Vragen over Arbeidsongeschiktheid

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor SharePeope - BrightPensioen aanbieding?

  Bright leden krijgen € 50 korting op het inschrijfgeld van SharePeople. SharePeople leden krijgen € 50 korting op het lidmaatschap van BrightPensioen.

  Regel je het dus allebei, dan krijg je totaal € 100 korting.

  • Geef bij het aanmelden bij BrightPensioen op de vraag ‘Hoe ben je met BrightPensioen in contact gekomen’ aan ‘SharePeople’. Dan maken wij het in orde.
  • Meld je bij SharePeople aan via deze pagina.

  That’s it!

 • Biedt BrightPensioen ook een oplossing voor arbeidsongeschiktheid?

  BrighPensioen biedt zelf geen oplossing. Wel deelt een groep van meer dan 300 Bright leden onderling het risico op arbeidsongeschiktheid in een besloten kring op het crowdsurance platform SharePeople. Op deze pagina op de website van SharePeople vind je meer informatie.
  Daarnaast kunnen Bright leden een AOV afsluiten bij Allianz, met een speciale Bright-ledenkorting.
  NB: BrightPensioen verdient hier geen geld aan.

 • Kan ik ook voor een lagere uitkering dan € 2.000 bij SharePeople terecht?

  Er komen in eerste instantie twee groepen met Bright leden. Eén voor een inkomen van € 2.000 per maand en één voor € 3.000 per maand. Als je een lager bedrag wilt kun je met de andere SharePeople leden meedoen. Dat is dan geen groep met Bright leden, maar wel krijg je het inschrijfgeld van € 180 kado.

 • Hoe voorkomt SharePeople misbruik?

  SharePeople is een ‘Semco-style‘ oplossing. Er wordt uitgegaan van vertrouwen. En vertrouwen is goedkoper dan (alles) controleren. Zo worden je beloften, zoals het niet ziek zijn bij start deelname of het door jou gekozen inkomensniveau, niet vooraf gecontroleerd. Er vindt pas controle plaats zodra je je ziek meldt. Dan wordt – namens de deelnemers – gecontroleerd of je je aan je belofte hebt gehouden en wordt je gevraagd jouw inkomensgegevens (bijvoorbeeld btw-aangifte) te delen. Dit scheelt naar schatting meer dan > 98% werk ten opzichte van een één op één controle vooraf. En daarmee kan SharePeople voordeliger werken dan traditionele verzekeraars.
  Zie de ‘Hoe werkt het’ pagina op de website van SharePeople.

 • Ik zit al bij een Broodfonds. Kan ik dan ook gebruik maken van de korting van Allianz?

  Jazeker, de korting van Allianz geldt voor alle Bright leden. Dus als je het risico de eerste twee jaar via een broodfonds opvangt kun je ook een AOV met wachttijd van twee jaar afsluiten. Je kunt deze AOV zelf online afsluiten of via een adviseur. Als je de AOV zelf online wilt afsluiten, lees dan eerst de informatie op deze pagina, zodat je de kennis en ervaringstoets kunt afleggen.

 • Wat gebeurt er als er teveel mensen ziek worden?

  De huidige inleg is voldoende voor een verzuimpercentage van 6%. Mocht dit onverhoopt meer worden, dan betekent dit dan de maandelijkse uitkering minder wordt. Je hoeft nooit meer te doneren dan het afgesproken maandelijkse bedrag (€ 125 voor een inkomen van € 2.000 of € 200 voor een inkomen van € 3.000)

 • Wat is de relatie tussen Allianz en BrightPensioen?

  In 2016 heeft Allianz geïnvesteerd in startup BrightPensioen. Allianz heeft een minderheidsbelang (ongeveer 7%) en er is overeengekomen dat Allianz ook in de toekomst nooit een meerderheidsbelang mag verwerven. Het doel is immers dat de deelnemerscoöperatie uiteindelijk de meerderheid van de aandelen zal verkrijgen.

 • Wat gebeurt er als SharePeople failliet gaat?

