Bright en de SFDR

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (afgekort: SFDR) heeft als doel om beleggers meer inzicht te geven in hoe duurzaam beleggingsfondsen zijn. Ook voor Bright geldt deze regelgeving.

Image

SFDR maakt de sector transparanter

In maart 2021 ging de Sustainable Finance Disclosure Regulation live. De SFDR moet ervoor zorgen dat financiële marktpartijen transparant zijn over duurzaamheid. Het verplicht aanbieders om hierover na te denken, te communiceren en te rapporteren.

BrightPensioen is een beleggingsinstelling. Wij hebben dus ook te maken met de SFDR. Op deze pagina vind je meer informatie en documenten.

Hoe duurzaam belegt Bright?

BrightPensioen heeft één fonds: het Bright LifeCycle Fonds. Hiermee beleggen wij duurzaam in wereldwijde duurzame aandelen (ETF’s), duurzame bedrijfsobligaties, staatsobligaties en greenbonds.

In 2022 publiceerden wij voor het eerst ons duurzaamheidsverslag. Met dit ruim dertig pagina’s tellende verslag lopen we voor op de regelgeving. Wij willen niet wachten tot verslaglegging verplicht wordt.

Zo zit het met...

 • Grijze, lichtgroene en donkergroene beleggingen

  In lijn met de SFDR wordt door de markt onderscheid gemaakt tussen donkergroene, lichtgroene en grijze beleggingen.

  • Grijs staat voor beleggingen die geen rekening houden met duurzaamheid.
  • Lichtgroen staat voor beleggingen die ESG (Environmental, Social & Governance) en SRI (Socially Responsible Investing) kenmerken promoten dan wel bevorderen.
  • Met donkergroen beleggen wordt impact beleggen bedoeld.

  Bright belegt in lichtgroene beleggingen (ESG-beleggingen), in donkergroene beleggingen (green bonds), duurzame bedrijfsobligaties en staatobligaties.

 • De integratie van duurzaamheidsrisico's in ons beleggingsbeleid (Artikel 3 SFDR)

  Duurzaamheidsrisico’s zijn alle risico’s die voortkomen uit milieu, maatschappij of bestuur. Deze risico’s kunnen invloed hebben op de waarde van de beleggingen. Zo kan een natuurramp of slechte werkomstandigheden een grote invloed hebben op de waarde van een bedrijf.

  Door te beleggen in minimaal lichtgroene ETF’s en donkergroene obligaties zijn de duurzaamheidsrisico’s in onze ogen beperkt voor het Bright LifeCycle Fonds. De bedrijven in de lichtgroene ETF’s worden nauwkeurig gescreend door indexproviders. De donkergroene obligaties financieren juist duurzame projecten voor de lange termijn.

  Meet weten? Lees de prospectus in het documentencentrum.

 • Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (Artikel 4 SFDR)

  Beleggen kan leiden tot negatieve effecten op duurzaamheid. Het Bright LifeCycle Fonds belegt in breed gespreide mandjes van aandelen (ETF’s) en groene obligaties. Wij monitoren minimaal jaarlijks de gehele portefeuille op negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren. Bij het nemen van beleggingsbeslissingen houdt BrightPensioen rekening met mogelijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

 • De integratie van duurzaamheidsrisico's in het beloningsbeleid (Artikel 5 SFDR)

  Het beloningsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van BrightPensioen. Uitgangspunt voor het beloningsbeleid is, dat gekwalificeerde en deskundige werknemers kunnen worden aangetrokken en behouden. Een marktconforme beloning is daarvoor noodzakelijk. BrightPensioen kiest naast marktconforme beloning voor beheerste beloning. Dit wil zeggen dat het beloningsbeleid geen prikkels bevat voor onverantwoorde risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s in de bedrijfsvoering en onzorgvuldige dienstverlening aan klanten. Het beleid is van toepassing op alle medewerkers, inclusief het bestuur, ongeacht de aard, omvang en duur van arbeidsovereenkomst. Medewerkers ontvangen alleen een vast salaris. Het salaris zal op individuele basis worden getoetst bij aanstelling. Hiervoor maakt BrightPensioen o.a. gebruik van loonwijzer.nl. Verandert de rol van de werknemer tussentijds, dan zal op het moment dat dit officieel vastgelegd wordt, ook een aanpassing in het salaris volgen (deze aanpassing kan zowel naar boven als beneden zijn). Het beloningsbeleid biedt de mogelijkheid om alleen in de startfase van BrightPensioen variabele beloningen uit te keren, hier is echter geen gebruik van gemaakt. Het beloningsbeleid zorgt ervoor dat er geen onnodige (duurzaamheids)risico’s worden genomen

  Je vindt ons beloningsbeleid in het documentencentrum.

 • Duurzaamheidsinformatie Bright LifeCycle Fonds (Artikel 10 SFDR)

  BrightPensioen classificeert het Bright LifeCycle Fonds als een artikel 8 fonds. Dit houdt in dat de beleggingen deels bestaan uit lichtgroene ETF’s en donkergroene obligaties. Zo promoten wij met het fonds ecologische en sociale kenmerken. En hebben we deels beleggingen met een specifiek duurzaamheidsdoel. Hoe we deze kenmerken precies promoten, lees je in de volgende documenten:

Waar we trots op zijn

 • Image
 • B Corp logo
 • Trustpilot afbeelding website BrightPensioen
 • Image

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.