Naar blog overzicht
3 minuten minuten
23 okt 2023

Werkgever zonder pensioenregeling ziet personeel weglopen

Afbeelding van Kelly Simaela Geschreven door Kelly Simaela

Begin oktober publiceerde Onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van BrightPensioen de resultaten van een onderzoek naar werkgevers in Nederland zonder pensioenvoorziening, ook wel de Witte vlek genoemd. Wat bleek? Het niet aanbieden van een pensioenvoorziening is van grote invloed op zowel nieuwe als bestaande werknemers. En kan soms zelfs doorslaggevend zijn voor behoud van personeel.

Werkgevers die niet bij een cao zijn aangesloten, zijn niet verplicht een pensioenregeling aan te bieden. Zij kunnen een pensioenregeling in de zogenaamde tweede pijler aanbieden voor hun medewerkers via een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) of kiezen voor een pensioenvoorziening in de derde pijler (lijfrente of banksparen).

Beide opties zijn niet verplicht, het is de eigen keuze van deze werkgevers of en hoe ze een pensioenvoorziening aanbieden aan hun werknemers.

Het doel van het onderzoek was om te achterhalen hoeveel werkgevers wel of geen pensioenvoorziening aanbieden, op welke manier werkgevers dit wél doen en waarom?

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

Onder de werkgevers die geen pensioenvoorziening hebben in de derde pijler (en ook niet in de tweede pijler) kwam het volgende naar boven:

  • 43% van de werkgevers denkt dat er wel eens een sollicitant is afgehaakt omdat ze geen pensioenvoorziening hebben.
  • 40% denkt dat werknemers weleens zijn vertrokken omdat ze geen pensioenvoorziening hebben.
  • 45% van de werkgevers heeft nog nooit onderzocht of hun werknemers een pensioenvoorziening zouden willen.
Image

Onder de werkgevers die wel pensioenvoorziening in de derde pijler bieden bleek:

  • 71% van de werkgevers vindt dat ze door het aanbieden van een pensioenvoorziening aantrekkelijker zijn als werkgever. Opvallend is wel dat 32% van deze werkgevers niet in hun vacaturetekst vermeld dat ze pensioenvoorziening aanbieden.
  • 74% van de werkgevers heeft wel onderzoek gedaan naar de behoefte aan een pensioenvoorziening bij werknemers.
  • Bij 55% van de werkgevers hebben de werknemers een (zeer) grote rol gespeeld in het besluit om pensioen op deze manier te regelen.
  • 52% van de werkgevers is na hun de derde jaar na oprichting gestart met pensioenvoorziening.
  • 24% van de werkgevers is pas na hun vijfde jaar van bestaan gestart met pensioenvoorziening

Conclusie: pensioenvoorziening is essentieel voor een werkgever

Een pensioenvoorziening is, zo toont dit onderzoek aan,zeer belangrijk voor werknemers en is het voor hen soms zelfs een doorslaggevende factor om wel of niet voor een werkgever te werken.

Door zaken als de nieuwe pensioenwet is het onderwerp pensioen veel in het nieuws gekomen. En hierdoor ook meer op de radar van werknemers. Want hoe zal pensioen er later uitzien? Is er dan nog wel een AOW? Werknemers zijn op zoek naar zekerheid en zijn zich ervan bewust dat ze hier grotendeels zelf voor verantwoordelijk zijn.

Een pensioenvoorziening biedt werknemers daarom extra zekerheid en toont hen dat een werkgever wilt investeren in hun toekomst. Logisch dus dat een werknemer eerder geneigd is om voor een werkgever te werken die wél pensioenvoorziening aanbiedt. Toch hebben werkgevers duidelijk hun redenen om geen traditionele pensioenregeling in de tweede pijler te bieden, toonde ditzelfde onderzoek aan.

Kijk ook naar de derde pijler

In deze krappe arbeidsmarkt wil je geen sollicitanten missen of zelfs werknemers verliezen omdat je geen pensioenvoorziening hebt. Maar als je geen collectieve verplichte regeling wilt is een aantrekkelijk alternatief het faciliteren van de derde pijler, zoals bij BrightPensioen. Hier kun je als werkgever kiezen op welke manier je dit wilt regelen en niet iedereen hoeft mee te doen. Op deze pagina lees je er meer over.

Image

En vergeet het vervolgens ook zeker niet te melden in vacatureteksten…

Onderzoeksrapport

Het complete rapport met de resultaten en conclusies en aanbevelingen is hieronder te downloaden.
Lees het onderzoeksrapport

In de media

Over dit onderzoek zijn verschillende (online) artikelen verschenen: