1 augustus 2019

Wat vinden we van het pensioenakkoord?

Deze week kwam na negen jaar praten eindelijk een pensioenakkoord. We geven hier onze mening over het pensioenakkoord en wat het gaat betekenen voor zzp’ers en ondernemers. Het akkoord kwam tot stand toen Sjaak Zonneveld op vakantie was. Vanuit Albanië vlogde hij er over.

Goed nieuws

Allereerst is het goed nieuws dát er een akkoord lijkt te komen, na 9 jaar praten. Positief is dat we richting een meer persoonlijk pensioen gaan en dat de doorsneesystematiek – waarbij je voor je 45e teveel en na je 45e te weinig pensioenpremie betaalt – verdwijnt. Het wordt geen systeem met daadwerkelijk persoonlijke pensioenpotten – waar wij voor pleiten–  maar het is wel een stap in die richting.

Ook positief is dat de fiscale mogelijkheden tussen tweede en derde pijler worden rechtgetrokken. De fiscale mogelijkheden in de derde pijler zijn bepaalde fronten minder dan in de tweede pijler. De mogelijkheid om 10% van je pensioenpot in één keer als lumpsum op te nemen, gaat eveneens voor beide pijlers gelden.

Geen verplicht pensioen

De vakbonden hadden graag gezien dat zzp’ers verplicht zouden worden pensioen op te bouwen. Aan die wens is (gelukkig) niet toegegeven. Wel wordt het zelfstandigen gemakkelijker gemaakt zich vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenregeling in de sector of het bedrijf waar ze werken. Sociale partners worden opgeroepen om samen met zelfstandigenorganisaties de mogelijkheden als automatisch inschrijven, variabele inleg en/of een verplichtstelling te onderzoeken. Voor dat laatste zal geen draagvlak zijn.

Wél verplichte AOV

Zelfstandigen worden in de toekomst verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Waarschijnlijk uitgevoerd door het UWV, verwacht Koolmees. Er is nog veel onduidelijk. Zeker is dat de daadwerkelijke implementatie nog wel enkele jaren op zich zal laten wachten, dus voorlopig hoeven Broodfonds- of SharePeople-leden zich geen zorgen te maken. Toch valt er wel iets te zeggen voor een basis-regeling voor alle werkenden. Vergelijkbaar met de WIA, waarbij een zelfstandige gedurende de eerste twee jaar zelf verantwoordelijk is voor zijn inkomen.

Geen zzp organisaties betrokken

Het is verbazingwekkend dat een verplichte AOV voor zzp’ ers in het pensioenakkoord staat. Dit heeft namelijk weinig met pensioen te maken. Het bleek een ‘uitruil’ in de polder omdat de door de vakbond gewenste pensioenplicht voor zzp’ers niet doorging. Maar vakbonden hebben weinig met zzp’ers te maken. Het is dan ook vreemd dat er geen zzp-organisaties betrokken zijn bij deze plannen. Hopelijk wordt bij de implementatie van de plannen wél naar de input van zzp organisaties geluisterd. Wij praten graag mee.