  Mocht SharePeople failliet gaan dan houdt de serviceverlening via het platform op. Uiteraard blijft het geld dat op jouw eigen rekening staat van jou. Mocht je op dat moment ziek zijn en giften van anderen ontvangen, dan zal dit vermoedelijk ook ophouden.

 • Heeft BrightPensioen een (zakelijk) belang bij de samenwerking met SharePeople?

  Nee, BrightPensioen heeft geen belang bij de samenwerking met SharePeople. We verdienen er ook geen geld aan. En SharePeople niet aan Bright. Wel geeft SharePeople aan Bright leden een korting op het inschrijfgeld.

 • Hoe werkt SharePeople precies?

  Voor die uitleg kun je het beste even deze pagina op de website van SharePeople raadplegen. Voor de uitleg hoe de combinatie SharePeople met BrightPensioen werkt kun je deze pagina bekijken.

 • Hoe kan ik de niet gebruikte inleg voor SharePeople gebruiken voor mijn pensioen?

  Als je gebruikt maakt van SharePeople reserveer je maandelijks een bedrag voor je arbeidsongeschiktheid. Voor een uitkering van € 2.000 kan er nooit meer dan € 120 worden gebruikt voor giften en voor een uitkering van € 3.000 nooit meer dan € 180. Naar alle waarschijnlijkheid wordt maar een klein deel van dit bedrag gebruikt voor donaties. Wat niet gebruikt wordt kun je inleggen bij Bright. Je kunt maandelijks dit bedrag op een pensioen – of beleggingsrekening bij Bright inleggen. Dit doe je door je standaard maandelijkse inleg + ongeveer de helft van je inleg bij Sharepeople in te stellen binnen de online portal van BrightPensioen.

 • Wat zijn de verschillen tussen SharePeople en een Broodfonds?

  SharePeople is geen Broodfonds. Wel zijn er overeenkomsten, maar er zijn ook belangrijke verschillen. Deze hebben we op deze pagina uiteengezet.

 • Kan ik bij mijn pensioen (lijfrente) als ik arbeidsongeschikt word?

  Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om opgebouwde derde pijler potjes (lijfrente) op te nemen in geval van langdurige (langer dan 12 maanden) arbeidsongeschiktheid. Hiervoor heb je een verklaring nodig van een arts. Op de site van de Belastingdienst lees je wat de voorwaarden zijn.

 • Moet ik ook een verzekering afsluiten?

  Een verzekering voor je nabestaanden of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten kan verstandig zijn. Het is echter voor iedereen een individuele afweging of een verzekering wenselijk is.
  BrightPensioen heeft in juli 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Allianz. Allianz heeft een aantrekkelijke overlijdensrisicoverzekering, waarmee je kunt zorgen dat je je nabestaanden niet onverzorgd achter laat, mocht je komen te overlijden. Allianz heeft ook een Arbeidsongeschikheidsverzekering (AOV) welke online af te sluiten is.
  Als je advies wilt of een verzekering in jouw situatie verstandig is, neem dan contact op met een financieel adviseur.

 • Kan ik mijn pensioengeld ook eerder opnemen?

  Lijfrente is bedoeld voor je pensioen en het is niet de bedoeling dit eerder op te nemen.
  Als je het opzij gezette geld toch wilt laten uitkeren – je lijfrente afkopen – betaal je – naast de inkomstenbelasting die over de uitkering geheven zal worden – nog een extra percentage van maximaal 20 procent, de zogeheten revisierente. Je kunt de hoogte van de verschuldigde revisierente bij voortijdige afkoop berekenen op de site van de Belastingdienst. Het geld is immers bedoeld voor je pensioen en de overheid wil op deze manier voorkomen dat dit voortijdig geconsumeerd wordt. De uitzondering op deze regel is wanneer je langdurig arbeidsongeschikt wordt. In dat geval kun je de revisierente voorkomen.
  Wel kun je al eerder dan op pensioenleeftijd een uitkering aankopen, bijvoorbeeld op je 60ste al. Deze dient dan wel tot minimaal 20 jaar na AOW datum te lopen.