Vragen over Overboeken

Terug naar alle vragen DGA Werkgever Werknemer Zzp'er

 • Hoe kan ik mijn inleg wijzigen of geld overboeken van beleggingsrekening naar pensioenrekening?

  Heb je nog jaarruimte? En wil je zoveel mogelijk belastingvriendelijk inleggen? Dan kun je jouw inleg doorgeven of wijzigen in de online portal. Heb je jouw jaarruimte ingelegd op je beleggingsrekening? Dan kun je deze in de online portal overboeken naar je pensioenrekening. Hieronder vind je de stappen.

  Inleg instellen pensioenrekening

  1. Ga naar de online portal en log in.
  2. Klik op jouw pensioenrekening en scroll omlaag. Bij “wijzig hier jouw inleg” geef je je inleg door. Je kunt een eenmalige ineg en/of periodieke inleg instellen. Vergeet niet om op “opslaan” te klikken!

  Geld overboeken beleggingsrekening naar pensioenrekening

  1. Ga naar de online portal en log in.
  2. Klik op jouw beleggingsrekening, scroll omlaag en kies bij “inleg en opname” voor “geld overboeken”. Selecteer bij “naar” jouw pensioenrekening! Geef het bedrag in dat je wilt overboeken van jouw beleggingsrekening naar je pensioenrekening en klik op “opslaan”.

  Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice.

 • Hoe kan ik van een andere aanbieder overstappen naar BrightPensioen?

  Met een waardeoverdracht kun je eerder opgebouwd pensioen in de derde pijler, overhevelen naar BrightPensioen. Dit kan fiscaal geruisloos, je betaalt er dus tussentijds géén belasting over. Bij ons zijn er ook géén overstapkosten.

  Op deze pagina vind je alle informatie over jouw opgebouwde pensioen overhevelen naar BrightPensioen.

  Eerder opgebouwd pensioen in de tweede pijler (collectief pensioen via werkgever) kun je helaas niet overhevelen. Hier zitten andere voorwaarden aan verbonden dan aan de derde pijler, waarin BrightPensioen zit.

 • Kan ik mijn levensloop tegoed overhevelen naar BrightPensioen?

  Fiscaal geruisloos overhevelen van een levenslooptegoed is in principe alleen mogelijk naar een tweede pijler pensioen. Bij een pensioenfonds, pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling.

  Je kunt het tegoed laten uitkeren. De aanbieder houdt dan loonheffing in op het uitgekeerde bedrag. Als het uitgekeerde bedrag binnen jouw jaar- en reserveringsruimte valt, kun je het bedrag inleggen als lijfrente. Eventueel in delen verspreid over een paar jaar. Vervolgens kun je ingehouden loonheffing weer terugvragen bij de Belastingdienst.

  Nog niet helemaal helder? We helpen je graag. Neem contact op.

 • Hoe kan ik een bedrag van mijn beleggingsrekening naar mijn pensioenrekening overhevelen/overboeken?

  Je kunt zelf een bedrag van je beleggingsrekening naar je pensioenrekening overboeken. Het geld wordt dan vastgezet voor je pensioen. Dit doe je in de online portal. Log in, klik op je beleggingsrekening en scroll naar onder. Klik op “geld overboeken”, kies je pensioenrekening als tegenrekening, vul een bedrag in en bevestig het door op “overboeken” te klikken. Zodra wij je verzoek hebben goedgekeurd, zal het geld overgemaakt worden.

  Let op! Wil je geld overboeken als onderdeel van je jaarruimte? Doe dit uiterlijk op de laatste dag van het jaar om je jaarruimte van dit jaar te benutten.

 • Kan ik ook mijn stamrecht overboeken of overhevelen naar BrightPensioen?

  Dat kan zeker. Je bent van harte welkom! Heb je ooit een ontslagvergoeding, ofwel stamrecht of gouden handdruk, ontvangen en staat dit geld binnen een Stamrecht B.V. of op een stamrechtrekening (bij een bank of verzekeraar)? Dan kun je een speciale stamrechtrekening (beleggingsrekening) openen bij BrightPensioen en het geld hiernaar overmaken. Je betaalt hiervoor het vaste lidmaatschap. Wij beleggen duurzaam en tegen kostprijs.

