• Wat als ik teveel (meer dan jaar- en reserveringsruimte) heb ingelegd?

    Als je méér dan de voor jou geldende jaarruimte en reserveringsruimte hebt ingelegd in een bepaald jaar, dan kun je het teveel ingelegde deel niet aftrekken van je inkomstenbelasting.

    De Belastingdienst staat een extra inleg van maximaal € 2.269 aan niet-afgetrokken lijfrentepremies of -stortingen per jaar toe. Daarover hoef je in de uitkeringsfase niet nogmaals inkomstenbelasting te betalen.

    Dit is een maximum bedrag van € 2.269 per jaar wat je aan lijfrente ’teveel’ mag inleggen.

    Om hiervan gebruik te maken, moet je een Verklaring niet-afgetrokken premies (ook wel “saldoverklaring”) aanvragen bij de Belastingdienst.

    Let op! Leg je nog meer in dan je jaar- en reserveringsruimte plus deze € 2.269 in een jaar? Dan is er nog een optie om de verklaring geruisloze terugstorting aan te vragen. Ook dit doe je bij de Belastingdienst.