24 november 2017

Vergelijking ZZP-pensioenaanbieders BrightPensioen en Brand New Day.

Goed dat je bezig bent met je pensioen.  Maar hoe kies je nu welke aanbieder het best bij jou past? Op deze pagina leggen we uit wat de verschillen zijn tussen BrightPensioen en de zzp-pensioenaanbieder waarmee we het vaakst vergeleken worden: Brand New Day.
Brand New Day is gestart in 2010 en heeft als prijsvechter de pensioenmarkt opgeschud door een veel lager percentage dan tot dan gebruikelijk te rekenen. BrightPensioen werd in 2015 gelanceerd en besloot helemaal niet meer aan een percentage te willen verdienen maar een vaste vergoeding te rekenen voor een lidmaatschap.

Verdienmodel / kosten

Een verschil tussen BrightPensioen en alle andere aanbieders is dat BrightPensioen tegen kostprijs belegt en uitsluitend verdient aan een vaste lidmaatschapsvergoeding. Brand New Day verdient aan een percentage over jouw vermogen. In onderstaand de tabel een vergelijking van de tarieven. NB: we hebben een vergelijking gemaakt met het duurzame (‘unhedged’) fonds van Brand New Day omdat dit het meest vergelijkbaar is met BrightPensioen.

BrightPensioenbrandnewday
Beleggingskosten0,24%  1)0,63% 2)
Vaste vergoeding€ 210 / 0 3)€ 0
Instapvergoeding0,07%0,50%
Uitstapvergoeding 0,05%0%
Waardeoverdracht€ 0€ 199
Inschrijfgeld€ 100 4)€ 45

1)  In de periode 2015 – 2019 was onze kostprijs voor het beleggen gemiddeld zo’n 0,24%.
2) Het (half) duurzame fonds kost 0,63%.
3) Zo lang er nog geen € 3.000 in je pensioenpot zit, betaal je geen lidmaatschap. Als je actief inlegt € 210 per jaar. Wanneer je niet inlegt betaal je geen lidmaatschap (bij een vermogen van minder dan € 50.000).
4) Bij Bright krijg je voor het inschrijfgeld aandelen ter waarde van € 100 waardoor je meedeelt in de winst.
Het verdienmodel van Bright laat zich lastig vergelijken. We zijn de enige aanbieder die niets verdient aan het vermogen van de deelnemers. Door niets uit jouw pot te halen kun je uiteindelijk meer vermogen opbouwen. Onder andere omdat de lidmaatschapsvergoeding niet ten koste gaat van jouw jaarruimte.

Beleggen

BrightPensioen belegt volledig duurzaam, zowel aan aandelen als aan de obligatiekant. Brand New Day belegt ten dele duurzaam en gaat minder ver op gebied van duurzaamheid. Daarnaast herbalanceert BrightPensioen maandelijks de portefeuille zonder hiervoor kosten te hoeven maken. Dit verlaagt het risico en kan een extra rendement opleveren.  Daarnaast bouwt de lifecycle van Bright het risico af in 120 maandelijkse stappen. Bij BND wordt dit in 10 jaarlijkse stappen gedaan. Hoe kleiner de stappen, hoe beter je het risico spreidt.

Bij Bright word je mede-eigenaar

Bij BrightPensioen zijn klanten leden. De leden van de deelnemerscoöperatie zijn mede-eigenaar van BrightPensioen. Daardoor hebben ze zeggenschap en delen ze mee in de winst. Naarmate het aantal deelnemers groeit, groeit het belang van de deelnemerscoöperatie. Het doel is dat deze coöperatie uiteindelijk de meerderheid van de aandelen krijgt. En daarmee hebben de leden uiteindelijk de zeggenschap over hun pensioenuitvoerder.

Social enterprise

BrightPensioen is een social enterprise. Het doel is niet ‘zoveel mogelijk winst maken’. Het is immers onmogelijk een maximaal pensioen voor de klant én maximale winst na te streven. Winst is een middel om onze missie te bereiken: de beste pensioenoplossing bieden voor mensen zonder pensioen. We maken Nederland pensioenbewuster en we willen we ons financiële- en stelsel veranderen in een eerlijker en duurzamer stelsel.

Meer dan een pensioenrekening

Je krijgt voor het lidmaatschap meer dan alleen een pensioenrekening. Zo kun je voor één lidmaatschap naast je pensioenrekening een tweede (beleggings)rekening krijgen. Je kunt voordelig het risico op arbeidsongeschiktheid delen met Bright leden onderling (via SharePeople). Je krijgt gratis pensioen-workshops, –webinars en tools. Er zijn speciale kortingen voor leden en natuurlijk is er het jaarlijks leden-event.

Samengevat

BrightPensioeno brandnewday
Meedelen in winst/eigendom deelnemersü û
Volledig duurzaam beleggenü û
Automatisch herbalancerenü û
Social enterpriseü û
Gratis workshops/webinarsü û
Risicoafbouw per maandü û
Geen winstmaximalisatieü û
Arbeidsongeschiktheidsrisico delenü û
Twee rekeningen voor één prijsü û

Wil jij ook meer pensioen? Open dan nu een rekening bij BrightPensioen.
Ja, ik word ook Bright!