraars.

 • Valt BrightPensioen onder het depositogarantiestelsel?

  Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op jouw vermogen bij BrightPensioen, omdat jouw vermogen belegd wordt in het Bright Lifecycle Fonds. Jouw participaties in het fonds vertegenwoordigen een waarde en die waarde is van jou. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met BrightPensioen in de toekomst, dan blijven deze participaties gewoon van jou en zullen deze nooit mee het faillissement ingaan. Een normale bank verdient geld door jouw geld weer uit te lenen. Om die reden bestaat het depositogarantiestelsel en zijn tegoeden in dat geval tot 100.000 gedekt. Bij BrightPensioen is dit dus niet het geval en loop je alleen een beleggingsrisico, zoals dat met alle beleggingen is.

 • Biedt BrightPensioen een nabestaandenpensioen?

  BrightPensioen biedt alleen ‘een potje voor later’ en geen nabestaandenpensioen. Wat een (voordelig) alternatief kan zijn voor een nabestaandenpensioen, is een overlijdensrisicoverzekering.
  BrightPensioen biedt zelf geen verzekeringen, maar heeft sinds juli 2016 een samenwerking met Allianz. Allianz biedt een overlijdensrisicoverzekering.

 • Wat gebeurt er als BrightPensioen failliet gaat?

  Mocht BrightPensioen failliet gaan, dan heeft dit géén gevolgen voor het (pensioen)vermogen van de deelnemers. Dit staat veilig bij onze bewaarder Caseis (voorheen de KAS bank)*.

  In dat geval zal er, in samenspraak met het bestuur van de deelnemerscoöperatie, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aangesteld worden. En daarnaast kan de deelnemer op ieder gewenst moment het vermogen naar een andere aanbieder overhevelen. Dus wat er ook met BrightPensioen gebeurt, jouw vermogen staat veilig.

  *Dit is een zgn systeembank. Het pensioenvermogen van miljoenen Nederlanders wordt daar bewaard. En zelfs als Caceis bank failliet zou gaan, heeft dit geen impact op het vermogen van de deelnemers. Anders dan bij een spaarrekening gaan de aandelen en obligaties van klanten niet mee bij een faillissement van een bewaarbank. Daarom bestaat er ook geen depositogarantiestelsel voor het (pensioen)vermogen bij bewaarbanken.

 • Hoe wordt het risico afgebouwd?

  Het risico wordt automatisch afgebouwd van neutraal naar defensief. Hierdoor voorkom je dat een wereldwijde beurscrash vlak voor pensioendatum een te grote invloed heeft op jouw pensioen.

  We beginnen hiermee tien jaar voor de door jou opgegeven pensioendatum (pensioenrekening) of einddatum (beleggingsrekening). Vervolgens wordt in 120 maandelijkse stapjes het risico afgebouwd. Door dit in maandelijkse stapjes te doen gebeurt dit heel geleidelijk. En dat zorgt weer voor een stabielere rendementsontwikkeling. Wil je dat we eerder beginnen met risico afbouwen, dan kun je jouw pensioen- / einddatum vroeger zetten. En wil je langer in een neutraal profiel blijven zitten kun je de pensioen- / einddatum later zetten.

 • Kan ik mijn geld kwijtraken?

  Als je belegt in een bedrijf of een fonds en dat gaat failliet, dan ben je je geld kwijt.

  Het Bright Lifecycle fonds belegt echter in duizenden bedrijven en landen. Wanneer alle bedrijven en landen waarin we beleggen failliet gaan, dan ben je jouw geld kwijt. In theorie is dat mogelijk. Maar stel dat al die bedrijven en landen tegelijkertijd failliet gaan? Dan is is pensioen waarschijnlijk het laatste waar je je op dat moment zorgen over maakt….

  Uiteraard kunnen de beurzen wereldwijd instorten. In de crisis van 2008/2009 waren de wereldwijde aandelenkoersen op het dieptepunt zo’n 40 procent gezakt ten opzichte van een jaar eerder. BrightPensioen belegt voor niet meer dan 60% in aandelen, wereldwijd gespreid.

  Het principe van een lifecycle beleggen – waarbij het risico wordt afgebouwd richting je pensioendatum – voorkomt dat je vlak voor je pensioen hard geraakt wordt door een eventuele crisis.

 • Geeft BrightPensioen ook garanties?

