De jaarruimte tool voor 2023 is beschikbaar, download ‘m nu

8 juni 2021

Wijziging certificaten

BrightPensioen sloot 2020 af met zwarte cijfers. Daarom pasten we begin 2021 het inschrijfgeld aan naar € 50. Daarvoor krijgen nieuwe leden nog steeds certificaten van aandelen, maar minder. Hoeveel minder?

Kort antwoord: dat weten we (nog) niet. In dit blog leggen we uit hoe dat zit.

De startup-fase

In de eerste fase, zo lang BrightPensioen nog geen winst maakte,  investeerde elke nieuw Bright lid € 100 in BrightPensioen. Met die investering – samen met die van de andere investeerders – was berekend dat Bright bij een aantal van ongeveer 10.000 deelnemers zwarte cijfers zouden schrijven.

Voor die eerste periode – waarin elk nieuw lid mee-investeerde – mocht BrightPensioen in totaal maximaal 5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven (zoals vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst).

In 2020 bereikten we die belangrijke mijlpaal. Vanaf het moment waren de inkomsten hoger dan de uitgaven en waren er geen extra investeerders meer nodig.

De scaleup-fase

Vanaf het moment dat het niet meer nodig was dat elk lid € 100 investeerde, hebben we het inschrijfgeld verlaagd naar € 50. Vanaf dat moment gold ook een andere boekhoudkundige behandeling van het inschrijfgeld. Als beleggingsinstelling worden we door de toezichthouder AFM verplicht een reëel bedrag aan distributiekosten te rekenen aan elke nieuwe klant. Deze distributiekosten worden als omzet verantwoord.  Een realistische vergoeding komt op € 35, wat inhoudt dat er nog € 15 voor certificaten van aandelen beschikbaar is.

Uitdaging huidige structuur

Tot 1 juli 2021 kon BrightPensioen nog zelf (extra) certificaten van aandelen uitgeven. Vanaf het moment dat dat niet meer kon zou BrightPensioen certificaten moeten inkopen bij bestaande aandeel- en/of certificaathouders. Dit inkopen is echter niet haalbaar gebleken. Allereerst doordat onze huidige structuur (met aanbiedingsverplichtingen, tag-along en drag along opties) dit in de weg zat. Daarnaast waren er wettelijke beperkingen om dit te doen. Zo lang de verliezen uit het verleden nog niet goed gemaakt zijn is dit niet toegestaan. Net zo min als dividend uitkeren toegestaan is.

Nieuwe structuur

Op dit moment werken zijn we aan een nieuwe structuur, waarmee we in de nabije(re) toekomst het meedelen in de winst op een alternatieve manier mogelijk gemaakt kan worden en we de zeggenschap van deelnemers duurzaam kunnen borgen. Hierover volgt meer in de loop van 2023.