Naar blog overzicht
01 mrt 2017

Beleggen in indextrackers levert meer op dan actief beleggen

Afbeelding van Sjaak Zonneveld Geschreven door Sjaak Zonneveld
martijn Rozemuller

Martijn Rozemuller, Van Eck ETF’s

Het debat tussen voorstanders van passief en actief beleggen woekert al jaren voort. De gemiddelde kosten van actief beheerde fondsen zijn drie tot vier keer hoger dan de passief beheerde tegenhangers.

De vraag is of dit verschil in prijs gerechtvaardigd is?

Een passief fonds volgt een index zonder deze te willen verslaan. Het rendement van index- of passieve producten komt puur uit koersontwikkeling en dividend. Groeit de index die de Exchange Traded Fund (ETF) volgt in een bepaalde periode met 7%, dan doet de ETF dat ook ongeveer.

Actieve fondsen proberen de markt wél te verslaan. Door middel van research probeert de fondsmanager de beste aandelen uit een bepaalde klasse te kiezen. Hij belooft je: ‘wij zijn slimmer en beter dan de markt en leveren u meer rendement’. Voor jou als pensioenbelegger is alleen deze vraag relevant: met welke vorm van beleggen behaal ik het meeste rendement met het minste risico over een langere periode?

SPIVA

In het verleden zijn tal van onderzoeken gepubliceerd waaruit steeds hetzelfde bleek: de markt is moeilijk te voorspellen en te timen. Over een periode van vijf jaar bleek slechts twee uit de tien fondsmanagers in staat de markt (de index die ze volgen) te verslaan. Niet best, maar hoe gaat dat nu? Interessant in dit verband is SPIVA (S&P Indices Versus Active). In dit doorlopende onderzoek vergelijkt Standard & Poor’s de prestaties van 10.000 actieve fondsmanagers met de resultaten van de corresponderende S&P indices over periodes van één, drie en vijf jaar. S&P ververst de data halfjaarlijks en deze is dus redelijk actueel. Het onderzoek geeft daarom een reëel beeld van de stand van zaken.

De resultaten

De resultaten staan onder weergeven. SPIVA vergelijkt de prestaties van actieve fondsen met de Standard & Poor’s indices. Ter illustratie: S&P vergelijkt Amerikaanse beleggingsfondsen met de S&P 500, terwijl het Europese fondsen vergelijkt met de S&P Europe 350.

Na vijf jaar geen actieve managers meer bij de best presterende fondsen

Ongeveer één op de tien managers weet de markt (de index die wordt gevolgd) over een periode van vijf jaar te verslaan. Belangrijker voor pensioenbeleggers is de vraag of de winnaars ook blijven winnen? SPIVA kijkt naar welke van de best presterende fondsen na vijf jaar nog tot de beste 10% hoort. Duidelijk wordt dat:

  1. Er nauwelijks fondsen zijn die vijf jaar de markt consequent verslaan.
  2. Naarmate de periode langer is er steeds minder fondsen zijn die de markt weten te verslaan.

Beleggen met een horizon van twintig jaar

Gegevens uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wat u wel weet is dat de periode dat u belegt voor uw pensioen gemiddeld 30 – 35 jaar is en dat het waarschijnlijker is dat actieve managers in die periode vaker verliezen van de index dan dat ze winnen. Als gevolg bent u waarschijnlijk beter af bij een pensioenaanbieder die uw vermogen belegt in passieve ETF’s tegen lage kosten.

De oorzaak: verkeerde beslissingen en hoge kosten

Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van het rendementsverschil tussen actief en passief. De verklaringen zijn als volgt samen te vatten. Een fondsmanager kan goede maar ook verkeerde beslissingen nemen en beïnvloed daardoor de resultaten. Een fondsmanager krijgt goed betaald voor de research en de beslissingen die hij neemt, ongeacht of deze activiteiten tot meer rendement leiden. De kosten die hieruit voortkomen worden ongeacht de prestatie uit het fonds onttrokken en gaan ten koste van het rendement. Omdat het erg lastig is vast te stellen waardoor fondsmanagers succesvol zijn of juist niet, is misschien de beste optie actieve fondsmanager geen beslissingen over uw pensioengeld te laten nemen. De bespaarde kosten kunt u dan alvast bijschrijven als rendement. Gelukkig zijn er steeds meer pensioenaanbieders die dat voor u doen.

Klik hier voor het hele onderzoek. Of lees meer over hoe Bright belegt.