Duurzaam beleggen voor een duurzame toekomst

Bright belegt duurzaam. Want geld dat bedoeld is om jouw toekomst veilig te stellen, wil je niet investeren in zaken die jouw toekomst in gevaar kunnen brengen. Hoe we dit doen lees je hier.

Image
Image

Wat is duurzaam beleggen?

Bij duurzaam beleggen staan mens en milieu voorop. En dat is belangrijk voor de toekomst van de wereld.

Het streven is om een positieve impact te maken op de maatschappij. En om tegelijkertijd een goed rendement te behalen.

Duurzaam en verantwoord beleggen is ons streven en onze standaard.

In duurzame aandelen en groene obligaties.

Omdat wij geloven dat dit meer rendement voor onze leden en een betere toekomst voor ons allemaal oplevert.

Doe je mee?

Hoe duurzaam kan beleggen zijn?

 • Niveau 1: Uitsluitingen

  Uitsluiting is het laagste niveau van maatschappelijk verantwoord beleggen. Dan wordt er niet belegd in… Zaken waar je niet in moet willen beleggen. Denk aan tabak, kolen of wapens. Maar ook corruptie, mensenrechtenschendingen en kinderarbeid worden uitgesloten.

 • Niveau 2: ESG/SRI-beleggen

  ESG staat voor Environment, Social en Governance. Deze bedrijven houden rekening met milieu, sociale en bestuurlijke risico’s. SRI staat voor Socially Responsible Investing en kijkt verder dan rendement/risico en ESG-score. Bedrijven worden ook uitgesloten op ethische en morele overwegingen. Dit zijn onze lichtgroene beleggingen.

 • Niveau 3: Impact beleggen

  Impact beleggingen zijn onze donkergroene beleggingen en hebben daadwerkelijk een positieve invloed op de wereld om ons heen. Zoals groene obligaties (green bonds). Hierbij worden bijvoorbeeld duurzame energie projecten, bouwprojecten of projecten ter verbetering van de grondwaterkwaliteit gefinancierd.

  Bright belegt op niveau 2 (lichtgroen) en 3 (donkergroen) waardoor niveau 1 vanzelf meegenomen is.

Waarin belegt Bright?

Wij beleggen het vermogen van onze deelnemers in wereldwijde duurzame aandelen, staatsobligaties en green bonds. Een groot deel hiervan zit in duurzame ETF’s. Dat staat voor Exchange Traded Fund en is een ‘mandje’ aandelen dat kan worden verhandeld op de beurs. Wij kiezen deze mandjes zelf. De inhoud van de mandjes wordt echter door de uitgevers ervan bepaald. Onze meest duurzame beleggingen zijn de green bonds.

Samenstelling Bright Lifecycle Fonds 2021

Het rendement op duurzaam beleggen

Het is voor ons een no-brainer om het vermogen van onze deelnemers te investeren in een zorgeloze toekomst en leefbare samenleving.

En voor het rendement hoef je het niet te laten. Dat duurzaam minder oplevert, is een misvatting. Er zijn meerdere onderzoeken die aantonen dat duurzame beleggingen minstens zoveel opleveren als niet-duurzaam beleggen. Zoals het onderzoek van beleggingsfondsen beoordelaar Morningstar of het onderzoek van AXA IM. 

Image

Hoeveel scheelt het nu echt?

Leuk en aardig, duurzaam beleggen, maar maakt dat nou echt veel uit? Het korte antwoord: ja dat maakt veel uit. Het uitgebreide antwoord vind je in ons duurzaamheidsverslag. Daarin lees je onder andere dat de CO2 uitstoot van onze duurzame ETF’s ongeveer de helft te zijn van vergelijkbare niet duurzame ETF’s. En met name de impact van de beleggingen in green bonds blijkt groot. De CO2 vermijding door de green bonds is zelfs nog groter dan de CO2 uitstoot van de ETF’s.

Image

Bright is (trotse!) B Corp

Duurzaam en verantwoord beleggen is één. Maar duurzaamheid – in de breedste zin van het woord – komt op allerlei manieren terug binnen Bright. De B Corp certificering is een bevestiging dat we op gebied van verantwoord ondernemerschap op de goede weg zitten.

