Handleiding jaarruimte en reserveringsruimte berekentool

Met onze tool kun je eenvoudig zelf een berekening maken. En opslaan voor de volgende jaren. Hieronder leggen wij je uit wat je waar moet invullen.

Image
Image

Voordat je start… Lees eerst dit

Jaarruimte is het bedrag dat je in een jaar apart mag zetten voor jouw pensioen. De hoogte is onder andere afhankelijk van je inkomsten en andere pensioenopbouw (zoals voor ondernemers, de FOR).

Reserveringsruimte is oude jaarruimte. Mogelijk had je afgelopen tien jaar jaarruimte, maar heb je deze niet (volledig) gebruikt. Dan heb je dus reserveringsruimte. De tool houdt hier rekening mee.

De tool telt jouw jaar- en reserveringsruimte op en laat zien hoeveel jij max. mag inleggen. Belangrijk is dat je alles goed invult, zodat het klopt. Zo voorkom je dat je per ongeluk te weinig of te veel stort (en fiscaal voordeel misloopt).

Tips voor het invullen:

 • De tool heeft een apart tabblad per jaar.
 • Vul in tabblad 2023 altijd jouw geboortedatum in.
 • De jaarruimte voor een bepaald jaar bereken je door jouw gegevens van het jaar ervoor te gebruiken. Bijvoorbeeld: jouw jaarruimte in 2023 is gebaseerd op jouw gegevens van 2022.
 • Vul jouw gegevens in op ieder tabblad. Dus op tabblad 2023 de gegevens van 2022. Op tabblad 2022 de gegevens van 2021 enzovoort. Het is niet erg als je niet direct alle tabbladen kunt invullen. Je kunt de tool eventueel opslaan en later verder gaan. De gegevens van dit jaar zijn natuurlijk wel belangrijk.
 • Je vult alleen de lege witte velden in die voor jou van toepassing zijn (geweest) (in dat jaar).
 • In het witte gedeelte zie je jouw jaarruimte en (beschikbare) reserveringsruimte. Als je jouw inleg ook in de tool zet, wordt dit automatisch verrekend met jouw jaar- en reserveringsruimte.

Inhoud handleiding

Deze handleiding bestaat uit een paar onderdelen. Klik hieronder op het hoofdstuk dat bij jouw situatie past.

Ik werk in loondienst

Werkte jij de afgelopen 10 jaar uitsluitend in loondienst? Dan is dit hoofdstuk voor jou. Onderaan vind je een video-instructie.

Stap 1: jouw jaarruimte

 • Geboortedatum (cel J9 op tab 2023)
 • Inkomen uit loondienst (cel J12): vul deze cel in voor de jaren waarin je in loondienst bent geweest. Het betreft het totaal aan ontvangen brutoloon, ziektewetuitkeringen, bonussen, opbrengsten van personeelsopties, fooien uit binnen- en buitenland, bijtelling leaseauto en andere inkomsten uit loondienst, waarover geen loonheffing werd ingehouden. Heb je reisaftrek openbaar vervoer gehad? Trek dit dan van het bedrag af.
 • Pensioenaangroei (ofwel: factor A) (cel J18): heb je pensioen in loondienst opgebouwd? Dan ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In deze UPO vind je de factor A terug. Dat bedrag moet je hier invullen. NB: je hebt alleen een factor A over de jaren waarin je actief pensioen hebt opgebouwd. Je factor A kan ook in een “brief einde deelname” staan. Extra info: je factor A 2022 staat in je UPO 2023, enzovoort.
 • Overig belastbaar inkomen (cel P12): vul hier eventuele andere belastbare inkomstenbronnen in, zoals ontvangen partneralimentatie, afkoopsommen enzovoort.

