Naar blog overzicht
03 okt 2022

De visie van BrightPensioen op ons pensioenstelsel

Afbeelding van Sjaak Zonneveld Geschreven door Sjaak Zonneveld

BrightPensioen zet zich in voor eerlijker, flexibeler en duurzamer pensioenstelsel. In onze toekomstvisie heeft iedere Nederlander – naast een bankrekening – een persoonlijke pensioenrekening. Op de ene rekening stort je werkgever jouw salaris en op de andere rekening de pensioenbijdrage. Als je wisselt van baan hoeft er niets te veranderen. Je verandert immers ook niet van bank als je van werk verandert. En als je zelfstandige wordt ben je zelf verantwoordelijk voor je bank- en pensioenrekening. En net als bij een zorgverzekering, moet je periodiek kunnen overstappen.

In 2019 werd er een akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel dat individueler, eerlijker, transparanter, eenvoudiger en arbeidsvormneutraal moest worden. Alhoewel de richting de juiste is, worden deze doelen helaas niet (allemaal) bereikt met de Wet toekomst pensioenen. Wat moet er volgens Bright gebeuren om deze doelstellingen wél te bereiken?

1. Pensioen moet écht individueel worden

In het nieuwe pensioenstelsel wordt gesproken over een persoonlijker pensioen. Maar let op: er gaat nog steeds geld in een collectieve buffer, wat niet transparant is. Hoe de collectieve potten verdeeld gaan worden is onduidelijk en we krijgen met verschillende type pensioencontracten te maken. Het wordt tijd dat we naar een écht individueel stelsel gaan.

2. Gelijke mogelijkheden voor alle werkenden

Mensen in loondienst bouwen pensioen op via de tweede pijler van ons pensioenstelsel. Zzp’ers en ondernemers doen dit via de derde pijler. De grote (fiscale) verschillen tussen deze pijlers moeten gelijkgetrokken worden. We deden met dit opiniestuk in het FD een oproep hiervoor. In de Wet toekomst pensioenen wordt hier een grote stap gezet, maar nog niet alle verschillen zijn weggewerkt.

3. Vrije keuze pensioenaanbieder

Waarom kun je niet zelf kiezen voor je pensioenuitvoerder? Wanneer deelnemers kunnen wisselen van pensioenuitvoerder – vergelijkbaar met de zorgverzekering – moeten pensioenaanbieders beter presteren om klanten te krijgen en te behouden. Het gebrek aan marktwerking zorgt voor weinig klantgerichtheid in de pensioenbranche. Het voorkomt bovendien veel kostbare en zinloze conflicten.

4. Maak pensioen voor zelfstandigen makkelijker

Waar vakbonden lobbyen voor het verplichten van pensioen voor zzp’ers, pleiten wij voor het makkelijker en flexibeler maken. De buffer voor later moet in geval van (financiële) nood eerder aangesproken kunnen worden. En door de pensioenopbouw te koppelen aan de omzetaangifte die de ondernemer elk kwartaal doet, maak je het een stuk makkelijker en zullen veel meer zelfstandigen meedoen. Wij leggen het hier uit.

5. Het nabestaandenpensioen op de schop.

Het huidige nabestaandenpensioen is feitelijk nog altijd gebaseerd op een huishouden met één kostwinnaar. Als de kostwinnaar overlijdt, wordt de achterblijvende partner levenslang voorzien van een inkomen. Of dit wel of niet  noodzakelijk is, doet er niet toe. Of (maximaal) een half salaris voldoende is, is maar de vraag. Het is nu ‘one-size-fits-all’ terwijl voor iedereen de situatie anders ligt. Wij denken dat bij overlijden een éénmalige uitkering(bijvoorbeeld x jaarsalarissen) acute financiële stress voorkomt bij de achterblijvende partner en voldoende mogelijkheid biedt het leven weer op de rit te krijgen.

6. Pensioen is geen doel maar een middel.

Niemand zou ‘met pensioen gaan’ als doel moeten hebben. Werken is belangrijk en geeft zin aan het leven. Waar vakbonden zich steeds maar blijven inzetten om mensen minder (lang) te laten werken, menen wij dat vooral ingezet moet worden op afwisselend en zinvol werk voor iedereen. Met af en toe een tussenpensioen, zodat het leuk blijft. En je waarna wellicht iets heel anders gaat doen. Wie nog met plezier werkt, wíl helemaal niet met pensioen.

7. Van pensioen naar financiële buffer

Een individuele pensioenpot zou ook gebruikt moeten kunnen worden voor andere doeleinden. Zoals het opvangen van een (tijdelijke) financiële crisis, (om)scholing, een hypotheek aflossen of een tussenpensioen. Pensioen kan veel meer zijn dan alleen een pot met geld voor later. Zie bijvoorbeeld Singapore. Daar kennen ze geen pensioen, maar een ‘Central provident fund‘. Van ons mag het woord pensioen ook Nederland best verdwijnen.