2 februari 2023

Green bond uitgelicht: De Nederlandse Waterschapsbank

Voor ons is duurzaam beleggen een no-brainer. Wij vinden het namelijk belangrijk dat we geld stoppen in zaken die onze wereld leefbaar houden.

BrightPensioen collega Gerben

Dit doen we door met ons Bright LifeCycle Fonds in green bonds te beleggen. Maar wat houden deze green bonds precies in? Elke maand zoomen we in op één van de vele green bonds uit ons fonds. Met deze maand: De Nederlandse Waterschapsbank. 

Green bonds in een notendop

Even een korte opfrisser: green bonds zijn leningen waarmee duurzame en maatschappelijke projecten worden gefinancierd. Dit zijn onze meest duurzame beleggingen, ook wel impact beleggingen. Denk hierbij aan duurzame energieprojecten, bouwprojecten of projecten die de grondwaterkwaliteit verbeteren.

De Nederlandse Waterschapsbank

Het is op de dag van publicatie van deze blog (2 februari) Wereld Waterlandendag! Het perfecte moment om deze green bond in het zonnetje te zetten: De Nederlandse Waterschapsbank. Oftewel de NWB. De naam zegt het al, deze green bond heeft alles te maken met water. Denk hierbij aan bescherming tegen overstromingen, droogte en watervervuiling.

Omdat een groot deel van Nederland (70%) onder de zeespiegel ligt, liggen overstromingen zoals tijdens de watersnoodramp in 1953, altijd op de loer. Onze 21 waterschappen – De Nederlandse Waterschappen – houden zich al jaren bezig met het vinden en bedenken van innovatieve oplossingen voor deze natte problemen. Ook delen zij deze kennis, wereldwijd met allerlei andere landen die hiermee te maken hebben. Zo zijn er honderden waterprojecten in ons land. Ook in jouw gemeente. Die heerlijk douche die je vanochtend hebt genomen en dat glaasje water uit de kraan? Beide het resultaat van één van deze Nederlandse Waterschappen.

De Nederlandse Waterschapsbank zorgt ervoor dat deze belangrijke projecten gefinancierd worden. Dit doen zij door Water Bonds uit te geven. Al deze projecten hebben drie belangrijke doelen: klimaatmigratie, klimaatadaptatie en biodiversiteit rondom water. Hiermee dragen zij direct bij aan de verbetering en bescherming van ons, grotendeels onderwater liggende, land.

Doel 1: Klimaatmitigatie – energie opwekken met modder

Klimaatmitigatie bestaat uit allerlei activiteiten die ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. Het doel hiervan: verdere klimaatverandering voorkomen (bron: Rijksoverheid, 2023). 

Om hieraan bij te dragen wekken De Nederlandse Waterschappen eigen hernieuwbare energie op met modder. Ja, je leest het goed: modder! Om de bodems van sloten en rivieren op te ruimen, zorgen de waterschappen ervoor dat deze om de zoveel tijd worden gebaggerd. Oftewel het filteren van de bodem. De bodem wordt zo weer vrij van afval waardoor het water goed door kan stromen. Wat ze hieraan overhouden is een hele hoop modder. Vies, maar gelukkig zeer bruikbaar. Want door slim gebruik te maken van bepaalde bacteriën zetten zij deze modder om tot biogas. 

Op deze slimme manier produceren de Nederlandse waterschappen meer dan 130 miljoen kuub biogas. Om dit even in perspectief te zetten: 10 minuten douchen is ongeveer 0,4 m3 (kuub) gas. Omgerekend zou je hier dus ruim 5 miljoen minuten mee kunnen douchen. Dit biogas omvat 75% van alle energiebronnen die zij opwekken. Andere bronnen zijn bijvoorbeeld windmolens (bron: NWB 2021).

Doel 2: Klimaatadaptatie – bescherming van ‘teveel’ water

De aarde warmt op en het klimaat verandert. En dat merken we aan alles. Het weer doet soms ‘gek’ en bepaalde seizoenen lijken korter of juist langer te duren. Al deze veranderingen brengen risico’s met zich mee voor onze natuur en leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat we ons hierop voorbereiden en onze omgeving hierop aanpassen. Dit heet ook wel klimaatadaptatie (bron: Rijksoverheid, 2022).

In Nederland gaat het voornamelijk om de bescherming tegen overstromingen (want: we liggen voor 70% onder de zeespiegel). Onze waterschappen houden zich hier al jaren mee bezig en doen dit op verschillende manieren:

 • Het versterken van dijken, dammen en duinen. 
 • Het vasthouden of afvoeren van overtollig water.
 • Het monitoren van waterkeringen (constructies die water tegenhouden).
 • Het uitvoeren van een Nationaal Deltaprogramma (een nationale operatie die zorgt voor een gezonde waterbalans).

