Handleiding jaarruimte en reserveringsruimte berekentool

Met onze tool kun je eenvoudig zelf een berekening maken. En opslaan voor de volgende jaren. Hieronder leggen wij je uit wat je waar moet invullen.

Image
Image

Voordat je start… Lees eerst dit

Jaarruimte is het bedrag dat je in een jaar met fiscaal voordeel mag inleggen voor jouw pensioen.

Reserveringsruimte is de gemiste jaarruimte van de afgelopen 10 jaar.

De tool laat zien hoeveel je maximaal kunt inleggen. Daarnaast zie je hoeveel je per jaar uit het verleden nog kunt inhalen. Dit kun je gebruiken bij het doen van je belastingaangifte.

Tips voor het invullen:

 • De tool heeft een apart tabblad per jaar.
 • De jaarruimte voor een bepaald jaar bereken je door (inkomens)gegevens van het jaar ervoor te gebruiken. Dus jouw jaarruimte in 2023 is gebaseerd op jouw (inkomens)gegevens van 2022.
 • Je vult alleen de lege witte velden in die voor jou van toepassing zijn.

Inhoud handleiding

Heb je de tool eerder gebruikt? Kijk dan op deze pagina.

Gebruik je hem voor het eerst. Klik hieronder op de link dat bij jouw situatie past.

Ik werk in loondienst

Stap 1: jouw jaarruimte

 • Geboortedatum (A afbeelding 1)
 • Inkomen uit loondienst (B afbeelding 1): vul hier het totaal aan ontvangen brutoloon, ziektewetuitkeringen, bonussen, opbrengsten van personeelsopties, fooien uit binnen- en buitenland, bijtelling leaseauto en andere inkomsten uit loondienst, waarover loonheffing werd ingehouden. Heb je reisaftrek openbaar vervoer gehad? Trek dit dan van het bedrag af.
 • Pensioenaangroei (ofwel: factor A) (C afbeelding 1): heb je pensioen in loondienst opgebouwd? Dan ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In deze UPO vind je de factor A terug. Dat bedrag moet je hier invullen. NB: je hebt alleen een factor A over de jaren waarin je actief pensioen hebt opgebouwd. Je factor A kan ook in een “brief einde deelname” staan. Let wel even op: je factor A 2022 staat in je UPO 2023, enzovoort.
 • Overig belastbaar inkomen (D afbeelding 1): vul hier eventuele andere belastbare inkomstenbronnen in, zoals ontvangen partneralimentatie, afkoopsommen enzovoort.

Image

Afbeelding 1

Stap 2: jouw reserveringsruimte

 • Herhaal bovenstaande stappen voor de jaren 2013 t/m 2022 om jouw reserveringsruimte te berekenen. Verstandig om te doen, want mogelijk kun je hierdoor meer fiscaal vriendelijk inleggen. Daarnaast vervalt ieder jaar de oudste onbenutte jaarruimte. Wat je dit jaar niet kan benutten, mag je meenemen naar het volgende jaar, daar komen we straks op terug.

Stap 3: eerdere lijfrentestortingen

 • Heb je dit jaar of de jaren hiervoor al lijfrente gestort, bij BrightPensioen of een andere aanbieder? Vul dit in bij A op afbeelding 2 voor de jaren 2013 t/m 2023. Als je nog reserveringsruimte hebt, wordt dit automatisch als eerste verrekend (B op afbeelding 2), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (C op afbeelding 2).

Image

Afbeelding 2

Stap 4: de uitkomst

 • Kijk op tabblad 2023 naar A op afbeelding 3. Dit is het bedrag dat je dit jaar maximaal aan lijfrente mag storten.
 • Nu kun je bij B op afbeelding 3 het bedrag invullen dat je dit jaar gaat storten of gestort hebt. En zoals eerder uitgelegd: jouw reserveringsruimte (indien van toepassing) wordt als eerste verrekend (C op afbeelding 3), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (D op afbeelding 3).
 • Stort je dit jaar minder dan wat je maximaal mag inleggen? Of kun je jouw reserveringsruimte niet in één keer benutten? Dan neem je die mee naar volgend jaar. Je vindt deze bedragen in de roze balk (E op afbeelding 3).