Stap 2: jouw reserveringsruimte

 • Herhaal bovenstaande stappen voor de jaren 2013 t/m 2022 om jouw reserveringsruimte te berekenen. Verstandig om te doen, want mogelijk kun je hierdoor meer fiscaal vriendelijk inleggen. Daarnaast vervalt ieder jaar de oudste onbenutte jaarruimte. Wat je dit jaar niet kan benutten, mag je meenemen naar het volgende jaar (I40 t/m R40).

Stap 3: eerdere lijfrentestortingen

 • Heb je dit jaar al lijfrente gestort, bij BrightPensioen of een andere aanbieder? Vul dit in (cel M30) voor de jaren 2013 t/m 2023. Als je nog reserveringsruimte hebt, wordt dit automatisch als eerste verrekend (J39 t/m S39), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (M26).

Stap 4: de uitkomst

 • Kijk op tabblad 2023 naar cel M28. Dit is het bedrag dat je dit jaar maximaal aan lijfrente mag storten.
 • Nu kun je in cel M30 het bedrag invullen dat je gaat storten. En zoals eerder uitgelegd: jouw reserveringsruimte (indien van toepassing) wordt als eerste verrekend (J39 t/m S39), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (M26).
 • Stort je dit jaar minder dan wat je maximaal mag inleggen? Of kun je jouw reserveringsruimte niet in één keer benutten? Dan neem je die mee naar volgend jaar. Je vindt deze bedragen in de roze balk in regel 40.

Belangrijk: nu je voor het eerst de tool (bijna) volledig hebt ingevuld, kun je het jezelf volgend jaar makkelijk maken. Want een deel kun je dan gewoon overnemen. Dus sla de tool op, zodat je volgende jaar sneller klaar bent.

Veel succes! Hieronder vind je een instructievideo.

<

Disclaimer: wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in jouw berekening. Neem bij twijfel contact op met je financieel adviseur of boekhouder. Of raadpleeg de Belastingdienst.

Ik ben ondernemer

Werkte jij de afgelopen 10 jaar uitsluitend als ondernemer (bijvoorbeeld als zzp’er)? Dan is dit hoofdstuk voor jou. Onderaan vind je een video-instructie.

Stap 1: jouw jaarruimte

 • Geboortedatum (cel J9 op tab 2023)
 • Winst uit onderneming (cel M12): vul deze cel in voor de jaren dat je ondernemer bent (geweest). Dit is jouw omzet (ex. BTW) minus bedrijfskosten. Denk hierbij aan: inkoopkosten, een km-vergoeding van € 0,19 p/km vanuit privé-ontvangen voor privégebruik bedrijfsauto, afschrijvingen, rentelasten (of, indien van toepassing; plus creditrente), verzekeringskosten (let op: geen aov) en overige zakelijke kosten. Belangrijk: dit is vóór eventueel andere aftrekposten, zoals starters-, MKB- en/of zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek enzovoort. Raadpleeg jouw boekhouder bij twijfel.
 • Overig belastbaar inkomen (cel P12): hier vul je eventuele andere belastbare inkomstenbronnen in, zoals eventuele ontvangen partneralimentatie, afkoopsommen en TOZO-uitkering.
 • Oudedagsreserve gebruikt (cel M16): ben jij IB-ondernemer en heb je een fiscale oudedagsreserve (FOR) opgenomen in dit belastingjaar (of ga je dit doen)? Kies dan in deze cel “ja”. Indien je hier geen gebruik van hebt gemaakt in dit jaar, zet of laat de cel dan op “nee”.
 • Toename FOR (cel M18): als je in cel M16 voor “ja” koos, dan wordt hier automatisch jouw FOR uitgerekend op basis van je winst uit onderneming en toegevoegd aan de balanspost onderaan de tool (in cel I 43 t/m 47). Het is mogelijk een correctie te maken op dit bedrag door de inhoud van de cel handmatig aan te passen, bijvoorbeeld omdat jouw eigen vermogen niet toereikend was om de maximale FOR te reserveren.
 • Afname FOR (excl. omzetting in lijfrente) (cel M19): heb jij jouw FOR laten afnemen? Vul in cel M19 het deel van de afname in, welke je niet hebt afgestort/omgezet in een lijfrente.
 • Bedrag FOR omgezet naar lijfrente (cel M20): vrijgevallen FOR mag je fiscaal geruisloos omzetten naar een lijfrente. Heb je dit gedaan? Vul het bedrag dan in bij cel M20. Afstorten kan tot 1 juli van het belastingjaar volgend op het jaar waarin je de FOR hebt laten afnemen. De lijfrente storting moet daadwerkelijk plaatsvinden vóór 1 juli. Als je hier (cel M20) een bedrag invult, zal jouw maximaal toegelaten lijfrentestorting (M28) met dit bedrag verhoogd worden.

