19 februari 2018

Het huidige kabinet wil graag naar een stelsel waarin mensen voor een individueel pensioenpotje sparen. Daar zijn wij het van harte mee eens. Om hiermee akkoord te gaan zouden de vakbonden eisen dat ZZP’ers in dat geval verplicht worden zich bij een pensioenfonds aan te sluiten.
ZZP-expert Pierre Spaninks schreef er over in de Quote: “Hou toch eens op met ZZP’ers richting pensioenfondsen te drijven”. Strekking van het artikel: allerlei partijen en deskundigen menen te weten wat goed is voor ZZP’ers zonder het de ZZP’er zelf te vragen. Wij schreven er in 2014 al dit artikel over.
Het is te hopen dat – waar het de ZZP’er betreft – de overheid niet naar vakbonden luistert, maar naar organisaties die wél weten wat ZZP’ers drijft en beweegt. BrightPensioen heeft zelfs een concreet voorstel om meer ZZP’ers aan pensioen te krijgen. Kabinet: doe er je voordeel mee.