Image

Afbeelding 3

Belangrijk: nu je voor het eerst de tool (bijna) volledig hebt ingevuld, kun je het jezelf volgend jaar makkelijk maken. Want een deel kun je dan gewoon overnemen. Dus sla de tool op, zodat je volgende jaar sneller klaar bent.

Veel succes! Hieronder vind je een instructievideo.

Handleiding video jaarruimte

Disclaimer: wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in jouw berekening. Neem bij twijfel contact op met je financieel adviseur of boekhouder. Of raadpleeg de Belastingdienst.

Ik ben ondernemer

Stap 1: jouw jaarruimte

 • Geboortedatum (A op afbeelding 4)
 • Winst uit onderneming (B op afbeelding 4): vul hier jouw winst uit onderneming in. Dit is jouw omzet (ex. BTW) minus bedrijfskosten. Denk hierbij aan: inkoopkosten, een km-vergoeding van € 0,19 p/km vanuit privé-ontvangen voor privégebruik bedrijfsauto, afschrijvingen, rentelasten (of, indien van toepassing; plus creditrente), verzekeringskosten (let op: geen aov) en overige zakelijke kosten. Belangrijk: dit is de winst vóór eventueel andere aftrekposten, zoals starters-, MKB- en/of zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek enzovoort. Raadpleeg jouw boekhouder bij twijfel.
 • Overig belastbaar inkomen (C op afbeelding 4): hier vul je eventuele andere belastbare inkomstenbronnen in, zoals eventuele ontvangen partneralimentatie, afkoopsommen en TOZO-uitkering.
 • Oudedagsreserve gebruikt (D op afbeelding 4): ben jij IB-ondernemer en heb je een fiscale oudedagsreserve (FOR) opgenomen in dit belastingjaar (of ga je dit doen)? Kies dan in deze cel “ja”. Indien je hier geen gebruik van hebt gemaakt in dit jaar, zet of laat de cel dan op “nee”.
 • Toename FOR (E op afbeelding 4): als je voor “ja” koos bij ‘Oudedagsreserve gebruikt’, dan wordt hier automatisch jouw FOR uitgerekend op basis van je winst uit onderneming en toegevoegd aan de balanspost onderaan de tool (in cel I 43 t/m 47). Het is mogelijk een correctie te maken op dit bedrag door de inhoud van de cel handmatig aan te passen, bijvoorbeeld omdat jouw eigen vermogen niet toereikend was om de maximale FOR te reserveren.
 • Afname FOR (excl. omzetting in lijfrente) (F op afbeelding 4): heb jij jouw FOR laten afnemen? Vul in deze cel het deel van de afname in, welke je niet hebt afgestort/omgezet in een lijfrente.
 • Bedrag FOR omgezet naar lijfrente (G op afbeelding 4): vrijgevallen FOR mag je fiscaal geruisloos omzetten naar een lijfrente. Heb je dit gedaan? Vul het bedrag dan in bij G op afbeelding 4. Afstorten kan tot 1 juli van het belastingjaar volgend op het jaar waarin je de FOR hebt laten afnemen. De lijfrente storting moet daadwerkelijk plaatsvinden vóór 1 juli. Als je bij G op afbeelding 4 een bedrag invult, zal jouw maximaal toegelaten lijfrentestorting (H op afbeelding 4) met dit bedrag verhoogd worden.

Image

Afbeelding 4

Stap 2: jouw reserveringsruimte

 • Herhaal bovenstaande stappen voor de jaren 2013 t/m 2022 om jouw reserveringsruimte te berekenen. Verstandig om te doen, want mogelijk kun je hierdoor meer fiscaal vriendelijk inleggen. Daarnaast vervalt ieder jaar de oudste onbenutte jaarruimte. Wat je dit jaar niet kan benutten, mag je meenemen naar het volgende jaar, daar komen we straks op terug.