Stap 2: jouw reserveringsruimte

 • Herhaal bovenstaande stappen voor de jaren 2013 t/m 2022 om jouw reserveringsruimte te berekenen. Verstandig om te doen, want mogelijk kun je hierdoor meer fiscaal vriendelijk inleggen. Daarnaast vervalt ieder jaar de oudste onbenutte jaarruimte. Wat je dit jaar niet kan benutten, mag je meenemen naar het volgende jaar (I40 t/m R40).

Stap 3: eerdere lijfrentestortingen

 • Heb je dit jaar al lijfrente gestort, bij BrightPensioen of een andere aanbieder? Vul dit in (cel M30) voor de jaren 2013 t/m 2023. Als je nog reserveringsruimte hebt, wordt dit automatisch als eerste verrekend (J39 t/m S39), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (M26).

Stap 4: de uitkomst

 • Kijk op tabblad 2023 naar cel M28. Dit is het bedrag dat je dit jaar maximaal aan lijfrente mag storten.
 • Nu kun je in cel M30 het bedrag invullen dat je gaat storten. En zoals eerder uitgelegd: jouw reserveringsruimte (indien van toepassing) wordt als eerste verrekend (J39 t/m S39), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (M26).
 • Stort je dit jaar minder dan wat je maximaal mag inleggen? Of kun je jouw reserveringsruimte niet in één keer benutten? Dan neem je die mee naar volgend jaar. Je vindt deze bedragen in de roze balk in regel 40.

Belangrijk: nu je voor het eerst de tool (bijna) volledig hebt ingevuld, kun je het jezelf volgend jaar makkelijk maken. Want een deel kun je dan gewoon overnemen. Dus sla de tool op, zodat je volgende jaar sneller klaar bent.

Veel succes! Hieronder vind je een instructievideo.

<

Disclaimer: wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in jouw berekening. Neem bij twijfel contact op met je financieel adviseur of boekhouder. Of raadpleeg de Belastingdienst.

Ik werk(te) als ondernemer én in loondienst

Werkte jij de afgelopen 10 jaar zowel als ondernemer als in loondienst? Dan is dit hoofdstuk voor jou. Onderaan vind je een video-instructie.

