12 augustus 2016

Geen geld uit jouw pensioenpot

Waar bijna alle pensioenuitvoerders een percentage van de inleg en een percentage van het vermogen van de klant als verdienmodel hanteren, vragen wij een vast bedrag voor onze dienstverlening. Als enige aanbieder beleggen we je geld tegen kostprijs. BrightPensioen streeft geen winstmaximalisatie na maar een maximaal pensioen. Lees hier waarom je bij Bright meer pensioen kunt verwachten.

Onafhankelijk deelnemersiniatief

BrightPensioen is een onafhankelijk deelnemersinitiatief, gestart door zzp’ers en gefinancierd door crowdfunding. De deelnemers zijn via een coöperatie mede-eigenaar. Zij hebben daardoor écht zeggenschap en delen mee in de winst. Door ons unieke verdienmodel zijn we ook onafhankelijk van het vermogen van onze deelnemers. Lees meer…

Meest duurzame pensioenaanbieder

Als enige aanbieder beleggen we het pensioenvermogen van onze deelnemers volledig duurzaam. We zijn ervan overtuigd dat dit meer rendement oplevert voor onze deelnemers en een betere toekomst voor ons allemaal. Daarnaast is ons verdienmodel het meest duurzaam, net als ons coöperatieve bedrijfsmodel. Lees meer…

Onze missie

BrightPensioen wil de beste en meest duurzame pensioenaanbieder van Nederland worden. Daarnaast willen we Nederland pensioenbewuster maken. Dit doen we onder andere met ons initiatief NL-Pensioenbewust. En last but not least willen we het Nederlands pensioenstelsel hervormen tot een eerlijker en duurzamer stelsel.

En verder…

We verschillen op veel fronten van andere financiële instellingen. We zijn een social enterprise en streven geen winstmaximalisatie na. We doen niet aan bonussen en we hebben geen geheimen. En we vertellen zelfs als we denken dat je beter af bent bij een van onze concullega’s. Kom gerust een keer langs, de koffie staat klaar.