4 mei 2016

We delen allemaal mee in de winst

Je pensioen is van jou en dus krijg jij het bij Bright voor het zeggen. Voor je inschrijfgeld krijg je aandelen en word je mede-eigenaar. Samen met alle andere Bright deelnemers vorm je de BrightPensioen coöperatie. Op deze manier heb je écht zeggenschap en deel je mee in de winst.

Delen in de kosten

Samen met alle Bright deelnemers bouwen wij aan een eerlijk en goed pensioen. Daar hoort bij dat we de kosten zo laag mogelijk houden. Onze missie is pensioenopbouw bieden tegen kostprijs. Hoe meer deelnemers, hoe lager deze kostprijs. En dat levert weer meer pensioen op voor jou.

Delen in de winst

We hebben geen winstdoelstelling maar een resultaatdoelstelling. Resultaat in de vorm van goede rendementen en tevreden deelnemers. Resultaat in de vorm van enthousiaste medewerkers en maatschappelijke betrokkenheid. En maken we winst? Dan delen onze deelnemers daarin mee. We verwachten vanaf 2020 winst te kunnen uitkeren.

Hoe werkt het?

De eerste deelnemers van BrightPensioen kregen 500 aandelen voor hun inschrijfgeld van € 100. Vanaf juni 2016 kregen nieuwe deelnemers nog 400 aandelen en sinds 1 januari 2020 is dat 200 aandelen. Dus hoe eerder je deelnemer wordt, hoe meer je hier in de toekomst van zult profiteren.

Deel jij ook mee in het succes van Bright?