Stap 1: jouw jaarruimte

 • Geboortedatum (cel J9 op tab 2023)
 • Inkomen uit loondienst (cel J12): vul deze cel in voor de jaren waarin je in loondienst bent geweest. Het betreft het totaal aan ontvangen brutoloon, ziektewetuitkeringen, bonussen, opbrengsten van personeelsopties, fooien uit binnen- en buitenland, bijtelling leaseauto en andere inkomsten uit loondienst, waarover geen loonheffing werd ingehouden. Heb je reisaftrek openbaar vervoer gehad? Trek dit dan van het bedrag af.
 • Winst uit onderneming (cel M12): vul deze cel in voor de jaren dat je ondernemer bent (geweest). Dit is jouw omzet (ex. BTW) minus bedrijfskosten. Denk hierbij aan: inkoopkosten, een km-vergoeding van € 0,19 p/km vanuit privé-ontvangen voor privégebruik bedrijfsauto, afschrijvingen, rentelasten (of, indien van toepassing; plus credit rente), verzekeringskosten (let op: geen aov) en overige zakelijke kosten. Belangrijk: dit is vóór eventueel andere aftrekposten, zoals starters-, MKB- en/of zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek enzovoort. Raadpleeg jouw boekhouder bij twijfel.
 • Overig belastbaar inkomen (cel P12): vul hier eventuele andere belastbare inkomstenbronnen in, zoals ontvangen partneralimentatie, afkoopsommen, TOZO-uitkering enzovoort.
 • Pensioenaangroei (ofwel: factor A) (cel J18): heb je pensioen in loondienst opgebouwd? Dan ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In deze UPO vind je de factor A terug. Dat bedrag moet je hier invullen. NB: je hebt alleen een factor A over de jaren waarin je actief pensioen hebt opgebouwd. Je factor A kan ook in een “brief einde deelname” staan. Extra info: je factor A 2022 staat in je UPO 2023 enzovoort.
 • Oudedagsreserve gebruikt (cel M16): ben jij IB-ondernemer en heb je een fiscale oudedagsreserve (FOR) opgenomen in dit belastingjaar (of ga je dit doen)? Kies dan in deze cel “ja”. Indien je hier geen gebruik van hebt gemaakt in dit jaar, zet of laat de cel dan op “nee”.
 • Toename FOR (cel M18): als je in cel M16 voor “ja” koos, dan wordt hier automatisch jouw FOR uitgerekend op basis van je winst uit onderneming en toegevoegd aan de balanspost onderaan de tool (in cel I 43 t/m 47). Het is mogelijk een correctie te maken op dit bedrag door de inhoud van de cel handmatig aan te passen, bijvoorbeeld omdat jouw eigen vermogen niet toereikend was om de maximale FOR te reserveren.
 • Afname FOR (excl. omzetting in lijfrente) (cel M19): heb jij jouw FOR laten afnemen? Vul in cel M19 het deel van de afname in, welke je niet hebt afgestort/omgezet in een lijfrente.
 • Bedrag FOR omgezet naar lijfrente (cel M20): vrijgevallen FOR mag je fiscaal geruisloos omzetten naar een lijfrente. Heb je dit gedaan? Vul het bedrag dan in bij cel M20. Afstorten kan tot 1 juli van het belastingjaar volgend op het jaar waarin je de FOR hebt laten afnemen. De lijfrente storting moet daadwerkelijk plaatsvinden vóór 1 juli. Als je hier (cel M20) een bedrag invult, zal jouw maximaal toegelaten lijfrentestorting (M28) met dit bedrag verhoogd worden.

Stap 2: jouw reserveringsruimte

 • Herhaal bovenstaande stappen voor de jaren 2013 t/m 2022 om jouw reserveringsruimte te berekenen. Verstandig om te doen, want mogelijk kun je hierdoor meer fiscaal vriendelijk inleggen. Daarnaast vervalt ieder jaar de oudste onbenutte jaarruimte. Wat je dit jaar niet kan benutten, mag je meenemen naar het volgende jaar (I40 t/m R40).

Stap 3: eerdere lijfrentestortingen

 • Heb je dit jaar al lijfrente gestort, bij BrightPensioen of een andere aanbieder? Vul dit in (cel M30) voor de jaren 2013 t/m 2023. Als je nog reserveringsruimte hebt, wordt dit automatisch als eerste verrekend (J39 t/m S39), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (M26).

Stap 4: de uitkomst

 • Kijk op tabblad 2023 naar cel M28. Dit is het bedrag dat je dit jaar maximaal aan lijfrente mag storten.
 • Nu kun je in cel M30 het bedrag invullen dat je gaat storten. En zoals eerder uitgelegd: jouw reserveringsruimte (indien van toepassing) wordt als eerste verrekend (J39 t/m S39), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (M26).
 • Stort je dit jaar minder dan wat je maximaal mag inleggen? Of kun je jouw reserveringsruimte niet in één keer benutten? Dan neem je die mee naar volgend jaar. Je vindt deze bedragen in de roze balk in regel 40.

