Naar blog overzicht
05 okt 2022

Bright publiceert haar eerste duurzaamheidsverslag

Afbeelding van Gerben Rozendal Geschreven door Gerben Rozendal

Sinds de start van BrightPensioen is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. Want wat heb je aan een pot voor later in een wereld die onleefbaar is geworden? Volgend jaar (naar verwachting) zal rapporteren op duurzaamheid verplicht gaan worden voor uitgevers van duurzame financiële producten. Maar we willen hier niet op wachten. Wij bekeken en analyseerden de al beschikbare data en publiceren ons eerste duurzaamheidsverslag.

Bekijk het duurzaamheidsverslag 2021

Duurzaam beleggen en de SFDR

Wij vinden het vanzelfsprekend om voor een doel als pensioen duurzaam te beleggen. Geld dat bedoeld is om jouw toekomst veilig te stellen, wil je niet in zaken stoppen die diezelfde toekomst in gevaar brengen. Toch?

Maar wat is duurzaam en verantwoord beleggen? En wat is groen beleggen? Tot voor kort bestond hierover geen regelgeving. En mocht elk fonds zichzelf duurzaam of verantwoord noemen. Dit is de Europese Unie gelukkig niet ontgaan. Vanuit de Europese Green Deal is regelgeving ontwikkeld voor financiële instellingen die claimen  duurzaam te zijn: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (afgekort: SFDR). Deze regelgeving heeft als doel om beleggers beter te informeren op het gebied van duurzaamheid. Zo moet er meer inzicht komen in het duurzaamheidsbeleid, duurzaamheidsrisico’s en de negatieve impact van beleggingen. Ook moet elke financiële instelling duidelijk communiceren of hun producten rekening houden met ecologische en sociale kenmerken en/of duurzame doelstellingen hebben. De SFDR-regelgeving is echter nog niet volledig uitgerold.

Sommige duurzame data blijft achter

Dat heeft ook effect op ons duurzaamheidsverslag over het Bright LifeCycle Fonds. De data m.b.t. CO2-uitstoot vonden we compleet genoeg om hier iets over te zeggen. Maar andere data over bijvoorbeeld biodiversiteit, gendergelijkheid en mensenrechten bleek nog onvoldoende beschikbaar helaas. De oorzaak is dat bedrijven op dit moment nog niet verplicht zijn om hierop te rapporteren. In dit verslag laten we daarom vooral de CO2-voetafdruk van ons fonds zien op basis van de SFDR. Wij hopen in het volgende verslag (veel) breder te kunnen rapporteren.

Waarop we rapporteren

In dit duurzaamheidsrapport (over 2021) gaan we dieper in op:

 • de verschillende niveaus van duurzaam beleggen, die wij onderscheiden;
 • waar de SFDR over gaat en zich op richt;
 • onze keuzes in duurzaam beleggen en waarom we hiervoor kiezen;
 • onze meet methodologie;
 • de daadwerkelijke CO2-uitstoot en CO2-ontwijking van het Bright LifeCycle Fonds;
 • conclusie en onze ambitie.

Korte recap duurzaamheidsverslag Bright LifeCycle Fonds over 2021

Wij zijn flink onderweg met onze duurzame beleggingen, maar zeker nog niet op onze ‘eindbestemming’. Binnen de mogelijkheden die we nu hebben, beleggen we het vermogen van onze leden zo duurzaam als we kunnen. In ETF’s met minimaal ESG- of SRI-kenmerken en impactbeleggingen (greenbonds).

Duurzame ETF’s vs ‘gewone’ ETF’s

Het eerste inzicht dat de analyse ons gaf, was het verschil in uitstoot tussen onze duurzame (groene) ETF’s vergeleken met een vergelijkbaar ‘gewoon’ (grijs) ETF fonds.

Uit de rapportage lijken onze ETF’s zelfs meer dan de helft minder CO2 uit te stoten dan zo’n grijns fonds. Per jaareinde 2021 was het Bright LifeCycle fondsvermogen € 241,2 miljoen en hadden onze ETF’s een totaal aan emissies van 49.150 ton CO2. Bij beleggen in vergelijkbare grijze varianten zou dat 108.465 ton CO2 zijn.

