Veel gestelde vraag

Wat zijn ‘greenbonds’?

Greenbonds zijn obligaties (leningen) uitgegeven door bedrijven, nationale & supranationale instellingen. Deze obligaties dienen ter financiering van groene projecten zoals duurzame energie projecten, duurzame bouwprojecten en/of projecten ter verbetering grondwaterkwaliteit.

BrightPensioen koopt uitsluitend in euro’s gedenomineerde greenbonds met een kredietrating van BBB- en hoger, oftewel “investment-grade” greenbonds. Ook moet de omvang van de uitgifte minimaal € 500 miljoen bedragen.

We hebben hierbij een buy-and-hold benadering waarbij we de greenbonds in portefeuille houden tot ze het einde van hun looptijd hebben bereikt. De maximale duration die we in de obligatie portefeuille nastreven is 6,5 jaar. De looptijd van de aangekochte greenbonds stemmen we hierop af.

Hierdoor blijft het risico dat gelopen wordt op de greenbonds, beperkt. Dit brengt ook een laag verwacht rendement met zich mee op dit deel van de portefeuille.

 

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000