Stap 3: eerdere lijfrentestortingen

 • Heb je dit jaar of de jaren hiervoor al lijfrente gestort, bij BrightPensioen of een andere aanbieder? Vul dit in bij A op afbeelding 5 voor de jaren 2013 t/m 2023. Als je nog reserveringsruimte hebt, wordt dit automatisch als eerste verrekend (B op afbeelding 5), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (C op afbeelding 5).

Image

Afbeelding 5

Stap 4: de uitkomst

 • Kijk op tabblad 2023 naar A op afbeelding 6. Dit is het bedrag dat je dit jaar maximaal aan lijfrente mag storten.
 • Nu kun je bij B op afbeelding 6 het bedrag invullen dat je gaat storten. En zoals eerder uitgelegd: jouw reserveringsruimte (indien van toepassing) wordt als eerste verrekend (C op afbeelding 6), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (D op afbeelding 6).
 • Stort je dit jaar minder dan wat je maximaal mag inleggen? Of kun je jouw reserveringsruimte niet in één keer benutten? Dan neem je die mee naar volgend jaar. Je vindt deze bedragen in de roze balk (E op afbeelding 6).

Image

Afbeelding 6

Belangrijk: nu je voor het eerst de tool (bijna) volledig hebt ingevuld, kun je het jezelf volgend jaar makkelijk maken. Want een deel kun je dan gewoon overnemen. Dus sla de tool op, zodat je volgende jaar sneller klaar bent.

Veel succes! Hieronder vind je een instructievideo.

Handleiding video jaarruimte

Disclaimer: wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in jouw berekening. Neem bij twijfel contact op met je financieel adviseur of boekhouder. Of raadpleeg de Belastingdienst.

Ik werk(te) als ondernemer én in loondienst

Stap 1: jouw jaarruimte

 • Geboortedatum (A op afbeelding 7).
 • Winst uit onderneming (B op afbeelding 7): vul hier jouw winst uit onderneming in. Dit is jouw omzet (ex. BTW) minus bedrijfskosten. Denk hierbij aan: inkoopkosten, een km-vergoeding van € 0,19 p/km vanuit privé-ontvangen voor privégebruik bedrijfsauto, afschrijvingen, rentelasten (of, indien van toepassing; plus credit rente), verzekeringskosten (let op: geen aov) en overige zakelijke kosten. Belangrijk: dit is de winst vóór eventueel andere aftrekposten, zoals starters-, MKB- en/of zelfstandigenaftrek, hypotheekrenteaftrek enzovoort. Raadpleeg jouw boekhouder bij twijfel.
 • Overig belastbaar inkomen (C op afbeelding 7): vul hier eventuele andere belastbare inkomstenbronnen in, zoals ontvangen partneralimentatie, afkoopsommen, TOZO-uitkering enzovoort.
 • Oudedagsreserve gebruikt (D op afbeelding 7): ben jij IB-ondernemer en heb je een fiscale oudedagsreserve (FOR) opgenomen in dit belastingjaar (of ga je dit doen)? Kies dan in deze cel “ja”. Indien je hier geen gebruik van hebt gemaakt in dit jaar, zet of laat de cel dan op “nee”.
 • Toename FOR (E op afbeelding 7): als je voor “ja” koos bij ‘Oudedagsreserve gebruikt’, dan wordt hier automatisch jouw FOR uitgerekend op basis van je winst uit onderneming en toegevoegd aan de balanspost onderaan de tool (in cel I 43 t/m 47). Het is mogelijk een correctie te maken op dit bedrag door de inhoud van de cel handmatig aan te passen, bijvoorbeeld omdat jouw eigen vermogen niet toereikend was om de maximale FOR te reserveren.
 • Afname FOR (excl. omzetting in lijfrente) (F op afbeelding 7): heb jij jouw FOR laten afnemen? Vul in deze cel het deel van de afname in, welke je niet hebt afgestort/omgezet in een lijfrente.
 • Bedrag FOR omgezet naar lijfrente (G op afbeelding 7): vrijgevallen FOR mag je fiscaal geruisloos omzetten naar een lijfrente. Heb je dit gedaan? Vul het bedrag dan in bij G op afbeelding 7. Afstorten kan tot 1 juli van het belastingjaar volgend op het jaar waarin je de FOR hebt laten afnemen. De lijfrente storting moet daadwerkelijk plaatsvinden vóór 1 juli. Als je bij G op afbeelding 7 een bedrag invult, zal jouw maximaal toegelaten lijfrentestorting (H op afbeelding 7) met dit bedrag verhoogd worden.
 • Inkomen uit loondienst (I op afbeelding 7): vul deze cel in voor de jaren waarin je in loondienst bent geweest. Het betreft het totaal aan ontvangen brutoloon, ziektewetuitkeringen, bonussen, opbrengsten van personeelsopties, fooien uit binnen- en buitenland, bijtelling leaseauto en andere inkomsten uit loondienst, waarover loonheffing werd ingehouden. Heb je reisaftrek openbaar vervoer gehad? Trek dit dan van het bedrag af.
 • Pensioenaangroei (ofwel: factor A) (J op afbeelding 7): heb je pensioen in loondienst opgebouwd? Dan ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In deze UPO vind je de factor A terug. Dat bedrag moet je hier invullen. NB: je hebt alleen een factor A over de jaren waarin je actief pensioen hebt opgebouwd. Je factor A kan ook in een “brief einde deelname” staan. Extra info: je factor A 2022 staat in je UPO 2023 enzovoort.