Belangrijk: nu je voor het eerst de tool (bijna) volledig hebt ingevuld, kun je het jezelf volgend jaar makkelijk maken. Want een deel kun je dan gewoon overnemen. Dus sla de tool op, zodat je volgende jaar sneller klaar bent.

Veel succes! Hieronder vind je een instructievideo.

<

Disclaimer: wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in jouw berekening. Neem bij twijfel contact op met je financieel adviseur of boekhouder. Of raadpleeg de Belastingdienst.

Ik heb de tool eerder gebruikt

Heb je de tool eerder gebruikt? Dan is dit hoofdstuk voor jou.

Het kopiëren van je gegevens vanuit de tool van vorig jaar gaat dit jaar even iets anders, vanwege de verruimde jaarruimte en reserveringsruimte per 2023. Lees onderstaande uitleg goed door.

 • Kopieer uit de tool van 2022 (zorg er uiteraard voor dat jouw storting over 2022 correct is ingevuld in cel M30, voordat je gaat kopiëren) uit het tabblad 2022 rij 40: “Ongebruikte jaarruimtes over voor de komende jaren” (de waarden bij 2022 – 2015, dus niet alleen de roze cellen, maar ook de eventuele waarde onder 2015).
 • Deze waarden vul je in op tabblad “2023_KORT” in de witte cellen in rij 38 (J38 t/m Q38), onder de corresponderende jaren.
 • Vul in het “tabblad 2023_KORT” ook jouw gegevens in van 2022 – zoals je geboortedatum en je inkomsten – zoals je dat vorig jaar ook deed. Gebruik hiervoor de lege witte cellen.
 • Als je het blauwe tabblad (“2023_KORT”) gebruikt, hoef je niet de roze tabbladen in te vullen.
 • Je ziet nu in veld M24 jouw jaarruimte, in veld M26 jouw beschikbare reserveringsruimte en in veld M28 wat je dit jaar maximaal mag storten.
 • Nu kun je in cel M30 het bedrag invullen dat je gaat storten. Jouw reserveringsruimte (indien van toepassing) wordt als eerste verrekend (J39 t/m S39), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (M26).
 • Vergeet de tool niet op te slaan voor volgend jaar!

Heb je onze tool ook in 2021 en 2020 gebruikt en opgeslagen? Zoek dan de oude tools erbij en doe nog even het volgende.

 • Tool van 2021: kopieer uit het tabblad 2021 (zorg er uiteraard voor dat jouw storting over 2021 correct is ingevuld in cel D27, voordat je gaat kopiëren) de waarde die in M35 staat. Dit is namelijk de reserveringsruimte uit 2014 die je eerder niet mocht benutten, maar nu alsnog in mag halen. Vul deze waarde in, in cel R38 in de tool van dit jaar, het tabblad “2023_KORT”, waar je net de gegevens van 2022 t/m 2015 ook hebt ingevuld.
 • Tool van 2020: kopieer uit het tabblad 2020 (zorg er uiteraard voor dat jouw storting over 2021 correct is ingevuld in cel D27, voordat je gaat kopiëren) de waarde die in M35 staat. Dit is namelijk de reserveringsruimte uit 2013 die je eerder niet mocht benutten, maar nu alsnog in mag halen. Vul deze waarde in, in cel S38 in de tool van dit jaar, het tabblad “2023_KORT”, waar je net de gegevens van 2022 t/m 2015 ook hebt ingevuld.

Veel succes!

Disclaimer: wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in jouw berekening. Neem bij twijfel contact op met je financieel adviseur of boekhouder. Of raadpleeg de Belastingdienst.

Wat maakt Bright uniek?

 • Tegen variabele kosten

  Wij verdienen niet aan jouw pensioen, maar aan een lidmaatschap.

 • Social enterprise

  Wij gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Werken met een coöperatie

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst: slim en eerlijk.

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.