B Corp = een internationale certificering voor bedrijven die grote stappen zetten op het gebied van mens en milieu. Je krijgt dit certificaat niet zomaar. De hele bedrijfsvoering wordt binnenstebuiten gekeerd. Het is niet uitzonderlijk om meer dan een jaar bezig te zijn met de certificering. Binnen de Nederlandse financiële sector zijn er maar een handje vol bedrijven die zichzelf B Corp mogen noemen… Waaronder BrightPensioen.

Een helder antwoord

 • Waar vind ik de PAI-statement en andere duurzaamheidsdocumenten?

  PAI staat voor Principal Adverse Impact. Het PAI-statement is een verklaring van de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. We beschrijven onze aanpak van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Je vindt het PAI-statement via deze link of in ons documentencentrum. Daar vind je ook de Ecologische en sociale kenmerken van Bright Duurzaam Neutraal of de Artikel 10 (SFDR) Informatieverschaffing van Bright Duurzaam Neutraal en meer.

 • Waarom duurzaam beleggen?

  BrightPensioen belegt duurzaam en heeft zowel duurzame aandelen als duurzame obligaties (green bonds) in de portefeuille.

  De reden om duurzaam te beleggen (voor je pensioen) kan van mens tot mens verschillen. Een combinatie van mens, milieu, maatschappij en rendement speelt eigenlijk altijd mee. De een vindt focus op mensenrechten belangrijk(er), de ander klimaat of biodiversiteit, in combinatie met een rendement dat niet achterblijft. Uiteindelijk komt het samen in het woordje ’toekomst’; beleggen met oog voor een duurzame toekomst voor jezelf en anderen.

 • Wat zijn green bonds?

  Green bonds zijn obligaties (leningen) uitgegeven door bedrijven, nationale en supranationale instellingen. Deze obligaties dienen ter financiering van groene projecten. Bijvoorbeeld duurzame energie projecten, duurzame bouwprojecten en/of projecten ter verbetering grondwaterkwaliteit.

  BrightPensioen koopt uitsluitend in euro’s gedenomineerde green bonds met een kredietrating van BBB- en hoger, oftewel “investment-grade” green bonds. Simpel gezegd: kredietwaardig (bedrijven waarvan niet verwacht wordt dat ze op middellange termijn betalingsproblemen krijgen). De omvang van de uitgifte moet minimaal € 500 miljoen bedragen.

  We hanteren een “buy-and-hold” benadering. Dat betekent dat we deze green bonds in onze portefeuille houden tot ze het einde van hun looptijd hebben bereikt. De maximale “duration” (de looptijd) die we in de obligatie portefeuille nastreven is 6,5 jaar. De looptijd van de aangekochte green bonds stemmen we hierop af.

  Het risico dat je loopt op green bonds is beperkt. Dit brengt ook een laag verwacht rendement met zich mee op dit deel van de portefeuille.

 • Wat is een ETF?

  ETF staat voor Exchange Traded Fund. Dit is een mandje beleggingen dat net als een aandeel kan worden verhandeld op de beurs. Ze worden ook wel indextrackers genoemd. Beleggen in ETF’s noem je ook wel indexbeleggen of passief beleggen. Als je bijvoorbeeld belegt in een indextracker van de AEX, beleg je in de 25 bedrijven die deel uitmaken van de AEX index. Het voordeel is dat je tegen lagere kosten belegt dan wanneer je afzonderlijk in deze 25 bedrijven zou beleggen. Indexbeleggen maakt het makkelijk om tegen lage kosten breed gespreid te beleggen.

 • Waar vind ik informatie over de SFDR?

  In maart 2021 ging de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) live. In het kort: de SFDR moet ervoor zorgen dat financiële marktpartijen transparant zijn of worden over duurzaamheid. Voordat de SFDR er was, waren er geen regels en mocht iedereen zichzelf duurzaam noemen.

  Wij zijn er blij mee. Dit verplicht aanbieders immers om hierover na te denken, te communiceren en te rapporteren. In lijn met ons visie: meer duurzaamheid, eerlijkheid en transparantie in de financiële sector.

  Op deze pagina lees je meer over Bright en de SFDR.

Waar we trots op zijn

 • Image
 • B Corp logo
 • Trustpilot afbeelding website BrightPensioen
 • Image

Zo simpel is het

 • Open een rekening

  Word ook lid. En open online een rekening.

 • Start met inleggen

  Wij beleggen je inleg duurzaam en tegen kostprijs.

 • Laat je pot geld uitkeren

  Als je met pensioen wilt, kun je jouw geld laten uitkeren.