8 juni 2021

Wijziging certificaten

BrightPensioen sloot 2020 af met zwarte cijfers. Daarom pasten we begin 2021 het inschrijfgeld aan naar € 50. Daarvoor kregen nieuwe leden tot 2021 nog steeds certificaten van aandelen, maar minder. Hoeveel minder? Kort antwoord: dat weten we (nog) niet. In dit blog leggen we uit hoe dat zit.

De startup-fase

In de eerste fase, zo lang BrightPensioen nog geen winst maakte, investeerde elke nieuw Bright-lid € 100 in BrightPensioen. Met die investering – samen met die van de andere investeerders – was berekend dat Bright bij een aantal van ongeveer 10.000 deelnemers zwarte cijfers zou schrijven.

Voor die eerste periode – waarin elk nieuw lid investeerde – mocht BrightPensioen in totaal maximaal 5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Dit was overeengekomen met de aandeelhouders van BrightPensioen. Deze certificaten werden maximaal eens per jaar uitgegeven door de notaris. Zodra een deelnemer daadwerkelijk betalend lid werd, werden de certificaten definitief toegekend.

In 2020 bereikten we die belangrijke mijlpaal. Vanaf het moment waren de inkomsten hoger dan de uitgaven en waren er geen extra investeerders meer nodig.

De scaleup-fase

Vanaf het moment dat het niet meer nodig was dat elk lid € 100 investeerde, hebben we het inschrijfgeld verlaagd naar € 50. Vanaf dat moment gold ook een andere boekhoudkundige behandeling van het inschrijfgeld. Als beleggingsinstelling worden we door de toezichthouder AFM verplicht een reëel bedrag aan distributiekosten te rekenen aan elke nieuwe klant. Deze distributiekosten worden als omzet verantwoord.

Deze kosten variëren jaarlijks en zijn onder meer afhankelijk van de gemaakte advertentie- en marketingkosten. Ter vergelijk: concullega’s rekenen bedragen tussen de de € 40 en € 50. Er blijft dus nog een klein bedrag over voor certificaten voor deelnemers.

Uitdaging huidige structuur

Tot 2021 kon BrightPensioen nog zelf (extra) certificaten van aandelen uitgeven. Vanaf het moment dat dat niet meer kon, zou BrightPensioen certificaten moeten inkopen bij bestaande aandeel- en/of certificaathouders. Dit inkopen is niet haalbaar gebleken vanwege wettelijke beperkingen. Zo lang de verliezen uit het verleden nog niet goedgemaakt zijn is inkopen van eigen aandelen niet toegestaan. Net zo min als dividend uitkeren toegestaan is.

Nieuwe structuur

Op dit moment werken wij aan een nieuwe structuur, waarmee we in de nabije toekomst het meedelen in de winst op een alternatieve manier mogelijk kunnen maken. En waarmee we het zeggenschap van deelnemers duurzaam kunnen borgen. Hierover meer in de loop van 2023.