Aangifte doen? Lees in deze blog hoe je jouw inleg bij Bright doorgeeft.

3 oktober 2022

De visie van BrightPensioen op ons pensioenstelsel

BrightPensioen zet zich in voor eerlijker, flexibeler en duurzamer pensioenstelsel. In onze toekomstvisie heeft iedere Nederlander – naast een bankrekening – een persoonlijke pensioenrekening. Op de ene rekening stort je werkgever jouw salaris en op de andere rekening de pensioenbijdrage. Als je wisselt van baan hoeft er niets te veranderen. Je verandert immers ook niet van bank als je van werk verandert. En als je zelfstandige wordt ben je zelf verantwoordelijk voor je bank- en pensioenrekening. En net als bij een zorgverzekering, moet je periodiek kunnen overstappen.

In 2019 werd er een akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel dat individueler, eerlijker, transparanter en eenvoudiger moest worden. Alhoewel de richting de juiste is, worden deze doelen helaas niet (allemaal) bereikt met de Wet toekomst pensioenen, welke is uitgesteld tot juli 2023. Wat moet er volgens ons gebeuren om deze doelstellingen wél te bereiken?

1. Pensioen moet écht individueel worden

In het nieuwe pensioenstelsel wordt gesproken over een persoonlijker pensioen. Maar let op: het worden geen écht persoonlijke pensioenpotten. Er gaat nog steeds geld in een collectieve buffer, wat niet transparant is. Hoe de collectieve potten verdeeld gaan worden is onduidelijk en we krijgen met verschillende type pensioencontracten te maken. Het wordt tijd dat we naar een écht individueel stelsel gaan.

2. Gelijke mogelijkheden voor alle werkenden

Mensen in loondienst bouwen pensioen op via de tweede pijler van ons pensioenstelsel. Zzp’ers en ondernemers doen dit via de derde pijler. De grote (fiscale) verschillen tussen deze pijlers moeten gelijkgetrokken worden. We deden met dit opiniestuk in het FD een oproep hiervoor. In de Wet toekomst pensioenen wordt hier een grote stap gezet, maar nog niet alle verschillen zijn weggewerkt.

3. Vrije keuze pensioenuitvoerder

Het gebrek aan marktwerking zorgt voor weinig klantgerichtheid in de pensioenbranche. Wanneer deelnemers kunnen wisselen van pensioenuitvoerder – vergelijkbaar met de zorgverzekering – moeten pensioenaanbieders beter presteren om klanten te behouden en te krijgen. En het voorkomt veel kostbare en zinloze conflicten.

4. Meer flexibiliteit

Het moet makkelijker worden zelf te bepalen wanneer je met pensioen gaat, een deel als lumpsum uit te laten keren en de pensioenpot ook te gebruiken voor andere doeleinden. Zoals hypotheek aflossen, een tussenpensioen of (om)scholing. Pensioen is immers meer dan alleen een pot met geld.

5. Maak pensioen voor zelfstandigen makkelijker

Waar vakbonden lobbyen voor het verplichten van pensioen voor zzp’ers, pleiten wij voor het makkelijker en flexibeler maken. De buffer voor later moet in geval van (financiële) nood eerder aangesproken kunnen worden. En door de pensioenopbouw te koppelen aan de omzetaangifte die de ondernemer elk kwartaal doet zullen veel meer zelfstandigen meedoen. Wij leggen het hier uit.

Pensioen is geen doel, maar een middel

Niemand zou ‘met pensioen gaan’ als doel moeten hebben. Daarom moet vooral ingezet worden op afwisselend en zinvol werk. Met af en toe een tussenpensioen, zodat het leuk blijft. En je daarna wellicht iets heel anders gaat doen. Want wie nog met plezier werkt, wíl helemaal niet met pensioen.