11 januari 2021

Drie manieren om de Belastingdienst mee te laten betalen aan je pensioen

Image

Spaar jij nog steeds met een (digitaal) spaarvarken voor later? Tijd voor een andere aanpak. Want als je de Belastingdienst mee laat betalen, is dat een stuk voordeliger. Als zzp’er – of beter gezegd: IB-ondernemer –  kan dat op drie manieren.

1. Gebruik je jaarruimte

De eerste fiscaal vriendelijke manier om pensioen op te bouwen, is door gebruik te maken van je jaarruimte. Dat doe je door een bedrag te storten op een pensioen (lijfrente) rekening. Over deze storting hoef je geen inkomstenbelasting te betalen. Die betaal je als je met pensioen gaat. Maar in de regel betaal je dan minder. Bovendien betaal je geen vermogensbelasting over je pensioenvermogen.

De jaarruimte is een percentage van 13,3% van jouw inkomen van vorig kalenderjaar, minus de AOW-franchise. De AOW-franchise is het deel van het inkomen waarover je geen pensioen mag opbouwen, omdat je straks AOW krijgt. In 2022 is deze AOW-franchise € 12.837.

Voor- en nadelen van jaarruimte

Voordelen

 • Je betaalt geen inkomstenbelasting over je inleg.
 • Je betaalt geen vermogensbelasting over je pensioenpot.
 • Je pensioen staat veilig voor de vermogens- of bijstandstoets.
 • Er geldt geen limiet voor de hoogte van je pot met lijfrente.

Nadelen

 • Het geld staat vast tot aan je pensioen.
 • De jaarruimte is gebaseerd op het inkomen van vorig jaar. Heb je vorig jaar veel verdiend, maar dit jaar niet? Dan mag je dit jaar veel inleggen terwijl je weinig verdient en weinig aftrek hebt.
 • Het kan complex zijn om te berekenen.
 • Bij een lager inkomen heb je minder fiscaal voordeel, omdat je over de eerste € 12.837 geen aftrek hebt.

2. Gebruik de (fiscale) oudedagsreserve (FOR)

De tweede manier om met belastingvoordeel een pot voor later op te bouwen, is door gebruik te maken van de oudedagsreserve. Dit kan alleen als je IB-ondernemer bent.

Je reserveert een bedrag van 9,44% (max. € 9.632) van je winst uit onderneming in het huidige kalenderjaar voor je oudedag.

De FOR en jaarruimte zijn overigens communicerende vaten. Het is niet ‘en-en’. Gebruik je dit jaar de oudedagsreserve? Dan heb je volgend jaar minder (of geen) jaarruimte.

Voor- en nadelen van oudedagsreserve

Voordelen

 • Het geld nog staat niet definitief vast voor je pensioen.
 • Het is vaak een eenvoudige berekening.
 • Het is mogelijk (een deel van) de oudedagsreserve vrij te laten vallen.
 • Het fiscale voordeel – de belastingaftrek – heeft betrekking op hetzelfde jaar waarin het inkomen verdiend is. Dus in een jaar waarin je veel verdient, heb je ook veel aftrek.

Nadelen

 • De oudedagsreserve mag niet groter worden dan het eigen vermogen in jouw bedrijf.
 • Het rendement (of rente) over je oudedagsreserve is belast.
 • Je vermogen staat niet veilig voor een vermogens- of bijstandstoets.
 • Bij hogere inkomens heb je minder fiscaal voordeel, vanwege het lagere percentage van 9,44%. In 2022 is de FOR maximaal € 9.632 en lijfrente € 13.570.
 • Het vraagt discipline om het geld te reserveren. Je moet die uitgestelde belasting immers nog wel betalen.

3. Combineer je jaarruimte en oudedagsreserve

Beide manieren combineren is misschien wel het slimste van allemaal. Dan heb je de voordelen van jaarruimte en oudedagsreserve, maar niet de nadelen. Best of both worlds.

Hoe? Door zowel een beleggingsrekening (box 3), voor de oudedagsreserve, als een lijfrenterekening (box 1), te gebruiken. Bij BrightPensioen krijg je beide rekeningen voor één lidmaatschap.

 • In het huidige jaar leg je maandelijks een bedrag in op een beleggingsrekening. Een schatting van je oudedagsreserve, want aan het eind van het jaar weet je pas hoeveel je winst uit onderneming exact was.
 • Het jaar daarop kun je de oudedagsreserve weer laten vrijvallen en overzetten naar je lijfrente rekening. Zo heb je in het huidige jaar direct het fiscale voordeel;  het jaar erna wordt de oudedagsreserve omgezet naar lijfrente.
 • Als je winst uit onderneming meer dan € 43.000 bedroeg, kun je in het nieuwe jaar het resterende bedrag aan jaarruimte alsnog benutten door dit extra te storten op je lijfrente rekening.
 • Wil je nog even wachten met het vastzetten van je geld op een pensioenrekening? Bijvoorbeeld vanwege onzekere tijden? Dan laat je jouw vermogen op je beleggingsrekening staan. Je kunt de oudedagsreserve dan op een later moment laten vrijvallen.

Op deze manier benut je maximaal je fiscaal voordeel en behoud je maximale flexibiliteit.

In onderstaande blog leggen wij met een uitgebreid voorbeeld uit hoe je dit doet.

Slim omgaan met de oudedagsreserve

En hieronder de video van een webinar waarin we deze combinatie toelichten.

Onze oplossing voor jou

Waar we trots op zijn

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image