Veel gestelde vraag

Wat zijn ‘greenbonds’?

Greenbonds zijn obligaties (leningen) uitgegeven door nationale & supranationale instellingen. Deze obligaties dienen ter financiering van groene projecten zoals duurzame energie projecten, duurzame bouwprojecten en/of projecten ter verbetering grondwaterkwaliteit.

BrightPensioen koopt met name greenbonds uitgegeven door de Europese Investeringsbank en de Nederlandse Waterschapsbank, met een kredietrating van AA en hoger. Qua risicoprofiel vergelijkbaar met staatsleningen. Oftewel: laag risico en laag verwacht rendement.

We kopen uitsluitend greenbonds met een uitgifte omvang van € 500 miljoen en hoger en uitsluitend in euro’s gedenomineerde greenbonds. We hebben hierbij een buy-and-hold benadering waarbij we de greenbonds in portefeuille houden tot ze het einde van hun looptijd hebben bereikt. De maximale duration die we in de obligatie portefeuille nastreven is 6,5 jaar. De looptijd van de aangekochte greenbonds stemmen we hierop af.

 

Vragen per onderwerp

Begin vandaag met je pensioen Gratis lid tot € 3.000