Overstappen van zzp pensioen aanbieder? Dat kan hier.

Handleiding jaarruimte en reserveringsruimte berekentool

Met onze tool kun je eenvoudig je jaar- en reserveringsruimte berekenen. En bijhouden voor de volgende jaren. Hieronder leggen wij je uit wat je waar moet invullen. Bij twijfel: raadpleeg je boekhouder (en maak hem of haar ook gelijk blij met deze tool).

Image

Handleiding en uitleg voor 2022

Heb je de tool vorig jaar ook al gebruikt? Dan ben je snel klaar!

 • Kopieer uit de sheet van vorig jaar rij 35: “Ongebruikte jaarruimtes over voor de komende jaren” de waarden bij 2021 – 2015 (roze vakjes).
 • Deze waardes vul je in op tabblad “2022_KORT” in de witte vakjes in rij 38 in de sheet van dit jaar.
 • Als je het blauwe tabblad (“2022_KORT”) hebt ingevuld, hoef je niet de roze tabbladen (2015 t/m 2022) in te vullen.

Bekijk hieronder de instructievideo. Daarin nemen we je aan de hand van een voorbeeld mee bij het gebruik van de jaarruimte tool. De gegevens waarmee gerekend wordt, staan in het openingsplaatje.

Instructievideo

<

 • De sheet heeft een apart tabblad per jaar.
 • De jaarruimte voor dit jaar is gebaseerd op jouw inkomsten over het voorgaande belastingjaar.
 • Vul op ieder blad de inkomensgegevens van het jaar daarvoor in. Dus op tabblad 2022 vul je de inkomensgegevens van 2021 in. Op tabblad 2021 van 2020 enzovoort.
 • De witte velden moet je zelf invullen.
 • In het bovenste, roze, gedeelte van ieder tabblad vul je jouw gegevens in. Onder het kopje “Uit loondienst”, “Uit onderneming” of (en) “Overig belastbaar inkomen”. Vergeet in het tabblad “2022” je geboortedatum niet in te vullen.
 • In het onderste, blauwe, gedeelte van ieder tabblad zie je de uitkomst (jouw jaarruimte en reserveringsruimte). Jouw lijfrente-storting wordt automatisch verdeeld over je reserveringsruimte en de jaarruimte in het lopende belastingjaar.

Stap 1: Jaarruimte

Open de spreadsheet en sla het lokaal op. Zorg dat Excel de volgende instelling hanteert: ga naar opties, dan het kopje formules en vervolgens schakel je iteratieve berekeningen in. Hieronder leggen we de verschillende velden uit.

Geboortedatum (cel J9 op tab 2022 / 2022_KORT): Deze is nodig voor het bepalen van jouw maximale reserveringsruimte. Ben je ouder dan 56 jaar en 4 maanden, dan is de reserveringsruimte bijna tweemaal zo hoog.

Inkomen uit loondienst (cel J12): Vul dit in voor de jaren waarin je in loondienst bent geweest. Het betreft het totaal aan ontvangen brutoloon, ziektewetuitkeringen, bonussen, opbrengsten van personeelsopties, fooien uit binnen- en buitenland en andere inkomsten uit loondienst, waarover geen loonheffing werd ingehouden (bv. bijtelling leaseauto). Minus je reisaftrek openbaar vervoer.

Pensioenaangroei (= factor A) (cel J18): Als je pensioen in loondienst opbouwt, ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In deze UPO vind je de factor A terug. Dat bedrag moet je hier invullen.

Winst uit onderneming (cel M12): Uitsluitend voor IB-ondernemers (zzp’ers). Dit is je omzet (ex. BTW) minus bedrijfskosten. Denk hierbij aan: inkoopkosten, een km-vergoeding van € 0,19 p/km vanuit privé ontvangen voor privégebruik bedrijfsauto, afschrijvingen, rentelasten (of, indien van toepassing, plus credit rente), verzekeringskosten (let op: geen AOV) en overige zakelijke kosten. Let op: dit is nog vóór eventueel andere aftrekposten als starters-, MKB- en/of zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek enzovoort. Raadpleeg je boekhouder als je hiervan niet zeker bent.