  Ben je al klant bij Bright? Dan is het helemaal aantrekkelijk: je betaalt namelijk niets extra voor een tweede (stamrecht) rekening.

 • Kan ik een overbruggingslijfrente overhevelen/ overboeken?

  Een overbruggingslijfrente kun je – net als andere lijfrentes – overhevelen naar BrightPensioen. De bijbehorende rechten blijven bestaan.

  Als je een lijfrentepolis hebt die vóór 1 januari 2006 is gesloten, kun je de tot 1 januari 2006 opgebouwde waarde gebruiken als overbruggingslijfrente. Met deze overbruggingslijfrente kun je een uitkering ontvangen tot je pensioendatum. Indien voor de betreffende lijfrentepolis na 1 januari 2006 geen premie meer is voldaan, mag de volledige waarde van deze polis voor een overbruggingslijfrente worden aangewend*. De einddatum van deze lijfrente is uiterlijk het kalenderjaar waarin je:  of 65 jaar wordt, of de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt of jouw pensioenregeling tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar.

  *Eventueel in 2006 betaalde en in de aangifte over 2005 opgenomen premie is hierbij buiten beschouwing gelaten.

 • Hoe kan ik geld uit mijn fiscale oudedagsreserve (FOR) overhevelen / overboeken naar BrightPensioen?

  Het idee van een oudedagsreserve is dat je die op een bepaald moment overzet naar een lijfrente. Zoals de pensioenrekening van BrightPensioen.

  Ben je nog geen lid van Bright?
  Open een rekening

  Vervolgens kun je het bedrag waarmee je de oudedagsreserve wilt laten afnemen, in de portal invullen als eenmalige inleg. Of als je liever gespreid inlegt (daarmee spreid je je instaprisico), dan zou je deze handeling in een paar maandelijkse stappen kunnen doen. Je kunt in de portal dan een maandelijkse inleg doorgeven.

  In jouw boekhouding neemt je oudedagsreserve (FOR) op de balans af met het bedrag dat je inlegt op je pensioenrekening (lijfrente) bij BrightPensioen. Dit bedrag wordt bij je winst opgeteld. Daar staat een even grote aftrek in box 1 tegenover. Daarmee voorkom je dat je er nu belasting over betaalt.

  Nog belangrijk! Heb je jouw oudedagsreserve al op een beleggingsrekening bij Bright staan? Dan kun je dit zelf overzetten naar je pensioenrekening, in de online portal. Log in in de portal, klik op je beleggingsrekening en vervolgens “geld overboeken”. Vul het bedrag in en klik op “opslaan”. That’s it. Het geld wordt nu vastgezet voor je pensioen.

 • Kan ik pensioen dat ik heb opgebouwd bij eerdere werkgevers overhevelen/ overboeken?

  Het is wettelijk helaas niet mogelijk om pensioen dat je bij een werkgever hebt opgebouwd (tweede pijler) over te hevelen naar een lijfrente (derde pijler) zoals bij BrightPensioen. Het zou mooi zou zijn als dit in de toekomst wettelijk mogelijk gemaakt wordt en BrightPensioen wil zich daar hard voor maken.

  Het is wel mogelijk om een opgebouwde lijfrente of bankspaarsaldo over te hevelen naar BrightPensioen. Dit geldt ook voor lijfrente dat is opgebouwd via de werkgever. Volg deze 5 stappen om het te regelen.

 • Kan ik bestaande lijfrentes overhevelen (overboeken) naar BrightPensioen?

  Ja! Lijfrente, oftewel pensioenpotjes die je hebt opgebouwd in de derde pijler, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis of op een bankspaarrekening, kun je overhevelen naar BrightPensioen. Voor bestaande BrightPensioen deelnemers is dit sowieso aantrekkelijk, omdat Bright verdient aan een jaarlijks vast lidmaatschap en tegen kostprijs belegt. Maar ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom natuurlijk!

  Op onze lijfrente overboeken pagina lees je meer.

  Nog belangrijk: indien je een lijfrente hebt dat onder het oude regime valt, vervalt dit oude regime. BrightPensioen valt namelijk onder het nieuwe regime lijfrente.