1 februari 2018

Samenstelling Bright LifeCycle fonds

Bright LifeCycle Fonds

Het Bright LifeCycle Fonds bestaat uit een neutraal en een defensief subfonds. De portefeuille van het neutrale subfonds bestaat voor 40% uit risicomijdende en voor 60% uit risicovolle duurzame beleggingen. De defensieve portefeuille bestaat voor 75% uit risicomijdende en voor 25% uit risicovolle duurzame beleggingen.

Spreiding

  1. Uit oogpunt van geografische spreiding en valutarisico’s beleggen we zowel in Europese Monetaire Unie duurzame aandelen ETF’s als Amerikaanse duurzame aandelen ETF’s als duurzame ETF;s uit opkomende markten.
  2. We beleggen in ETF’s van verschillende aanbieders (Think ETF’s, UBS, Vanguard en iShares).
  3. We beleggen zowel in gelijkgewogen aandelen ETF’s als kapitalisatie gebaseerde aandelen ETF’s (lees hier de uitleg en wat het voordeel is beide in de portefeuille te hebben).

Samenstelling fonds

In onderstaande overzicht vind je de beleggingen waaruit beide beleggingsportefeuilles bestaan terug. Voor de actuele samenstelling van de portefeuille verwijzen we naar de laatste NAV rapportage per subfonds. Ook zijn onderstaand de hyperlinks opgenomen naar de gedetailleerde gegevens van de onderliggende beleggingen.

Bright Duurzaam Neutraal (Laatste NAV rapport)

Wereldwijde duurzame aandelen (totaal 50% – 60%)

Duurzame bedrijfsobligaties (20% – 25%):

Staatsobligaties en greenbonds van (Supra)nationale instellingen (20% – 25%):

Bright Duurzaam Defensief (Laatste NAV Rapport)

Wereldwijde duurzame aandelen (totaal 25% – 30%)

Duurzame bedrijfsobligaties (35% – 37,5%)

Staatsobligaties en greenbonds van (Supra)nationale instellingen (35% – 37,5%)

 

Kosten Bright LifeCycle fonds

Onderstaand per fonds de directe en indirecte kosten die tegen kostprijs verrekend worden.

Type kosten

 Neutraal

Defensief

Totaal (indirecte fondskosten) 0,23%0,21%
Directe fondskosten (custody & depositary fees) 0,05%0,05%
Lopende Kosten Factor (LKF) in 2018 0,25%0,21%

Resultaten

De resultaten van het fonds worden iedere maand hier gerapporteerd.

Ricicoindicator Bright LifeCycle fonds