• Staat mijn pensioen veilig, mocht ik in de bijstand belanden?

  Jouw individuele pensioenpot (= lijfrente) staat sinds 2016 veilig voor de bijstandstoets. Dat betekent dat je jouw lijfrentevermogen (Box1) niet eerst ‘op hoeft te eten’, voordat je recht hebt op bijstand. Iets wat wel geld voor je overige vermogen in Box3.

  De regeling in het kort:

  • De vrijstelling is geldig voor een derde pijler pensioenpot – lijfrente – tot € 250.000. Het restbedrag zal wel worden meegenomen als vermogen in de bijstandstoets. Dit houdt in dat je het eventuele bedrag boven de 250K wél eerst moet aanwenden, voordat je recht hebt op een bijstandsuitkering.
  • De inleg die gedaan is tijdens de toetsing periode (vijf jaar voor aanvragen van bijstand) is ook vrijgesteld, mits er in elk kalenderjaar is ingelegd en deze inleg niet hoger was dan € 6.000 per jaar.

  Belangrijk: bij een inlegpauze kan het dus zijn dat de inleg over de afgelopen vijf jaar eerst gebruikt moet worden alvorens je recht hebt op bijstand.

  Gemeenten behouden hun eigen beoordelingsbevoegdheid, het kan dus per gemeente verschillen wat de uitvoering van deze regeling is.