  We garanderen dat we altijd tegen kostprijs zullen beleggen, dat we nooit geld zullen verdienen aan je inleg of je pensioenvermogen en dat we klantbelang voorop zetten.
  We garanderen je echter geen eindkapitaal. Dat doen de zogenaamde ‘verzekerde lijfrentes’. Deze zijn significant duurder en leveren om die reden vrijwel altijd minder op. Pensioen gaat over een lange termijn. Gedurende deze termijn zullen er periodes met betere en met mindere beleggingsresultaten zijn. Met ons beleggingsbeleid spreiden we de risico’s en bouwen we deze af richting pensioendatum. Ons doelrendement is 4 procent boven inflatie en daar is de samenstelling van onze beleggingsportefeuille op gebaseerd.

 • Staat mijn pensioen veilig, mocht ik in de bijstand belanden?

  Sinds 1 januari 2016 is de wet gewijzigd en is je derde pijler pensioenpotje ook veilig voor de bijstandstoets. Oftewel: je hoeft niet meer je pensioenpot ‘op te eten’ voordat je recht hebt op bijstand.

  De regeling in het kort:
  – De vrijstelling is geldig voor een derde pijler pensioenpotje tot € 250.000. Het restbedrag zal wel worden meegenomen als vermogen in de bijstandstoets. Dit houdt in dat je het meerdere eerst moet gebruiken, voordat je recht hebt op een bijstandsuitkering.
  – De inleg die gedaan is tijdens de toetsing periode (vijf jaar voor aanvragen van bijstand) is ook vrijgesteld, mits er in elk kalenderjaar is ingelegd en deze inleg niet hoger was dan 6000 euro per jaar.

  NB: Bij een inlegpauze kan het dus zijn dat de inleg over de afgelopen vijf jaar eerst gebruikt moet worden alvorens je recht hebt op bijstand.

  Gemeenten behouden hun eigen beoordelingsbevoegdheid, het kan dus per gemeente verschillen wat de uitvoering van deze regeling is.

 • Moet ik ook een verzekering afsluiten?

  Een verzekering voor je nabestaanden – bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering – of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten kan verstandig zijn. Het is echter voor iedereen een individuele afweging of een verzekering wenselijk is.
  BrightPensioen heeft sinds 2016 een samenwerkingsovereenkomst met Allianz. Allianz biedt zowel een overlijdensrisicoverzekering (ORV) als een arbeidsongeschikheidsverzekering (AOV). Deze zijn rechtstreeks af te sluiten op de website van Allianz (www.allianz.nl).

  Als je advies wilt of een verzekering in jouw situatie verstandig is, neem dan contact op met een financieel adviseur.

 • Hoe veilig is vermogen opbouwen bij BrightPensioen?

  BrightPensioen staat – net als andere financiële instellingen in Nederland – onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Er wordt streng gekeken of wij onze financiën wel op orde hebben, of wij de juiste dienstverlening bieden aan onze klanten en of onze bestuurders betrouwbaar en geschikt zijn.
  Voor iedere beleggingsinstelling in Nederland geldt dat het vermogen van de deelnemer moet zijn ondergebracht in een apart ‘bewaarbedrijf’. Jouw (pensioen)vermogen blijft altijd jouw eigendom en wordt bewaard bij de grootste bewaarbank van Nederland, Caceis Custody & Cash Services (voorheen bekend als Kasbank). Daar staat het pensioenvermogen van miljoenen Nederlanders ‘in bewaring’.

  Mocht er iets met BrightPensioen gebeuren, dan zal Caceis in samenspraak met het bestuur van de deelnemerscoöperatie, een vervangende beheerder voor het Bright LifeCycle Fonds aanstellen.

  En ook als Caceis failliet zou gaan is er niets aan de hand. Het vermogen van de deelnemers is geen eigendom van Caceis maar van Stichting Bright Lifecycle Fonds.

 • Hebben jullie een vergunning om te beleggen?

  Ja, op 19 december 2014 is onze vergunning als beleggingsinstelling (‘ICBE Beheerder’) afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). BrightPensioen (Bright Pensions N.V.) staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

 • Welke risico's loop ik?

  Je loopt beleggingsrisico’s. Onze overtuiging is dat je voor een goed pensioen moet beleggen. Een goed rendement is niet gegarandeerd en het is niet zeker of de beleggingsdoelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. De waarde van de beleggingen fluctueert met koerswijzigingen en ook de rentestand heeft invloed op de waardeontwikkeling van de beleggingen van het fonds. Deze risico’s liggen bij de deelnemer. Voor meer informatie over de risico’s zie hoofdstuk 8 van het Prospectus.