3 januari 2019

De visie van BrightPensioen op ons pensioenstelsel

Eén van de maatschappelijke doelstellingen van BrightPensioen is dat we ons inzetten voor een nieuw pensioenstelsel. Het stelsel moet eerlijker worden en meer flexibiliteit en keuzevrijheid bieden. Het zou iedereen – ongeacht arbeidsvorm – dezelfde Fiscale) mogelijkheden moeten bieden, zodat het beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. 

1. Pensioen moet persoonlijk worden

Nederland heeft nog altijd een stelsel waarbij het pensioenvermogen in een collectieve pot terecht komt. Door de zogenoemde doorsneepremie vindt er een kapitaaloverdracht plaats van laag opgeleid naar hoog opgeleid en van jong naar oud. Een overgang naar een stelsel met persoonlijke pensioenpotten maakt een eind aan deze oneerlijkheid. Bovendien wordt ons stelsel er eenvoudiger en flexibeler van en biedt het mogelijkheden mensen met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan.

2. Gelijke mogelijkheden voor alle werkenden

Mensen in loondienst bouwen pensioen op via de tweede pijler van ons pensioenstelsel. Zzp’ ers en ondernemers doen dit via de derde pijler. Er zijn grote verschillen tussen de (fiscale) mogelijkheden die deze pijlers bieden. Deze verschillen moeten zoveel mogelijk gelijkgetrokken worden. Oftewel: pensioen moet arbeidsvormneutraal worden.

3. Meer flexibiliteit

Pensioen gaat in op een vantevoren vastgestelde leeftijd. Het moet verplicht levenslang uitgekeerd worden en het kan voor geen andere doeleinden dan pensioen aangewend worden. Dat kan flexibeler. Het moet makkelijker worden eerder met pensioen te gaan, een deel als lumpsum uit te laten keren en korter dan levenslang uit te keren. Daarnaast zou de pensioenpot aangewend moeten kunnen worden voor omscholing. Investeren in jezelf is immers ook een pensioenvoorziening.

4. Vrije keuze pensioenuitvoerder

Vreemd genoeg bepaalt de branche waarin je werkt bij welk pensioenfonds je pensioen moet opbouwen. je hebt hierin niets te kiezen. Het gebrek aan marktwerking zorgt ervoor dat de pensioenbranche nauwelijks vernieuwt en niet klantgericht is. Wanneer deelnemers kunnen wisselen van pensioenuitvoerder, komt er noodzaak tot efficiencyverbetering, kostenbeheersing en transparantie. Pensioenaanbieders zullen beter moeten presteren om klanten te behouden en te krijgen.

5. Lagere verplichtstelling

Dat er verplicht pensioen wordt opgebouwd is goed. De huidige verplichtstelling is echter veel te hoog. In Nederland bouw je tot een inkomen van € 107.593(!) pensioen op. Waarom is een verplichting tot (bijvoorbeeld) een modaal inkomen niet voldoende? Daarboven is pensioen een vrijwillig in te vullen arbeidsvoorwaarde. Kortom: wél de mogelijkheid, maar niet de verplichting om over bovenmodaal inkomen pensioen op te bouwen.

Het pensioen van de toekomst

In onze visie heeft iedere Nederlander in de toekomst – naast een bankrekening – een persoonlijke pensioenrekening. Wanneer je ergens gaat werken, geef je twee rekeningen door aan de werkgever. Eén rekening voor het salaris en één rekening voor de pensioenbijdrage. Als je wisselt van baan of je gaat als zelfstandige aan de slag, hoeft er niets te veranderen.