Image

Afbeelding 7

Stap 2: jouw reserveringsruimte

 • Herhaal bovenstaande stappen voor de jaren 2013 t/m 2022 om jouw reserveringsruimte te berekenen. Verstandig om te doen, want mogelijk kun je hierdoor meer fiscaal vriendelijk inleggen. Daarnaast vervalt ieder jaar de oudste onbenutte jaarruimte. Wat je dit jaar niet kan benutten, mag je meenemen naar het volgende jaar, daar komen we straks op terug.

Stap 3: eerdere lijfrentestortingen

 • Heb je dit jaar of de jaren hiervoor al lijfrente gestort, bij BrightPensioen of een andere aanbieder? Vul dit in bij A op afbeelding 8 voor de jaren 2013 t/m 2023. Als je nog reserveringsruimte hebt, wordt dit automatisch als eerste verrekend (B op afbeelding 8), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (C op afbeelding 8).

Image

Afbeelding 8

Stap 4: de uitkomst

 • Kijk op tabblad 2023 naar A op afbeelding 9. Dit is het bedrag dat je dit jaar maximaal aan lijfrente mag storten.
 • Nu kun je bij B op afbeelding 9 het bedrag invullen dat je gaat storten. En zoals eerder uitgelegd: jouw reserveringsruimte (indien van toepassing) wordt als eerste verrekend (C op afbeelding 9), tot maximaal jouw beschikbare reserveringsruimte (D op afbeelding 9).
 • Stort je dit jaar minder dan wat je maximaal mag inleggen? Of kun je jouw reserveringsruimte niet in één keer benutten? Dan neem je die mee naar volgend jaar. Je vindt deze bedragen in de roze balk (E op afbeelding 9).

Image

Afbeelding 9

Disclaimer: wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in jouw berekening. Neem bij twijfel contact op met je financieel adviseur of boekhouder. Of raadpleeg de Belastingdienst.

Wat maakt Bright uniek?

 • Heldere kosten

  Wij verdienen niet aan jouw pensioen, maar aan een lidmaatschap.

 • Social enterprise

  Wij gaan niet voor maximale winst, maar voor een maximaal pensioen.

 • Coöperatief model

  Deelnemers hebben een stukje zeggenschap via de deelnemerscoöperatie.

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.