Een mooi voorbeeld is Waterschap Rijn en IJssel. Eén van de 21 waterschappen. Samen met de gemeente, een drinkwaterbedrijf en een wooncoöperatie beschermt zij het watersysteem tegen langdurige droogte in de Achterhoek. Deze samenwerking zorgt voor waterneutrale woningen (die niet aangesloten zijn op het riool) en het opvangen van regenwater. En van dit regenwater wordt vervolgens drinkwater gemaakt.

Doel 3: Biodiversiteit rondom water – schoon water door bacteriën

Bij biodiversiteit gaat het om alle verschillende soorten organismen in een bepaald ecosysteem. Simpel gezegd hebben we het over alle soorten planten, dieren, bacteriën en genetische variaties in een bepaald gebied. Of dit nu een druppel is of een heel bos. Een woonwijk of een oceaan. Elk ecosysteem heeft een eigen biodiversiteit (bron: wur.nl).

Biodiversiteit is zeer belangrijk voor water en de leefbaarheid van de aarde. De juiste biodiversiteit in water zorgt namelijk voor bepaalde waardes van het water. En met die waardes wordt bepaald of het water geschikt is als bijvoorbeeld drinkwater of om te zorgen voor vruchtbare grond. Met diverse projecten zorgen de waterschappen ervoor dat deze diversiteit en waterwaardes in balans blijven. Dit doen zij op verschillende manieren:

 • Het verbeteren en baggeren van bodems.
 • Het zuiveren van afvalwater voor alle inwoners en bedrijven van Nederland.
 • Het schoon en ecologisch gezond houden van oppervlaktewater voor plant, dier en mens.
 • Het afvoeren van rioolslib.

Hoe belegt Bright in de Nederlandse Waterschapsbank?

De NWB heeft in 2021 in totaal voor € 1.780 miljard besteed aan duurzame projecten (bron: NWB, 2021). Dit bedrag is opgehaald door de uitgave van Water Bonds. Bright belegt met het Bright LifeCycle Fonds in drie van deze Water Bonds. 

Deze drie Water Bonds zijn elk te herkennen aan een unieke ISIN-code. Deze code is een internationaal identificatienummer dat aan alle effecten (aandelen, fondsen, obligaties etc. ) wordt toegekend om de beurstransacties gemakkelijker te maken. De verdeling van onze beleggingen vind je hieronder:

ISIN Totaal uitgegeven bedrag Couponrente Vervaldatum Belegd bedrag door Bright (31-12-22)
XS1626191107 2.000.000.000 EUR 0,25% 07-06-2024 2.135.000 EUR 
XS1284550941 1.000.000.000 EUR 1% 03-09-2025 3.433.000 EUR 
XS2057845518 500.000.000 EUR 0% 02-10-2034 450.000 EUR

 

Hoewel we rond de € 6 miljoen beleggen in deze Water Bonds, is dit een relatief kleine bijdrage. Maar naarmate BrightPensioen groeit, zal ook onze bijdrage steeds groter worden. 

De impact van de Nederlandse Waterschapsbank

Aan impact zeker geen gebrek. Want het effect van al deze projecten is bijvoorbeeld al te zien aan ons schone en drinkbare water uit de kraan. Daarnaast draagt de NWB ook bij aan de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (ofwel: Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties: 

 • Doel 13: Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen.
 • Doel 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
 • Doel 14: Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën.
 • Doel 15: Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit.

Kortom: een green bond met grote impact op jouw directe omgeving. Die met deze uitleg hopelijk iets tastbaarder voor je is geworden.

Tip: Wil je meer weten over onze duurzame beleggingen? Volg dan ons webinar: Duurzaam beleggen bij BrightPensioen.

Disclaimer: Bright belegt met het duurzame Bright LifeCycle Fonds. Met het neutrale profiel beleggen wij voor +/- 35% in green bonds en met het defensieve profiel voor +/- 55% in green bonds. Dit betekent dat niet jouw gehele inleg wordt belegd in green bonds. De overige inleg gaat naar mandjes van aandelen (ETF’s) met ecologische en sociale kenmerken. Al het geld dat wij beleggen spreiden we over verschillende green bonds, bedrijven, sectoren en landen. Daarmee spreid je het risico. Met onze blog bieden we transparantie over welke projecten gefinancierd worden.

De voordelen van Bright beleggen

 • Duurzaam

  Wij beleggen duurzaam. Dat is goed voor je rendement en voor de wereld.

 • Herbalanceren

  Wij herbalanceren. Dit kan namelijk zorgen voor stabielere groei en extra rendement.

 • Breed gespreid

  Wij beleggen breed gespreid over verschillende sectoren en regio’s. Zo spreid je het beleggingsrisico.

Waar we trots op zijn

 • Image
 • B Corp logo
 • Trustpilot afbeelding website BrightPensioen
 • Image

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.