CO2 ton verschil groene en grijze ETF fonds - BrightPensioen, blog duurzaamheidsverslag

Dit zijn geschatte emissies. In het verslag laten we ook de werkelijke uitstoot zien van de rapporterende bedrijven. Om een zo goed mogelijk beeld te geven, hebben we schattingen moeten maken voor de niet rapporterende bedrijven. Hoe die schattingen gemaakt worden is te vinden in het verslag.

Scope 1, scope 2 en scope 3 emissies

Emissies worden verdeeld in directe uitstoot (scope 1), indirecte uitstoot, gerelateerd aan gebruik of inkoop van energie (scope 2) en overige indirecte uitstoot in de waardeketen (scope 3). Hieronder het overzicht van ons fonds. In het verslag lees je uitgebreider over de scope 1, scope 2 en scope 3 emissies.

CO2 ton emissies Bright LifeCycle Fonds over 2021 - BrightPensioen, blog duurzaamheidsverslag

Om dit beter te kunnen begrijpen, hebben we de CO2-emissies ook vertaald naar € 1.000 aan belegd vermogen. Ofwel: als jij € 1.000 belegd vermogen had in ons fonds per 31-12-2021, ziet de CO2-impact er als volgt uit:

 • € 1.000 belegd in Duurzaam Neutraal: 207 kilogram CO2
 • € 1.000 belegd in Duurzaam Defensief: 138 kilogram CO2

In het verslag vind je een paar voorbeelden van hoeveel dat eigenlijk is (ten opzichte van bijvoorbeeld auto rijden).

CO2 vermijding door greenbonds

Onze ETF beleggingen genereren dus CO2-uitstoot. Tegelijkertijd vermijden onze greenbonds CO2-uitstoot. Het vermijden van CO2 betekent dat de uitgever van een groene obligatie het geld investeert in een duurzamer alternatief dan de traditionele vorm. Denk aan een elektriciteitsbedrijf dat een windmolenpark bouwt in plaats van een gascentrale. Het verschil tussen deze, is de vermeden CO2. Het haalt echter bestaande emissies niet uit de lucht. Daarom rapporteren we deze ontweken emissies apart van de werkelijke emissies.

Het Bright LifeCycle Fonds vermeed in 2021 met de greenbonds 58.641 ton CO2. Mooi om te zien dat de greenbonds dus nog meer CO2 vermeden dan dat de ETF’s genereerden.

CO2 ton vermijding greenbonds Bright LifeCycle Fonds over 2021 - BrightPensioen, blog duurzaamheidsverslag

Alles kan beter…

Wij willen benadrukken dat het klimaatprobleem zich natuurlijk niet verhoudt tot een zuiver boekhoudkundige rekensom. De transparantie in CO2-uitstoot van beleggingsfondsen heeft als doel; een betere informatievoorziening. Op CO2-gebied, maar hopelijk ook snel op andere vlakken. En dat moet weer leiden tot betere beleggingsbeslissingen.

Er zijn wat ons betreft voldoende redenen om in gesprek te gaan met de uitgevers van ETF’s. Over hun (duurzame) keuzes en om volledige rapportage af te dwingen. Daarom gaan we onze eerste stappen zetten op gebied van active ownership. Een belangrijke stap hierin is al gezet: ons team is uitgebreid met een duurzaamheidsexpert, zodat we hier werk van kunnen gaan maken.

Bekijk het duurzaamheidsverslag 2021

 

De voordelen van Bright beleggen

 • Wij beleggen duurzaam. Dat is goed voor je rendement en de wereld.

 • Wij herbalanceren. Dit kan zorgen voor stabielere groei en extra rendement.

 • Wij beleggen breed gespreid over verschillende sectoren en regio’s.

Waar we trots op zijn

 • Image
 • B Corp logo
 • Trustpilot afbeelding website BrightPensioen
 • Image

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.