Verschillen en overeenkomsten tussen SharePeople en Broodfondsen

De afgelopen jaren zijn er diverse alternatieven voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geïntroduceerd. Het bekendste voorbeeld zijn Broodfondsen, een dienst die aangeboden wordt door de BroodfondsMakers. Bij een Broodfonds deel je het risico op ziekte of arbeidsongeschiktheid voor een periode van maximaal 2 jaar, met een groep van maximaal 50 personen. Inmiddels zijn er vergelijkbare initiatieven ontstaan, zoals het Voorzieningenfonds, het Ziektefonds en het crowdsurance platform SharePeople.

Bright-Broodfonds?

Diverse mensen hebben ons gevraagd of we geen Broodfonds voor Bright leden konden starten. Maar omdat een Broodfonds maximaal 50 leden kan hebben was dit niet mogelijk. Daarom is BrightPensioen een samenwerking aangegaan met SharePeople, zodat Bright leden de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid onderling kunnen delen. We lichten hier de belangrijkste verschillen tussen een Broodfonds en SharePeople toe.

Persoonlijk vs online

Bij een Broodfonds ken je de andere Broodfondsleden. Een Broodfonds telt maximaal 50 leden en deze komen minimaal tweemaal per jaar bij elkaar. Het sociale aspect is belangrijk en het werkt op basis van vertrouwen. SharePeople is een online netwerk. Er zit geen maximum aan het aantal leden, er zijn geen bijeenkomsten en andere deelnemers zijn niet op de hoogte van elkaars ziekte. Het is dus wat anoniemer.

Kosten

De kosten zijn vergelijkbaar. Het lidmaatschap van zowel een Broodfonds als SharePeople komt neer op € 10,- per maand. Het inschrijfgeld voor een Broodfonds is € 225 en voor SharePeople € 180. Voor Bright leden zijn de inschrijfkosten € 90.

Hoeveel je bij een Broodfonds of bij SharePeople kwijt bent aan giften is geheel afhankelijk van het verzuimpercentage. Er wordt geen geld geld verdiend aan de donaties. Het opzij gezette geld blijft eigendom van de deelnemer. Is het verzuimpercentage bij SharePeople hoger dan bij een broodfonds, dan is het duurder. Is het verzuimpercentage later dan bij een broodfonds, dan is het goedkoper.

Buffer

Bij een Broodfonds leg je geld in op een geblokkeerde rekening en bouw je een buffer op tot maximaal 36 maal je maandinleg. Bij SharePeople kun je elke maand de niet gebruikte inleg voor andere zaken gebruiken. Bij een Broodfonds leg je voor een uitkering van € 2000 maandelijks € 90 in. Dat dekt een verzuimpercentage van zo’n 4,5%. Bij SharePeople leg je voor een uitkering van € 2000 maandelijks € 125 in. Dat dekt een verzuimpercentage van 6,25%. Hoeveel het je uiteindelijk daadwerkelijk kost wordt 1 op 1 bepaald door het verzuimpercentage.

Aanmelden

Vanwege het sociale aspect kun je niet ‘zo maar’ lid worden van een Broodfonds. Je moet iemand kennen en via-via geïntroduceerd worden. Voor SharePeople kun je je online aanmelden. Bij SharePeople doe je bij het aanmelden een aantal beloftes. Onder andere dat je op dat moment niet ziek bent.

Ziek melden

Bij een broodfonds als je ziek bent deel je dat met het broodfonds(bestuur). Het werkt op basis van vertrouwen en er vindt verder ook geen controle plaats. Bij SharePeople zorgt een onafhankelijke partij in arbo- en verzuimmanagement (Capability) voor de beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage en er kan een plan gemaakt worden om weer aan het werk te komen.

Broodfonds alliantie

Voor het geval dat er teveel zieken zijn en een Broodfonds financieel in de problemen komt, bestaat de Broodfondsalliantie. Hierbij ondersteunen Broodfondsen elkaar. In het geval dat bij SharePeople het verzuim boven de 6,25% uitkomt, dan krijgen de zieken op dat moment een iets lagere uitkering.

Wat past bij jou?

Wij vinden beide concepten mooi. Vanuit een coöperatieve en solidaire gedachte worden risico’s gedeeld en mensen worden niet om allerlei redenen uitgesloten. Eigenlijk gaan deze initiatieven terug naar de kern van verzekeren. Het lidmaatschapsmodel, het verdienmodel (jouw geld blijft van jou) en het disruptieve karakter zijn redenen waarom deze concepten goed bij Bright passen. Welk concept het best bij jou past is afhankelijk van welke aspecten je wel of niet prettig vindt.

Waardeer je het sociale aspect en het concept van vertrouwen, dan past een broodfonds bij je. Heb je geen zin of tijd om periodiek samen te komen of informatie over een eventuele ziekte te delen met andere leden, en wil je de niet gebruikte inleg gebruiken voor je pensioen, dan past SharePeople beter bij je.

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000