Overig belastbaar inkomen (cel P12): Eventuele andere belastbare inkomstenbronnen, zoals eventuele ontvangen partneralimentatie, afkoopsommen en TOZO-uitkering.

Gebruik gemaakt van de oudedagsreserve? (cel M16): Ben jij IB-ondernemer en heb je een fiscale oudedagsreserve (FOR) opgenomen in dit belastingjaar (of ga je dit doen)? Kies dan in deze cel “ja”. Indien je hier geen gebruik van hebt gemaakt in dit jaar, zet of laat de cel dan op “nee”.

Toename FOR (cel M18): Heb je in cel M16 voor “ja” gekozen, dan wordt hier automatisch je FOR uitgerekend op basis van je winst uit onderneming en toegevoegd aan de balanspost onderaan de sheet (in rijen 43 t/m 47). Het is mogelijk een eventuele correctie te maken op dit bedrag door de inhoud van de cel handmatig aan te passen, bijvoorbeeld omdat je eigen vermogen niet toereikend was om de maximale FOR te mogen reserveren.

Afname FOR (excl. omzetting in lijfrente) (cel M19): Ben jij IB-ondernemer (zzp’er) en heb je een FOR opgebouwd? Dan kan het zijn dat je deze hebt laten afnemen. Vul in cel M19 het deel van de afname van de FOR in, welke je niet hebt afgestort/omgezet in een lijfrente.

Bedrag FOR omgezet naar lijfrente (cel M20): Je mag de vrijgevallen FOR fiscaal geruisloos omzetten naar een lijfrente. Dit kan tot 1 juli van het belastingjaar volgend op het jaar waarin je de FOR hebt laten afnemen. Het bedrag aan opgebouwde FOR dat je dit belastingjaar wilt omzetten naar lijfrente, vul je in cel M20 in. Dit kan nooit hoger zijn dan het bedrag aan FOR op je balans aan de eind van het voorgaande belastingjaar. Let op dat de lijfrente storting daadwerkelijk moet hebben plaatsgevonden vóór 1 juli van het hierop volgende belastingjaar.

Stap 2: Reserveringsruimte

Herhaal bovenstaande voor de jaren 2015 t/m 2021 om ook je reserveringsruimte te berekenen. Het is heel verstandig dat te doen, want je oudste nog ongebruikte jaarruimte uit eerdere jaren wordt het eerst gebruikt. Ieder jaar vervalt de oudste onbenutte jaarruimte. De reserveringsruimte mag niet hoger zijn dan 17% van jouw premiegrondslag over het jaar waarvoor je ‘m berekent.

Stap 3: Gestort aan lijfrentes 

Vul eventueel gestorte bedragen aan lijfrentes, bijvoorbeeld bij BrightPensioen, in (cel M30) voor de jaren 2015 t/m 2022.

Stap 4: De uitkomsten

Kijk op tabblad 2022 naar cel M28. Dit is het bedrag dat je dit jaar maximaal aan lijfrente mag storten.

In het overzicht in rijen 37 t/m 40 kun je terugvinden aan welke jaarruimtes (jaren) deze zijn onttrokken en welke ongebruikte jaarruimtes je nog overhoudt voor de komende zeven jaren.

Veel succes!

NB: BrightPensioen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in berekeningen die gemaakt worden. Sluit bij twijfel altijd kort met je financieel adviseur of boekhouder, of raadpleeg de Belastingdienst.

Onze oplossing voor jou

Wat maakt Bright uniek?

 • Wij zijn tegen variabele kosten

  Wij verdienen niet aan jouw pensioen, maar aan een lidmaatschap.

 • Wij zijn een social enterprise

  Wij gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Wij werken met een coöperatie

  Elk lid is mede-eigenaar en deelt mee in de winst: slim en eerlijk.

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.