Overstappen van een andere zzp pensioen aanbieder naar BrightPensioen? Dat kan hier.

8 juni 2021

Wijziging certificaten

BrightPensioen sloot 2020 af met zwarte cijfers. Daarom pasten we begin 2021 het inschrijfgeld aan naar € 50. Daarvoor krijgen nieuwe leden nog steeds certificaten van aandelen, maar minder. Hoeveel minder?

Kort antwoord: dat weten we (nog) niet. In dit blog leggen we uit hoe dat zit.

De startup-fase

In de eerste fase, zo lang BrightPensioen nog geen winst maakte,  investeerde elke nieuw Bright lid € 100 in BrightPensioen. Met die investering – samen met die van de andere investeerders – hadden we berekend dat we bij een aantal van ongeveer 10.000 deelnemers zwarte cijfers zouden schrijven.

Voor die eerste periode – waarin elk nieuw lid mee-investeerde – mocht BrightPensioen in totaal maximaal 5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven (zoals vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst).

In 2020 bereikten we die belangrijke mijlpaal. Vanaf het moment waren de inkomsten hoger dan de uitgaven en waren er geen extra investeerders meer nodig.

De scaleup-fase

Vanaf het moment dat het niet meer nodig was dat elk lid € 100 investeerde, hebben we het inschrijfgeld verlaagd naar € 50. Vanaf dit moment geldt ook een andere boekhoudkundige behandeling van het inschrijfgeld. Als beleggingsinstelling worden we door de toezichthouder AFM verplicht een reëel bedrag aan distributiekosten te rekenen aan elke nieuwe klant. De distributiekosten worden als omzet verantwoord.  Een realistische vergoeding komt op € 35, wat inhoudt dat er nog € 15 voor certificaten van aandelen beschikbaar is.

Certificaten inkopen

Tot 1 juli 2021 kon BrightPensioen nog zelf (extra) certificaten van aandelen uitgeven. Maar vanaf die datum moet BrightPensioen deze gaan inkopen bij bestaande aandeel- en/of certificaathouders. De € 15 wordt daarom ook als toekomstige verplichting gereserveerd. De limiet van 5 miljoen extra uit te geven certificaten van aandelen was op dat moment immers bereikt.

Nu we deze moeten inkopen – en we van tevoren niet weten voor welke prijs dat mogelijk is – kunnen we niet meer op voorhand aangeven hoeveel certificaten nieuwe deelnemers krijgen. Dat is immers afhankelijk van de prijs die BrightPensioen daarvoor moet betalen.

Toewijzing certificaten

Zoals in de voorwaarden staat, spant Bright zich in om eenmaal per jaar de de certificaten van aandelen toe te wijzen aan nieuwe deelnemers die voldoen aan de voorwaarden voor toekenning. BrightPensioen wil inventariseren welke aandeelhouders bereid zijn hun (certificaten van) aandelen te verkopen, zodat we deze aan de nieuwe deelnemers die betalend lid zijn geworden kunnen toewijzen.